Erişilebilirlik

AYM’den HDP’nin Kapatılma İddianamesine Kabul


Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, 7 Haziran’da Anayasa Mahkemesi’ne teslim edildi.

10 Haziran’da 850 sayfalık iddianame hakkında değerlendirmelerde bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, iddianamede 69 kişinin odak noktası olduğu tespitinin yapıldığını 451 HDP’liye de siyasi yasak istendiğini söyledi.

İddianamede HDP’nin tüm mal varlıkları ve banka hesaplarının bloke edilmesi isteniyor.

Kabul edilen iddianame, HDP’nin temelli kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son dört ay içinde hazırladığı ikinci iddianame.

AYM, Yargıtay Başsavcılığı’nın hazırladığı ilk iddianameyi suç oluşturan eylemlerle parti arasında bağ olmadığı gerekçesiyle reddetti

Anayasa Mahkemesi, Başsavcılığın 17 Mart’ta HDP’nin kapatılması için hazırladığı ilk iddianameyi 31 Mart’ta iade etmişti.

15 Nisan’da açıklanan gerekçeli kararda ‘‘Halkların Demokratik Partisi’nin ‘Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği’ iddiasıyla düzenlenen iddianamede ilgililerin bu nitelikteki eylemleri sebebiyle partinin bu eylemlerin odağı haline geldiğinin kabulü için Anayasa’da aranan koşulların varlığını ortaya koyan delillerle ilişkilendirilmesini gerekli kılmaktadır. İddianamede eylemlerine yer verilerek haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile yasaklılık kararı verilmesi istenilmeyen kişilerin; kimliklerinin, kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin, bu eylemlerin tarihlerinin, bu eylem tarihlerinde partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği, eylemler ile partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı anlaşıldığından’’ diyerek kapatma davası açılma talebini reddetmişti.

Bundan sonra ne olacak?

Anayasa Mahkemesi yasal süre olan 15 günde kabul ettiği iddianameyi ön savunma için HDP'ye gönderecek.

HDP'nin Anayasa Mahkemesi’nin belirlediği süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Parti ön savunma için ek süre isteyebilir. Ek süre talebi olursa Anayasa Mahkemesi heyeti bu kararı değerlendirecek.

HDP’nin ön savunmasını verilmesinden sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, kapatma davasında esas hakkındakini görüşünü AYM’ye sunacak.

Başsavcı’nın esas hakkındaki mütalaası HDP'ye gönderildikten sonra Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’in sözlü açıklama, HDP yetkililerinin de sözlü savunma yapacağı tarihi belirleyecek.

Bu sürecin ardından davaya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu oluşturacak.

Bu süreçte hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hem de kapatılması istenen HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde biraraya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Anayasa’nın 68. ve 69. maddeleri siyasi partilerin kapatılmasını düzenliyor

Anayasa’nın 68. maddesine göre, ‘‘Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.’’

Anayasa’nın 69. maddesi ise ‘‘Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilmesi halinde karar verilir’’ ifadesiyle siyasi parti kapatmayı düzenliyor.

Parti kapatma için üçte iki çoğunluk aranıyor

Siyasi partinin kapatılması ya da kapatılması istenen siyasi partinin devlet yardımından yoksun bırakılması için toplantıya katılan Anayasa Mahkemesi üyelerinin üçte ikisinin bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesi bulunuyor.

15 üyenin tümünün katılması halinde 10 üyenin bu yönde oy kullanması halinde HDP kapatılacak ya da devlet yardımından yoksun bırakılabilecek.

XS
SM
MD
LG