Erişilebilirlik

Amerika’da Hıristiyan Nüfus Azalıyor


Amerika’da bir araştırma, ülkedeki Hıristiyan sayısının azaldığını, kendisini hiçbir dine ait hissetmeyen yetişkinlerin sayısınınsa arttığını gösteriyor. 2007’den bu yana kendilerini ateist ya da agnostik olarak nitelendiren dine inanmayan Amerikalılar’ın sayısı ise yüzde 16’dan yüzde 23’e yükseldi

Amerika’da din üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkedeki Hıristiyan sayısının azaldığını, kendisini hiçbir dine ait hissetmeyen yetişkinlerin sayısınınsa arttığını gösteriyor.

Araştırmayı yapan Pew şirketinin ‘Amerika’da Dinin Değişen Görünümü’ başlıklı raporunda, Amerika’da Hıristiyanlık’ın hala en yaygın din olduğu yazılı. Buna göre her 10 yetişkinden yedisi, bir başka deyişle 173 milyon Amerikalı, kendisini Hıristiyan olarak tanımlıyor.

Ancak Pew araştırma şirketine göre Amerika’da kendilerini Hıristiyan olarak tanımlayanların sayısı 2007 yılından bu yana düşüyor. 2007 yılında Amerika’da yetişkinlerin yüzde 78’i, yani 178 milyon kişi, Hıristiyan olduklarını belirtiyordu. 2007’den bu yana kendilerini ateist ya da agnostik olarak nitelendiren Amerikalıların sayısı ise yüzde 16’dan yüzde 23’e yükseldi.

Pew şirketinin dini araştırmalar direktörü Alan Cooperman, Amerika’da kendilerini Hıristiyan olarak tanımlayanların sayısında neden düşüş olduğu sorusunun basit bir yanıtı olmadığını, ancak bazı sosyologların farklı teoriler geliştirdiklerini söylüyor.

Cooperman, Amerika’da 1980 ve 2000 yılları arasında doğan Milenyum nesline mensup çok sayıda genç yetişkinin sosyal görüşlerinin liberal çerçeveye oturduğunu kaydediyor. Buna göre muhafazakâr görüşün Amerikan siyasetinde oynadığı rolü gören genç yetişkinler, organize dinden soğuyor. Cooperman, Amerika’da toplumun her türlü organize kurumdan genel olarak çekildiğinin de altını çiziyor.

Uzman, küresel çaptaysa ülkelerin zenginleşmesiyle birlikte dindar sayısının azaldığını vurguluyor.

Hiçbir dini inanca ait olmadığını belirten Amerikalılar’ın farklı yaş, ırk, cinsiyet ve gelir gruplarına mensup olduğu ancak hiçbir dine mensup olmayan genç yetişkin sayısının özellikle arttığı gözleniyor.

Rapora göre Hıristiyanlık içinde en büyük düşüş, Katolik mezhebinde yaşandı. 2007 yılında Amerika’da kendisini Katolik olarak tanımlayanların sayısı 54 milyonken bu sayı geçen sene 51 milyona düştü. 2007 yılında yüzde 51 olan Protestan oranı, geçen yıl yüzde 46’ya geriledi.

Öte yandan Amerika’da farklı dinlere mensup kişi sayısının artışa geçtiği gözleniyor. 2007’de Hıristiyan olmayanların oranı neredeyse yüzde 5’ken bu oran 2014’te yüzde 6’ya çıktı. Rapora göre bu grupta en çok Müslüman ve Hindular var. Latin kökenlilerin sayısı arttıkça Amerika’daki Hıristiyan toplumun ırk ve etnik köken bakımından giderek daha çok farklılaştığı gözleniyor.

Araştırma, dinler arası evliliklerin sayısının da arttığını bildiriyor. 1960 yılından önce dinler arası evlilik oranı yüzde 19’ken 2010 yılından bu yana bu oran yüzde 40’a yükseldi.

Pew Araştırma Şirketi, bulgularını, 2014 yılının Haziran ve Eylül ayları arasında 35 bin kişiyle yaptığı anketler sonucu elde etti.

XS
SM
MD
LG