Erişilebilirlik

'İşyerlerinde Etnik Çeşitlilik Yaratıcılığı Körüklüyor'


'İşyerlerinde Etnik Çeşitlilik Yaratıcılığı Körüklüyor'

Amerika bir göçmen ülkesi, bu demografik yapı doğal olarak okullara, işyerlerine ve hükümete de yansıyor. Her ne kadar farklı kültürlerden, farklı geçmişlerden gelmek çatışma ortamı yaratsa da, bu sorunlar aşıldığında kurumlar etnik çeşitlilikten büyük fayda sağlıyor.

Washington’da, Ulusal Vergi Dairesi’nde çalışan Richard Regan, Amerikan yerlisi. Lumbee-Cheraw kabilesinden gelen Regan, ofis arkadaşlarının Amerikan yerlilerine dair çok az bilgi sahibi olmasına şaşırıyor. Regan, “Sadece şaşırmıyorum, bazen sinirleniyorum da” diyor.

Regan, fırsat buldukça arkadaşlarına kabilesini ve tarihini anlatıyor, öğretiyor: “Arkadaşlarım, her zaman anlattıklarımı dinliyor ve Kızılderililer hakkındaki yanlış bilgilerini, önyargılarını değiştiriyorlar.”

Amerikan yasaları ırk, renk, cinsiyet, din, etnik geçmiş ve cinsel eğilime dayalı her türlü ayırımcılığı yasaklıyor. Bu şekilde eğitimde ve istihdamda herkese eşit davranılması hedefleniyor.

Ulusal Vergi Dairesi’nin Etnik Çeşitliliği Güçlendirme Bölümü’nden Elaine Ho, farklı geçmişlerden gelen insanların beraberlerinde farklı bakış açıları getirdiğini bunun da yaratıcılığı olumlu etkilediğini söylüyor: “Eğer sürekli sizinle aynı görüşleri ve aynı yaşam tarzını paylaşan insanlarla kendinizi kuşatırsanız, bu sizin bakış açınızı daraltabilir.”

Ancak etnik çeşitlilik de beraberinde bazı sorunları getirmiyor değil. Önyargı ve yanlış anlaşılma bunlardan bazıları. Ulusal Vergi Dairesi’nin Etnik Çeşitliliği Güçlendirme Bölümü Başkanı Monica Davy, bu tür sorunları aşmak için büyük çaba harcadıklarını söylüyor: “Etnik çeşitlilik konusunda sık sık sunumlar, konuşmalar yapıyoruz.”

Konunun uzmanlarından Howard Ross, göç hareketlerinin tüm dünyada toplumları değiştirdiğini söylüyor: “Örneğin Danimarka ve İsveç’te, 40 yıl önce, nüfusun %3 ila 4’ü başka ülkelerden gelenlerdi. Şimdilerde bu oran %15-20 arasında değişiyor. Şimdilerde Japonya dışarıdan göç alıp-almamayı tartışıyor, geçmişte bu sözkonusu bile edilmezdi.”

Ancak küreselleşme hızla devam ettikçe göç hareketleri de toplumları yeniden şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor.


XS
SM
MD
LG