Erişilebilirlik

World's Population Reaches 7 Billion


World's Population Reaches 7 Billion

Yazıyı okuyun ve dinleyin. Sonra Alıştırmalar bölümündeki bağlantıları tıklayarak soruları cevaplayın

The United Nations estimates that there are now seven billion people on Earth.

Populations are growing faster than economies in many poor countries in Africa and Asia. At the same time, low birth rates in Japan and many European nations have raised concerns. There may not be enough people to fill jobs in the future.

Population experts at the United Nations estimate that the world’s population reached six billion in October 1999. They predict it will reach nine billion by 2050, and ten billion by the end of the century.

China has a population of 1.3 billion, which is currently the world's largest. India is second at 1.2 billion. But India is expected to pass China and reach 1.5 billion people around 2025. India will also have one of the world's youngest populations.

In India, young people will gain many skills in their country’s growing economy. At the same time, other countries will have aging populations. But economists say that current growth rates, although high, may not create enough jobs.

Also, the public education system is failing. There are too many students in many places. Schooling is often of poor quality. Another concern is health care. Nearly half of India’s children under the age of five are malnourished. Sarah Crowe at the United Nations Children's Fund in New Delhi says these two problems "could keep India back."

SARAH CROWE: "That child is unable to really grow to its ability and will remain in a state of stunting and not be able to learn when it goes to school -- when he or she goes to school, and indeed later earn and really pay back and pay into the economy and help the country and the region move forward. We have, you know, out of every two hundred million children who start school, only ten percent complete grade twelve."

Michal Rutkowski is the director of human development in South Asia at the World Bank. He says the seven billionth person was likely to be a girl, born in rural Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is one of India’s poorest and most crowded states, with nearly 200 million people.

He says reaching seven billion people in the world is a good time for a call to action.

1. Vocabulary Skills:

Click on this exercise to improve your English vocabulary! Open

2. Main Idea:

Improve your English comprehension skills with this activity! Open

3. Facts:

Improve your English by learning the facts! Open

4. Listening Skills:

Click here to improve your English language listening skills! Open

5. Expand Your English Skills:

Expand your English language skills with this activity! Open

Birleşmiş Milletler dünyada yedi milyar kişinin yaşadığını tahmin ediyor.

Afrika ve Asya’daki birçok yoksul ülkede nüfus, ekonomilerden daha hızlı büyüyor. Aynı zamanda Japonya ve birçok Avrupa ülkesinde görülen düşük doğum oranları kaygı yaratıyor. Gelecekte gerekli işleri yapacak sayıda insan olmayabilir.

Birleşmiş Milletler nüfus uzmanlarının tahminlerine göre, dünya nüfusu Ekim 1999’da altı milyara ulaştı. Uzmanlar dünyada nüfusun 2050 yılına kadar dokuz milyara, yüzyılın sonuna kadar da on milyara çıkacağını tahmin ediyor.

Çin’in nüfusu 1.3 milyar ve Çin şu anda dünyanın en büyük nüfusuna sahip. Hindistan 1.2 milyarla ikinci sırada. Ancak Hindistan’ın 2025 yılında Çin’i geçmesi ve nüfusunun 1.5 milyar kişiye çıkması bekleniyor. Hindistan aynı zamanda dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olacak.

Hindistan’da genç nüfus ülkenin büyüyen ekonomisi içinde birçok yeni beceri kazanacak. Bu sırada, diğer ülkeler giderek daha yaşlı bir nüfusa sahip olacak. Ancak ekonomistler, yüksek olmakla birlikte, mevcut büyüme hızlarıyla, yeterli sayıda iş imkanı yaratılamayabileceğini söylüyor.

Ayrıca eğitim sistemi başarısız. Birçok yerde öğrenci sayısı çok fazla. Eğitimin kalitesi çoğu zaman düşük. Bir kaygı konusu da sağlık hizmetleri. Hindistan’da beş yaşın altındaki çocukların yaklaşık yarısı kötü besleniyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun Yeni Delhi’deki temsilcisi Sarah Crowe, bu iki sorunun “Hindistan’ın önündeki en büyük engel” olduğunu söylüyor:

SARAH CROWE: "Bir çocuk tam olarak yeteneklerini ortaya koyabilecek şekilde yetişmeyecek, devamlı geri kalacak, okula gittiği zaman da yeterli eğitim alamayacak. Oysa çocuk okula gidip iyi bir eğitim alırsa iyi bir işi ve kazancı olur ki bununla ekonomiye katkısı olur, ülkesine yardım eder, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunabilir. Şu anda okula başlayan her iki yüz milyon çocuktan sadece yüzde on kadarının liseyi bitirebildiğini biliyoruz.”

Dünya Bankası’nda Güney Asya Kalkınma Bölümü Direktörü Michal Rutkowsky, dünya nüfusuna katılan yedi milyarıncı kişinin büyük olasılıkla Uttar Pradeş bölgesinde doğan bir kız bebek olacağını söylüyor. Uttar Pradeş, Hindistan’ın en yoksul ve kalabalık eyaletlerinden biri ve bu bölgede yaklaşık 200 milyon kişi yaşıyor.

Rutkowsky dünya nüfusunun yedi milyar kişiye ulaşmasının, küresel bir eylem planı çağrısında bulunmak için uygun zaman olduğunu söyledi.

XS
SM
MD
LG