Erişilebilirlik

Türkiye'nin Hukuk Devlet Karnesi: Orta


Türkiye'nin Hukuk Devlet Karnesi: Orta

Ülkelerin hukuk devleti ilkelerine bağlılığını inceleyen bir araştırma, sıralamasında Batı Avrupa ülkelerini en üst düzeye oturtuyor.

146 sayfalık araştırma ülkelerin hukuk devleti prensiplerine bağlılığıyla gelir düzeyi arasında ilişki kuruyor.

Türkiye’yi gelir açısından “orta-üst” düzeye yerleştiren araştırma, bununla birlikte hukuk devletine bağlılığı açısından küresel düzeyde 35 ülke arasında orta ve alt sıralara yerleştirmiş.

Dünya Adalet Projesi adlı kuruluş yıllık Hukuk Devleti listesini, hükümetlerin güvenilirliği, adalet sisteminin işlerliği, hakların ne denli güvence altında tutulduğu, suç ve yolsuzluklarla nasıl mücadele edildiği kriterlerine dayanarak hazırlıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam bin kişi arasında yapılan araştırmaya göre, Türkiye özellikle kısıtlı hükümet yetkileri; net, basılı ve istikrarlı yasalar ve temel haklar sınıflarında 35 ülkelik listenin alt sıralarında tutulurken, yolsuzluk, asayiş, adalete erişim ve ceza yasalarının etkinliği gibi konularda Hukuk Devleti 2010 listesinin ortalarında yer alıyor.

XS
SM
MD
LG