Erişilebilirlik

Türkiye’den 'Yeni' Avrupa Birliği Stratejisi


Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır tarafından açıklanan yeni strateji, reform, dönüşüm ve iletişimden oluşan üç ayak üzerine oturtuldu.

AB'yi yeniden gündemin önemli maddeleri haline getirmek istediğinin sinyallerini vermeye başlayan Türkiye’nin yeni stratejisi Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır tarafından Brüksel’de açıklandı

Karşı tarafın oyunun kurallarına pek uymayan tavırlarının da etkisiyle uzun süredir buzdolabında tuttuğu Avrupa Birliği’yle ilişkileri canlandırma isteği konusunda yoğun sinyaller veren Türkiye, bu doğrultuda önümüzdeki beş yıllık dönemde uygulayacağı yeni stratejiyi açıkladı.

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ın Brüksel’de açıkladığı yeni strateji ilk bakışta eskiden bu yana söylenen ve şimdiye kadar çoktan hayata geçirilmiş olması gereken unsurlardan oluşuyor gibi dursa da satır aralarına inildiğinde hükümetin yönünü Avrupa Birliği’ne çevirme eğilimini ortaya koyması, bu doğrultuda taahhüt altına girildiğini göstermesi ve bu yönde somut ilk adımlardan birini oluşturması açısından önem taşıyor.

“Somut adımları ve yoğun bir etkileşim ağını temel alan bir Avrupa Birliği stratejisinin hayata geçirilmesinin elzem olduğunun” farkına varıldığının görüldüğü belgedeki, “AB süreci, Türkiye’nin hem iç hem de dış politika vizyonunun en temel dinamiklerinden biridir” gibi retorik dozu yüksek vurgulara rağmen hükümetin karşılık beklemeden kendisini beş yıllık planla bağlama niyeti süreç açısından olumlu sinyal niteliğinde.

Yeni Avrupa Birliği stratejisi, “Siyasi Reform Süreci”, “Katılım Sürecinde Sosyo-Ekonomik Dönüşüm” ve “Avrupa Birliği İletişim Stratejisi” ana bölümlerinden oluşuyor.

Temel olarak, reform sürecine hız katarak her alanda Avrupa Birliği standartlarına ulaşmayı, müzakere başlıklarında atılacak öncelikli adımları belirlemeyi ve bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Avrupa mimarisinin inşasında Türkiye-Avrupa Birliği birlikteliğinin anlamını ve potansiyelini gözler önüne serecek güçlü bir iletişimi öne çıkarmayı hedefleyen stratejinin, kasımda yayımlanacak “Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı” ve “Avrupa Birliği İletişim Stratejisi” ile operasyonel hale gelmesi hedefleniyor.

İki aşamadan oluşacak Ulusal Eylem Planı, kısa vadede 2015’e kadar olan dönemi, orta vadede ise 2015-2019 dönemini kapsayacak.

Belgede yer alan “Türkiye’nin çehresini değiştiren siyasi ve sosyo-ekonomik reformları iletişim çalışmalarıyla destekleyerek, gerçekleştirilen reformların toplum tarafından içselleştirilmesini sağlamak ve Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye’ye ilişkin algı ile olgunun örtüşmesini temin etmek büyük önem taşımaktadır” ifadeleri stratejinin niyetini ve hedefini özetleyen bir niteliğe sahip.

Avrupa Birliği’nin dış olduğu kadar iç konu olduğunu teyit eder şeklide iletişim boyutunun da yurt içi ve yurt dışı olarak ikiye ayrılması stratejinin dikkat çeken boyutları arasında yer alıyor.

Bozkır’ın, “Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizde birbirimizi kırarak, sert söylemlerle ve Avrupa Birliği sisteminde olmayan belge yayınlarıyla ilerlememizin doğru olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla, beğenmediğimiz noktayı tanımıyorum psikolojisi içerisinde 'ben de bir rapor yayınlayacağım' dediğiniz zaman, bu raporun bir faydasının olmadığını da gördük. Türkiye'nin kendi başına, hiçbir sistem içinde kaydı olmayan bir belge yayınlamaktan vazgeçmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum" yönündeki açıklamaları, Avrupa Birliği’nin dikkatini şimdiden çekmiş durumda.

Bozkır’ın açıklamaları dikkat çekse de Türkiye’nin Avrupa Birliği standartlarına uygun söylem ve uygulamalar içine girme niyetinin gerçek olup olmadığı, söylenenlerin yine kağıt üstünde kalıp kalmayacağı konusundaki soru işaretleri mevcudiyetini koruyor.

Yeni stratejinin algı çalışması olmanın ötesine geçmesinin gerekliliğinin altının çizildiği Brüksel’de, “Türkiye ile ilgili doğru resme bakılmasını sağlamak” yerine “her iki tarafın da doğruluğundan şüphe etmeyeceği bir resim çizmenin” Ankara’nın beklediği ve umduğu hedefe ulaşmasına daha fazla katkıda bulunacağı değerlendirmesi yapılıyor.

XS
SM
MD
LG