Erişilebilirlik

Türkiye Uyuşturucunun Önemli Geçiş Noktası


Avrupa Birliği'nin ilgili ajansı tarafından hazırlanan rapor eroin ticaretinde Türkiye'nin en önemli iki geçiş noktasından biri olduğunu gösteriyor.

AB Uyuşturucu Ajansı tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'nin bir yandan ana uyuşturucu rotalarından biri üzerinde olmayı sürdürdüğünü, diğer yandan da ele geçirdiği uyuşturucu maddenin çokluğuyla zaman zaman Birlik ülkeleri içinde yakalanan miktarı geride bıraktığını gösteriyor

Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı (EMCDDA) tarafından hazırlanan bir rapor Türkiye’nin Avrupa ülkelerine yönelik uyuşturucu trafiğinde ana geçiş ülkelerinden olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. “Avrupa Uyuşturucu Raporu 2015: Trendler ve Gelişmeler” başlıklı raporun ortaya koyduğu dikkat çekici bir başka unsur da Türkiye’de yakalanan uyuşturucunun miktarının zaman zaman Avrupa Birliği genelinde yakalanandan daha fazla olması.

Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Birliği’nden yapılan sevkiyatlarda Türkiye’nin coğrafi geçit rolü oynadığına ve Türkiye’de eroin yakalama vakalarının 2011’de kaydedilen düşük seviyeden sonra kısmen yükselişe geçtiğine raporda özellikle dikkat çekiliyor. Belgede, 2013’te Avrupa Birliği’ndeki yakalamaların üçte ikisinin İspanya ve Birleşik Krallık’ta rapor edildiği, Türkiye’de ele geçirilen uyuşturucuların bazılarının hem Avrupa hem Ortadoğu olmak üzere diğer ülkelerde kullanımının amaçlandığının altı çiziliyor. 2013’te Avrupa Birliği ülkeleri Erken Uyarı Sistemi’ne 10 binden fazla sentetik kannabinoid yakalama vakası bildirilirken Türkiye’de 11 bin yakalama yapıldığı rapora yansıyan veriler arasında yer alıyor.

Raporda son yıllarda Türkiye’de yüksek miktarlarda kubar esrar yakalandığına ve yakalanan miktarın 180 ton olduğu bilgisine de yer veriliyor. Bu miktarı önemli kılan boyutlardan biri ise tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yakalanan miktardan daha yüksek olması.

Benzer nitelikte bir durum MDMA (ecstasy) alanında yaşanıyor. Rapora göre 2013’te yakalanan 4.4 milyon MDMA tableti tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yakalanan toplam miktara eşit. Raporda, “Bu durum, bu uyuşturucuların yerel üretim için mi yoksa Avrupa Birliği’ne ya da başka yerlere ihraç edilmek için mi üretildiği sorusunu akla getirmektedir” vurgusu yer alıyor.

Eroinin Avrupa’ya dört kaçakçılık rotası üzerinden giriş yaptığı ve en önemli iki rotadan biri olan Balkan rotasının Türkiye’den geçip Bulgaristan, Romanya veya Arnavutluk üzerinden orta, güney ve batı Avrupa’ya uzandığının belirtildiği belgede, son dönemde Afrika ülkelerinin geçiş noktası olarak kullanıldığı güney rotasının önem kazandığına dikkat çekiliyor.

Avrupa Birliği’ndeki yetişkin nüfusun dörtte birine yakınının hayatlarının bir noktasında yasa dışı uyuşturucu kullanmış olduğu tahminine yer verilen raporda, en çok kullanılan uyuşturucunun esrar olduğu (75,1 milyon kişi), bu maddeyi kokain (14.9 milyon), amfetamin (11.7 milyon) ve MDMA’nın (11.5 milyon) izlediği kaydediliyor. Yaşam boyu kullanım seviyeleri dikkate alındığında Danimarka, Fransa ve Birleşik Krallık’ta yetişkinlerin üçte birine ulaşılırken Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki seviyenin 10’da birden daha az olduğu görülüyor.

XS
SM
MD
LG