Erişilebilirlik

Türkiye'nin Paris Anlaşması'na Tepkisi G-20 Bildirgesinde


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması’ndaki konumuna ilişkin rahatsızlığı, 21-22 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkanlığında düzenlenen G-20 zirvesi bildirgesinde yer aldı.

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması kapsamında gelişmekte olan değil, gelişmiş ülke sınıfında kabul edilmesi ve bu konuda gelişmekte olan ülkelere sağlanan desteklerden faydalanamaması rahatsızlık yaratıyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bu konuda bir açıklama yaptı.

Aksoy, açıklamasında, “Ülkemiz küresel bir sorun olan iklim değişikliği ile mücadeleye büyük önem vermekte ve bu bağlamda küresel iklim eylemine aktif şekilde katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, küresel sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu %1'den az ve 'gelişmekte olan' bir ülke olan Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Sözleşme'nin uygulama aracını teşkil eden Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır. Ülkemizin bu çerçevedeki tutumu, 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın başkanlığında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Bildirisi’nin Eki’nde yer alan bir açıklamayla kayda geçirilmiştir. Daha önce Enerji Bakanları Bildirgesi’nde de yer alan bu konu bu kez de bütün ülkelerin mutabakatıyla G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi’nde kayda geçirilmiştir. Böylece ülkemizin uluslararası iklim eylemine daha fazla katkıda bulunabilmesini teminen uluslararası iklim rejiminde eşit ve adil bir konum elde etme yönündeki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır” ifadelerini kullandı.

XS
SM
MD
LG