Erişilebilirlik

Teksas’taki Demografik Değişim Yerel Hükümeti Sıkıntıya Sokuyor


Teksas’taki Demografik Değişim Yerel Hükümeti Sıkıntıya Sokuyor

Amerika'da yapılan 2010 nüfus sayımı sonuçlarına göre ülkede Latin kökenlilerin sayısı hızla artıyor. Bu artışın en fazla görüldüğü eyalet, Teksas. Teksas aynı zamanda nüfusu en fazla artan eyalet. Teksas’taki demografik değişim yerel hükümet için sıkıntı yaratıyor. Eyaletin refahı bu zorlukların nasıl üstesinden gelineceğine bağlı.

Yıllık Houston Latin Ticaret Odası toplantısı Houston'ın en büyük ekonomik toplantılarından biri haline geldi. Bu yılki toplantıya Belediye Başkanı Anise Parker ve birçok Latin kökenli olmayan yetkili de katıldı.

Geçen dört yıl içinde Başkan ve CEO Laura Murillo liderliğinde ticaret odası üye sayısında yüzde 600 artış yaşandı. Murillo’ya göre, Houston'daki genç nüfusun, kentin coğrafyasının ve işletme dostu çevrenin bunda katkısı büyük.

Murillo, "Ticaret odamız geleneksel olarak Miami ya da Los Angeles'a giden birçok sponsoru kendine çekti. Bu sponsorlar şimdi Houston'a geliyorlar çünkü burada ekonomi daha kuvvetli," diyor.

Birçok işyeri yerel Latin kökenli Amerikalılar'ı işe almayı tercih ediyor. Bu kişiler Latin Amerika ülkeleriyle ilişki kurabiliyor. Francisco Grados çalışanlarının yüzde 30'u Latin kökenli olan bir muhasabe firmasında görevli: "Latin Amerika'dan ve İspanya'dan müşterilerimiz var. Bu müşteriler İngilizce bilseler de İspanyolca iletişim kurmayı tercih ediyorlar. İki dil bilmek avantaj oluyor."

Rice Üniversitesi sosyologlarından Steve Murdock Teksas'ın geleceğinin Latin kökenli Amerikalılar'a bağlı olduğunu söylüyor: "Teksas'taki yüzde 65 oranındaki büyüme Latin Amerikalı nüfus sayesinde gerçekleşti."

Nüfus sayımı sonuçları beyazların sayısının çok daha yavaş arttığını gösteriyor. Teksas'ta bölgelere göre yapılan araştırmada mavi renk büyümeyi, kırmızı ise azalmayı gösteriyor. Teksas'ta beyaz nüfusun sayısındaki artış çok sınırlı. Latin kökenlilerin büyümesi ise neredeyse tüm haritayı kaplıyor.

Steve Murdock, "Bu iki kırmızı arasındaki fark Teksas'taki demografik yapıyı anlatıyor," diyor.

Diğer eyaletlerde Latin kökenli nüfusun artışı yeni göçlere bağlanıyor. Ama Teksas'ta büyüme yerleşik halkın içinden kaynaklanıyor.

Murdock, "Teksas'taki Latinlerin çoğu göçmen değil. Burada nesillerdir yaşıyorlar. Teksas'ın bazı kesimleri beyazlardan çok Latin Amerikalılar'a aitti. Bunu unutmamak lazım," şeklinde konuşuyor.

Murdock nüfus sayımı sonuçlarının bazı sorunlara da işaret ettiğine dikkati çekiyor. Eyalette azınlık halkın eğitim düzeyi daha düşük ve azınlıklar beyazlardan daha az maaş alıyor.

Murdock, "Tipik bir azınlık mensubu erkek 25-29 yaşları arasında, lise düzeyinde eğitimden daha azına sahip ve yılda ortalama 35 bin dolar kazanıyor. Bu da 1999-2009 yılları arasına oranla 3 bin dolar daha az," diyor.

Murdock eyaletin ekonomik geleceğinin genç ve dinamik nüfusa bağlı olduğu görüşünde: "Eğer bu sorunun üstesinden gelirsek, nüfusun yaşlanmasının sorun olacağı bir dönemde ülkede en genç nüfusa sahip eyalet olabiliriz."

Houston Latin Ticaret Odası Başkanı Murillo’ya göre, genç Latin Amerikalılar’ı eğitmek son derece önemli: "Sadece Houston'ın değil tüm Teksas'ın ekonomi motoru olacağız. Ama bunun için daha eğitimli bir Latin nüfusa ihtiyaç var."

Meksika asıllı Amerikalı bir ailede yetişen Michelle Hitchings, ailesinin eğitime verdiği önemin başarısında büyük katkısı olduğunu belirtiyor. Banka yöneticisi olan Hitchings eğitime harcanan parayı en iyi yatırım olarak görüyor: "Eğitim fonlarını kesmek büyük bir hata. Özellikle ilkokul öncesi eğitime şimdi çok ihtiyaç var."

Murillo eyaletin ekonomisi ve Latin kökenlilerin oynayacağı rol konusunda iyimser: "Latin kökenlilerin çoğunlukta olduğu eyaletlere bakınca, Amerika'nın tamamına örnek olacak bir Teksas görüyorum."

Murillo başarılı Latin Amerikalı iş adamları ve siyasetçilerin genç nesle örnek olacağını söylüyor.


XS
SM
MD
LG