Erişilebilirlik

Salgın Kadınların Ruh Halini ve Ekonomisini Bozdu


Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği tarafından Corona virüsü salgınının kadınların üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye’nin 81 ilinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, salgından önce ekonomik durumunu orta halli olarak tanımlayan kadınların oranı salgından sonra yüzde 20 azaldı. Ruh halini iyi olarak tanımlayan kadınların oranı ise yüzde 79’dan 30’a düştü.

Kadının İnsan Hakları–Yeni Çözümler Derneği, Corona virüsü salgınının Türkiye’de en etkili olduğu dönemde kadınların hayatının nasıl etkilendiğini belirlemek amacıyla bir araştırma yaptı. Sağlık, ekonomik durum, bakım ve şiddet başlıkları altında, Türkiye’deki kadınların salgın öncesindeki ve sırasındaki durumlarını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinden 1.201 kadınla telefonla görüşme yapıldı.

Corona virüsü salgını kadınların ruh halini bozdu

"Salgında Kadın Olmak" başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, salgın öncesi ruh halini iyi olarak tanımlayan kadınların oranı yüzde 79 iken, bu oran salgın sonrasında yüzde 30’a düştü. Kadınların yüzde 40’ı genel sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorun yaşadığını söylerken; sorun yaşayan kadınların yüzde 20’si ise çözüm bulamadığını ifade etti.

Kadınların yüzde 7’si salgın sürecinde cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı ile ilgili jinekologa gitme ihtiyacı duyduklarını ifade ederken kadınların yüzde 16’sı salgın esnasında cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı hizmetleri ve ilaca erişim ile ilgili sorun yaşadığını söyledi.

Salgın kadınları yoksullaştırdı

Araştırmanın dikkat çeken başlıklarından biri de ekonomiye ilişkin oldu. Salgın öncesinde ekonomik durumunu orta halli olarak tanımlayan kadınların oranı yüzde 86 iken salgın sonrası bu oran yüzde 66’ya düştü. Aradaki yüzde 20’lik kesim ise durumunu yoksul veya çok yoksul olarak tanımlamaya başladı.

Salgın başladıktan sonra kadınların yüzde 73’ü ekonomik sorun yaşadığını vurgularken, sorun yaşayan her iki kadından biri sorunlar karşısında çözümsüz kaldığını belirtti. Ekonomik sorunlarla başa çıkma yolları sorulan kadınların yüzde 12’si kamu kurumlarından destek aldığını; yüzde 41’i aile, akraba, arkadaş ya da bankalara borçlandığını; 11’i birikimlerini harcadığını; 15’i ise masraflarını kıstığını dile getirdi.

Dernek yönetimi “Araştırmanın sonuçlarına göre her üç haneden birinin salgın sebebiyle ekonomik olarak sarsıldığı görülüyor. Salgın nedeniyle hanelerin yüzde 34’ünde en az 1 kişinin işten çıkarıldığı, ücretsiz izne çıkarıldığı ya da işinin durduğu katılımcılar tarafından ifade edildi” yorumunu yaptı.

Evdeki iş yükü arttı

Araştırma sonuçlarına göre, salgın öncesi kadınların yüzde 16’sı evdeki işlere 4 saat ve üzeri zaman ayırırken salgın döneminde ise bu oran yüzde 42’ye çıktı. Araştırmada kadınların yüzde 72’si bakım ve ev işleriyle ilgili zorluk yaşadıklarını söyledi. Kadınların bu sorunlarla baş etme yolları ise araştırma raporuna şöyle yansıdı: “Bu zorluklarla nasıl baş ettikleri sorulduğunda, yüzde 28’i eşinden, partnerinden, yüzde 24’ü çocuklarından, yüzde 10’u evdeki diğer kişilerden destek talep ettiğini, yüzde 17,2’si işleri ertelediğini ve iş yavaşlattığını, yüzde 17’si ise herhangi bir çözüm bulamadığını ya da bu konuda bir şey yapmadığını ifade etti.”

Ev içi şiddet arttı

Salgın öncesindeki bir yıl içinde eşi ya da partneri olan kadınların yüzde 97’si, salgın sonrasında ise yüzde 96’sı en az bir kez şiddete maruz kaldığını belirtti. Dernek bu sonucu “Bu oranlar şiddetin çok yaygın bir sorun olduğunu tekrar teyit etmesinin yanında, salgın öncesi bir yıl ve salgın sonrası iki buçuk ay karşılaştırmasında bile aynı oranda ortaya çıkan, sistematik bir sorun olduğunu göstermesi açısından da oldukça çarpıcı” şeklinde yorumladı.

XS
SM
MD
LG