Erişilebilirlik

Salgın ABD Halkını Ekonomik Olarak Farklı Şekillerde Etkiliyor 


Chicago'da kapalı bir dükkan

ABD’de Corona virüsü salgını etkisini hala sürdürürken, salgının yarattığı ekonomik hasarın boyutu da giderek genişliyor. Yeni bir ankete göre virüs, Amerikalılar’ın ekonomik durumlarını ırk, etnik köken, yaş ve eğitim düzeyi gibi etkenlere göre farklı şekillerde etkileyebiliyor.

Nüfusun bazı kesimleri, özellikle de Latin kökenliler, siyahlar ve gençler için virüs, gelir kaybı ya da faturalarını zamanında ödemede zorlanma anlamına geliyor. Başta üniversite mezunu ve yaşça daha büyük Amerikalılar ise işlerini ofislerinden eve taşımak durumunda kalıyor ya da ülke ekonomisi gerilerken kendi yatırımlarının da değerinin düştüğüne tanıklık ediyor.

Chicago Üniversitesi Kamuoyu Araştırma Merkezi (NORC at the University of Chicago) tarafından yürütülen ankete görüş bildiren Amerikalılar’ın yaklaşık dörtte biri tasarruflarını salgın yüzünden yitirdiklerini, aynı oranda bir kesim de gelir kaybına uğradıklarını belirtti. Her 10 kişiden ikisi işlerini kaybettiklerini söylerken, yine her 10 kişiden iki kişi çalışmaya devam edebilme uğruna virüse maruz kalma riskini göze aldıklarını ifade etti.

Ankete göre ayrıca Amerikalılar’ın üçte biri, yatırımlarının pandemi nedeniyle olumsuz etkilendiğini bildirdi. Dörtte bir oranındaki kesim, evden çalışmaya geçiş dahil iş rutinlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Anket, pandeminin yol açtığı ekonomik etkilerin ırk, etnik köken, yaş ve eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

Ankete göre, yatırım kaybına uğrayanlar daha çok üniversite mezunları. Üniversite mezunlarının yüzde 45’i yatırımlarında kayıplar görürken, üniversite diploması olmayanlar arasında bu oran yüzde 28. Diploması olmayanlar arasında faturalarını zamanında ödeyemeyenlerin oranı yüzde 26’yken, diplomalılarda bu oran yüzde 10.

Gelir kaybına uğrayan ve faturalarını zamanında ödemeyemeyen Latin kökenliler ve siyah Amerikalılar’ın sayısı, beyaz Amerikalılar’a göre daha fazla. Latin kökenlilerin yüzde 42’si, siyahların yüzde 32’si ve beyazların da yüzde 21’i gelir kaybına uğradıklarını belirtirken, faturalarını zamanında ödeyemediklerini söyleyenlerin oranı Latin kökenlilerde yüzde 38, siyahlarda yüzde 35, beyazlardaysa yüzde 14.

Latin kökenlilerin üçte biri, çalışmak için virüse maruz kalma riskini göze aldıklarını belirtirken, beyaz Amerikalılar’da bu oran yüzde 19 olarak ölçüldü.

İşlerini kaybetme, virüs riskini göze alma ya da faturalarını geciktirme oranı gençler arasında daha yüksekken, daha yaşlı Amerikalılar arasındaysa yatırımlarını kaybetme oranı daha yüksek.

Anket 22 Haziran-6 Temmuz günleri arasında 2.012 kişiden görüş alınarak yapıldı.

XS
SM
MD
LG