Erişilebilirlik

Sağlık Örgütlerinden Aşı İçin Kurumlar Vergisi Artışı Talebi


Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu, aşılamanın Corona virüsü salgınını kontrol altına almaya katkı sağlayacağına dikkat çekerek, aşılara kaynak sağlanması için kurumlar vergisinin arttırılması çağrısı yaptı.

Sağlık Emekçileri Sendikası Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Diyarbakır Sağlık Platformu üyeleri, Corona virüsü salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Platform adına konuşan SES Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, yeterli toplumsal bağışıklık sağlanmadan açılmanın yapılmaması uyarısında bulunarak, okullar açılmadan önce eğitim sektöründe çalışan herkesin aşılanması çağrısı yaptı.

Sağlık Örgütlerinden Aşı İçin Kurumlar Vergisi Artışı Talebi
lütfen bekleyin

No media source currently available

0:00 0:02:05 0:00

Platformun taleplerini de anlatan Ok Orak, aşılara kaynak sağlanması için vergi artışı önerisinde de bulundu. Ancak bu artışın sadece kurumlar vergisini kapsaması şartı da açıklamada yer aldı.

Ok Orak’ın dile getirdiği taleplerden bazıları şöyle:

  • “Herkese yetecek kadar ücretsiz, etkili ve güvenli aşı temini bir an önce sağlanmalıdır. Aşının uygulanması, tedarik edilmesi, kontrolü gibi tüm süreçlerde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile ortak hareket edilmelidir.
  • Genel bütçe gelirleri içinde gelir vergisi payı artırılmalıdır. Bu artış, gelir vergisi içinde kurumlar vergisi payı artırılarak sağlanmalıdır. Yoksullardan, emekçilerden, ücretlilerden alınan doğrudan ve dolaylı vergi payları azaltılmalı, sermaye sahiplerinin vergi sorumluluğu arttırılmalıdır.
  • Sağlık hizmetleri harcamalarında merkezi bütçenin payı arttırılmalıdır. SGK prim gelirleri içinde çalışanların ve kendi hesabına çalışanların payı azaltılmalı, patronların payı artırılmalıdır. SGK’ya genel bütçeden aktarılan pay artırılmalıdır. Hane halkları harcamalarının payı azaltılmalıdır.
  • Katkı-katılım, ilave ücret gibi hiçbir ad altında halktan sağlık hizmetleri için ücret alınmamalıdır. Sağlık hizmetleri herkes için (göçmenler, mülteciler vb dahil) ücretsiz olmalıdır.
  • Özel sağlık kurumlarına aktarılan her türlü pay kaldırılmalıdır. Kamu sağlık kurumları ve sağlık eğitimleri için bütçeden ayrılan pay yükseltilmelidir. SGK’nin özel hastanelerden hizmet satın alması hizmet başına ve vaka başına ödeme ile değil, toptan bütçeleme ile olmalıdır.
  • Covid-19 pandemisinde gördüğümüz gibi sağlık sistemleri çökme aşamasına gelmiştir. Mevcut kapitalist sistemin doğaya olan tahakkümü nedeniyle yeni pandemilerin olacağı da öngörülmektedir. Bu nedenle toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığı’nın kentleşmeden tarım politikalarına, çevre politikalarına ve üretim ilişkilerine kadar müdahil olacak bir yapıya büründürülmesi gerekmektedir. Ayrıca yaşanması muhtemel yeni salgınlara karşı da bütçe kalemi oluşturulmalıdır.”

“Aşı adil şekilde dağıtılmalı”

Türkiye’de Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler kurumlar vergisine tabi tutuluyor.

Açıklamanın ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan sağlık çalışanları, aşı çalışmalarından umutlu olmadıklarını dile getirdi. Sağlık çalışanlarından Şemsettin Ayci, umutsuzluğun gerekçesini şu cümlelerle açıkladı: “Geliştirilen komplo teorileri olsun, halkın önyargıları olsun, sağlığın ticarethaneye dönüşmesi olsun, bütün bunları gözönüne aldığımızda, tamamı ile tedavi edici, engelleyici bir yönü olduğunu söylemek mümkün değil. Günümüz koşullarında başka bir alternatifi olmadığı için insanlar yapmak istiyor.”

Gülhan Tekin ise aşının herkese adil bir şekilde dağılmadığını savunarak, “Bütün herkese adil bir şekilde dağıtılması engelleniyor. Bu yüzden bu hali de koruyamaz tabii ki. Türkiye'ye de baktığımızda henüz kimlere aşı yapılıyor, kimin sırası, öncelik sırası kimlerde, bunlar bile doğru dürüst yürütülemezken, aşının bu haliyle bu ülkede sağlık getirmesi mümkün değildir” diye konuştu.

XS
SM
MD
LG