Erişilebilirlik

'Sağlık Çalışanları Salgınla İlgili Verilere İnanmıyor'


Merkezi Diyarbakır’da bulunan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin kentteki sağlık çalışanlarıyla yaptığı anketten çıkan sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 98’i açıklanan vaka ve ölüm sayılarını gerçekçi bulmuyor.

Sosyo-Politik Saha Araştırma Merkezi”nin 26-30 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır'da görev yapan sağlık çalışanlarıyla online olarak yaptığı ve 203 sağlık çalışanının katıldığı anketin sonuçlarına ilişkin rapor açıklandı.

Normalleşme takviminin açıklandığı 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Corona virüsü salgını nedeniyle Diyarbakır’da artan vaka ve ölüm sayılarının sağlık çalışanlarını ne şekilde etkilediği ve sağlık çalışanlarının, salgın sürecinden etkilenme halleri, talep ve önerilerini ölçmek amacıyla yapılan anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı.

“Süreç iyi yönetilmiyor”

Ankette sorulan “Pandemi sürecinin doğru ve sağlıklı yönetilip-yönetilmediği” sorusuna katılımcıların yüzde 81,3’ü “Hayır” yanıtını verirken, sadece yüzde 1’lik bir kesim bu soruya “Evet” yanıtı verdi.

“Sağlık çalışanları için alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz?” sorusuna araştırma grubunun sadece, yüzde 0,5’lik bir kesimi “Evet” yanıtını verirken, yüzde 85,7’si “Hayır”, yüzde 13,8’i ise “Kısmen” şeklinde yanıt verdi.

Ankette sorulan sorulardan biri de “Salgının kontrol altına alınabilmesi için izlenen yol ve alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz?” oldu. Ankete katılanların yüzde 86,2’si “Hayır”, yüzde 13,8’i “Kısmen” yanıtı verdi. Bu soruya “Evet” yanıtını veren olmadı.

Sağlık çalışanları istifayı düşünüyor

“Sağlık çalışanları kendilerini çalıştıkları yerde güvende hissediyor mu?” sorusuna verilen yanıtların, yüzde 92,6’sı olumsuz, yüzde 0,5’i olumlu oldu. Sağlık çalışanlarının salgın sürecindeki en büyük problemlerinin başındaysa artan iş yükü ve buna bağlı fiziksel ve ruhsal sorunlar olduğu anketin sonuçlarına yansıdı.

Ankete katılanların yüzde 92,6’sı artan iş yükünün fiziksel ve ruhsal bir baskı oluşturduğunu belirtirken, yüzde 4,4’ü bu soruya “Hayır” yanıtı verdi. “Bu süre zarfında istifa etmeyi düşündünüz mü?” sorusuna katılımcıların yüzde 61,1’i “Evet”, yüzde 38,9’u “Hayır” yanıtını verdi.

"Rakamlar inandırıcı değil"

Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri de Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka ve ölüm sayıları. Ankette bu konu da soruldu. Ankete katılan sağlık çalışanlarının, yüzde 98’i rakamların gerçeği yansıttığını düşünmüyor.

Ne yapılmalı?

Ankette vaka sayılarının düşürülüp salgının kontrol altına alınabilmesi için sağlık çalışanlarının önerileri de soruldu. Birinci öncelikli öneriler için şu yanıtlar verildi: “Yüzde 36,5’i uzun süreli sokağa çıkma yasağı, yüzde 19,2’si bulaşma riskini arttıracak her alana dönük sıkı tedbirler, yüzde 14,3’ü maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ciddi ve sıkı bir şekilde yapılması, yüzde 10,8’i gerçek sayıların açıklanarak durumun vahametinin anlaşılmasının sağlanmalı ve yüzde 6,9’u ekonomik kaygıların giderilip esnek çalışmayla insanların evde kalmasının teşvik edilmesi.”

Sağlık çalışanlarının risklerinin azaltılması için yapılması gerekenlere ilişkin sorusu ise katılanların yüzde 23,2’si esnek çalışma saati sistemine geçilmesi, dinlenme sürelerinin arttırılması, yüzde 18,2’si yeterli ve kaliteli ekipman temini sağlanması, yüzde 16,7’si çalışma koşul ve saatlerinin düzeltilmesi, yüzde 15,3’ü ağır iş yükünün hafifletilmesi için personel sayısının arttırılması ve yüzde 8,4’ü daha fazla test yapılması ve semptom gösterenlerin çalıştırılmaması gerektiği yanıtlarını verdiler.

XS
SM
MD
LG