Erişilebilirlik

OECD: 'Türk Ekonomisi Bu Yıl 6,8 Oranında Büyür'


OECD: 'Türk Ekonomisi Bu Yıl 6,8 Oranında Büyür'

Küresel ekonomi üzerine yayınlanan yeni iki rapor ekonominin beklenenden daha önce canlanmaya başladığını ortaya koydu. Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel gayrisafi hasıla bu yıl yüzde üç oranında artacak. Daha önce bu artış oranının yüzde üçün altında olması bekleniyordu.

Ancak bu yıl için öngörülen artış geçen yılki yüzde ikilik küçülme dikkate alındığında önemli bir iyileşme işareti olarak görülüyor. BM raporunda kredi sıkışıklığının hala istihdam piyasasını olumsuz etkilediği de dile getiriliyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından yayınlanan rapor da sanayileşmiş ülkelerde ekonominin beklenenden daha önce canlanmaya başladığı kaydediliyor.

OECD raporunda Türk ekonomisinin de bu yıl yüzde 6,8 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu. Raporda gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 4,5 olarak açıklandı. OECD artan ihracatın Türk ekonomisine büyük canlılık kazandırdığı yorumunu yaparken, ekonomik büyümenin artan işsizlik sorununu çözmede yetersiz kalabileceği görüşünü de savundu.

OECD raporunda borç krizi ve gelişmekte olan ülkelerdeki aşırı hareketlenmenin hala potansiyel riskler taşıdığı kaydediliyor.

Dünyanın en zengin 30 ülkesinin üye olduğu OECD’nin raporuna göre üye ülkelerin ekonomileri yüzde 2,7’lik bir büyüme kaydedecek. Raporda Euro kullanan ülkelerdeki büyümeninse yüzde 1,2 civarında olacağı belirtiliyor.

XS
SM
MD
LG