Erişilebilirlik

‘Müzik Eğitiminin Zekaya Olumlu Etkisi Yok’


Amerikalı yetişkinlerin yüzde 80’i müzik derslerinin çocukların öğrenme yeteneklerini ve okul başarılarını arttırdığına inanıyor. Yeni bir şarkı öğrenmenin çocukların yaratıcılıklarını perçinlediği görüşü de benzer şekilde yaygın.

Ancak Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar müzik eğitiminin çocuklarda zekayı olumlu oranda etkilemediği sonucuna vardı.

Harvard Eğitim Fakültesi’nden asistan Samuel Mehr çocuklara bir müzik aleti kullanmayı öğretmenin zekayı geliştirdiğini düşünmenin yanlış olduğunu söylüyor. Mehr kanıtların 2 ayrı grup üzerinde yapılan çalışmaya dayandığını anlatıyor. İki grupta yer alan 4 yaşındaki çocuklar ve ebeveynleri çalışmaya dahil edilmiş. Birinci gruptaki 4 yaşındaki çocuklar müzik dersine girmiş. İkinci gruptakiler ise görsel sanatlarla ilgili bir derse yazılmış.

Mehr müzik dersine katılan çocukların daha zeki olduğuna dair herhangi bir kanıta rastlamadıklarını söylüyor.

Mehr, müzik eğitimi alan çocukların daha zeki olup olmadığıyla ilgili bugüne dek birçok çalışma yaptığını belirtiyor. Bu araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşılmış. Ancak çalışmalardan sadece biri, bir yıl süren müzik derslerinden sonra çocuklarda ufak bir IQ farkını ortaya koymuş.

Ancak Mehr, IQ ölçümlerinin bir çocuğun zekasını ölçmenin en iyi yolu olmadığını düşünüyor. Kendi yürüttükleri çalışmada araştırmacılar müzik dersine giren çocukların farklı zihinsel ödevler ve projelerdeki performansını ölçmüş. Sonra bu sonuçlar müzik dersi almayan çocuklarla karşılaştırılmış.

Sonuçlar iki grup arasında bir fark ortaya koymamış. Araştırmacılar çalışmayı daha geniş sayıdaki çocuk ve ebeveyn gruplarıyla tekrarladıklarında da aynı sonuca varmışlar.

Mehr’e göre müzik kültürel nedenlerden dolayı önemli. Araştırmacı, Shakespeare’ın eserlerinin çocukların, örneğin daha iyi bir fizikçi olması için okutulmadığını; Shakespeare’in önemli bir yazar olduğu için çocuklara okutulması gerektiğini söylüyor. Mehr’e göre müzik eğitimi için de durum bununla aynı.
XS
SM
MD
LG