Erişilebilirlik

OECD: 'Türkiye 2015'te %3 Büyüyecek'


OECD Baş Ekonomisti Catherine Mann.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin yayınladığı rapor, küresel ticaretteki yavaşlamanın küresel büyüme oranını düşürdüğünü ortaya koydu. Raporda küresel büyüme beklentisi de yüzde 0,1 düşürülerek yüzde 2,9 olarak açıklandı.

OECD Baş Ekonomisti Catherine Mann, ticaretteki düşüşle yükselen ekonomilerdeki zayıflığı derin bir kaygıyla izlediklerini söyledi. Mann, bu seviyelere düşen ticaretin daha önceden küresel durgunlukta görüldüğüne dikkat çekti.

OECD 2016 yılı için 3,3’lük büyüme tahmininde bulundu.

Rapor, küresel yavaşlamanın nedenini kısmen Çin ekonomisindeki yavaşlamaya bağladı. İhracata dayalı ekonomiden, iç talebe ve hizmetlere doğru bir dönüşüm geçiren Çin’de ithalatın düşmesi küresel ekonomiyi olumsuz etkiledi.

Çin’de hammadde talebinin azalması, bu devasa pazara satış yapan birçok gelişmekte olan ekonomide emtia fiyatlarının düşmesine neden oldu.

OECD, bu yıl Amerikan ekonomisinin yüzde 2,4 oranında, gelecek sene biraz daha hızlı büyüyeceğini bildirdi. Raporda, güçlü doların Amerika’da büyümeyi olumsuz etkilediği belirtildi. Pahalı dolar, ihraç ürünlerinin fiyatlarını yabancı alıcılar için yüksek kılıyor. Ancak ülkede artan özel sektör yatırımlarının kalkınmayı hızlandıracağı belirtildi. OECD aynı zamanda, ABD Merkez Bankası’na, uzun süredir planlanan faizleri yükseltme sürecine başlaması tavsiyesinde bulundu.

Mann, Amerikan ekonomisindeki büyümenin henüz maaş artışını sağlamadığına dikkat çekerken, maaşların artmaması durumunda Amerika’nın küresel ticaret ve büyümeye olan etkisinin azalacağını belirtti.

Türkiye Büyümeyi Sürdürüyor

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde büyüme tahminleri 2015’te yüzde 3, 2017’de yüzde 4 olarak bildirildi.

Ülkenin dış sermayeye bağımlılığının temkinli makroekonomik politikalar uygulanamasını gerektirdiğinin belirtildiği raporda, enflasyonun kontrol altında tutulması gerektiğine dikkat çekildi.

OECD, Türkiye’nin hükümet seviyesinde mali şeffaflıktaki yetersizliklerinin mali destek politikaları ile ilgili tahmin yürütmeyi zorlaştırdığını belirtirken, planlanan yapısal reformların kalkınma için gerekli olduğunun altını çizdi.

Raporda, Türkiye’nin güneyinde devam eden jeopolitik belirsizliğin de tehdit olmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.

XS
SM
MD
LG