Erişilebilirlik

Kanserle Mücadelede Daha Fazla Bütçe Gerekiyor


Kanserle Mücadelede Daha Fazla Bütçe Gerekiyor

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kamu Sağlığı Bölümü uzmanları, kanser hastalıklarının, gelişmekte olan ülkelerde en önde gelen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri haline geldiği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, uluslararası toplumu, Afrika’da HIV virüsü ve AIDS hastalığıyla mücadele ettiği gibi, kanserle de aynı azimle mücadele etmeye çağırıyor. Amerikan Kanser Derneği’nin raporuna göre de dünyanın tedavisi en pahalı olan ölümcül hastalığı kanser. Bazılarıysa kanser ölümlerinin daha düşük maliyetle önlenebileceğini savunuyor.

Tıp dergisi Lancet’te yayınlanan bir araştırmaya göre kanser, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde AIDS, verem ve sıtmanın neden olduğu ölümlerin toplamından daha fazla ölüme yol açıyor. Kanser ölümlerinin yüzde 80‘i yoksul ülkelerde kaydediliyor. Ancak yoksul ülkelerde kanserle ilgili küresel kaynakların sadece yüzde 5’i kullanılıyor.

Araştırmanın yazarlarından Felicia Knaul, Meksika’dayken meme kanserine yakalanmış ve tedavi görmüş. Uzman, bu sayede, kanser tedavisi ve bakımında yoksul ve zengin ülkeler arasındaki derin uçurumun farkına vardığını söylüyor: ”Meme kanseri genç kadınlar arasında giderek yaygınlaşıyor. Meksika’da 30-54 yaş grubundaki kadınlarda iki numaralı ölüm nedeni, meme kanseri. Gelişmekte olan ülkelerde meme kanseri, genç kadınlar arasında başlıca ölüm nedeni. Bu ülkelerde şu anda yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor.”

Uzmanlar, kanser tedavisinin, kullanılan ilaçların patentli olmaması durumunda daha ucuza mal olacağını söylüyor. Harvard Üniversitesi, temel ilaç ve tedavilerin br araya getirildiği düşük maliyetli bir paket üzerinde çalışıyor. Profesör Knaul, paketin gelişmekte olan ülkelerde ço yararlı olacağı görüşünde: ”İlk bulgular bize paketteki ilaçların büyük çoğunluğunun patentli olmadığını gösteriyor. Patentsiz ilaçların maliyeti daha düşük. Ancak etkili bazı ilaçlar
ve aşılar son derece pahalı. Gelişmekte olan ülkelerin gücü patentli olan bazı kanser ilaçları satın almaya yetmiyor. Bu nedenle ilaç maliyetlerini düşürme yolları bulmamız gerekiyor.”

Knaul, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde çalıştığı sırada serviks kanseriyle mücadele etmek için kadınları düzenli taramadan geçmeye ve aşı olmaya teşvik eden sağlık görevlileriyle tanıştığını söylüyor. Uzman, serviks kanserinin artık daha az can aldığını ve bunda sağlık görevlilerinin rolünün büyük olduğunu, aynı başarının diğer kanser türlerini önleme ve tedavide de gösterilebileceğini söylüyor.

Knaul’a göre atılacak ilk adım, insanların kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlamalarını sağlamak: ”Bir AIDS hastası nasıl bakım ve ihtimam görüyorsa bir kanser hastası da aynı şekilde tedavi edilmeli, uzun ve güzel yaşaması için gereken yardım almalı.”

2008 yılında dünya çapında kanser tedavisi için 900 milyar dolar harcandı. Amerikan Kanser Derneği’ne göre bu miktar, dünyadaki gayrisafi milli hasılaların toplamının yüzde bir buçuğuna eşit. Rapora göre kanserin ulusal ekonomilerde neden olduğu verim kaybı, AIDS gibi bulaşıcı hastalıklara oranla daha fazla.

XS
SM
MD
LG