Erişilebilirlik

İngilizce Dersleri 8


English USA Lesson 8, Part 1
Writer: Maurice Imhoof
Producer: Frank Beardsley
Turkish: Hülya Polat

In the next English USA lesson you will learn to give information about where you live and work.

Bu derste nerede yaşadığınız ve çalıştığınız konusunda bilgi vermeyi öğreneceksiniz.


1. MUSIC THEME

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 8, Part 1.

3. Today Martin Learner sees an accident. He and others have to give their addresses to a policeman.

Bugün Martin Learner bir trafik kazasına tanık olacak. Martin ve kaza yerindekiler polise adreslerini verecekler.

4. MUSIC

5. CAR CRASH, TRAFFIC NOISE

6. Look out! Did you see that? Stand back.What happened? Is anyone hurt? Where did he come from?

7. POLICEMAN: All right, all right. Stand back. Move. Stand back.

8. ALEX: Who are you?

9. POLICEMAN: I'm a policeman. Did you see the accident?

10. Yes. I did. Sure. I was standing right here. Well, I think so. It happened so fast.

11. POLICEMAN: I want your names and addresses. O.K. Who are you?

12. PAULA: I am Paula Roberts.

13. POLICEMAN: Where do you live?

14. PAULA: I live at fifty-five Georgia Street.

15. POLICEMAN: Where do you work?

16. PAULA: I work at Jenson's.

17. POLICEMAN: What is the address?

18. PAULA: Three-oh-seven California Street.

19. POLICEMAN: Thanks. O.K. Who are you?

20. MARTIN: I'm Martin Learner. I'm a reporter.

21. POLICEMAN: Where do you live?

22. MARTIN: I live in Baltimore.

23. POLICEMAN: Where do you live in Baltimore?

24. MARTIN: I live at fourteen-twenty-seven Grant Street.

25. POLICEMAN: O.K. Who are you?

26. NANCY: I'm Nancy Kim.

27. POLICEMAN: Where do you live?

28. NANCY: I live at sixteen Carter Street.

29. POLICEMAN: Where do you work?

30. NANCY: I work at the Arizona Hotel.

1. POLICEMAN: What is the address?

2. NANCY: The address is ten-eighty Arizona Street.

3. POLICEMAN: Good. Now. Who are you?

4. ALEX: I'm Alexander Macrakis.

5. POLICEMAN: Please spell it for me.

6. ALEX: M-A-C-R-A-K-I-S.

7. POLICEMAN: Where do you live?

8. ALEX: I live in Chicago.

9. SIREN GETTING CLOSER

10. POLICEMAN: Where do you live in Chicago?

11. ALEX: I live at nine-three-eight North Florida Street.

12. POLICEMAN: Where do you work?

13. ALEX: I'm a student.

14. POLICEMAN: Where are you a student?

15. ALEX: At the Mills Institute of Technology.

16. SIREN STOPS

17. MUSIC

18. Let's listen to part of this conversation again.

Bu konuşmanın bir bölümünü tekrar dinleyelim.

19. POLICEMAN: Where do you live?

20. PAULA: I live at fifty-five Georgia Street.

21. POLICEMAN: Where do you live?

22. MARTIN: I live at fourteen-twenty-seven Grant Street.

23. POLICEMAN: Where do you live?

24. NANCY: I live at sixteen Carter Street.

25. POLICEMAN: Where do you live?

26. ALEX: I live at nine-three-eight North Florida Street.

Now, can you say it? Try to answer the question. Give the number of your building and the street name, or your apartment number, or other address.

Şimdi de siz bunları söyleyebilir misiniz? Sorulara cevap vermeyi deneyin. Oturduğunuz binanın numarasını, sokak adını veya apartman numaranızı veya başka bir adres vermeye çalışın.

1. POLICEMAN: Where do you live?

2. MUSIC

3. PAULA: I live at fifty-five Georgia Street.

4. POLICEMAN: Where do you live?

5. MUSIC

6. MARTIN: I live at fourteen-twenty-seven Grant Street.

7. POLICEMAN: Where do you live?

8. MUSIC

9. NANCY: I live at sixteen Carter Street.

10. POLICEMAN: Where do you live?

11. MUSIC

12. ALEX: I live at nine-three-eight North Florida Street.

Questions asking "Where do you live" are usually answered with a specific address, for example At nine-three-eight North Florida Street. (or give the name of a city, town, state, or general area, for example,In Chicago. In New England. In Iowa.

“Where do you live?/Nerede oturuyorsunuz(yaşiyorsunuz?” sorusuna genel olarak “North Florida Caddesi 938 Numara’da” gibi belirli bir adresle cevap verilir. Ya da yaşadığınız kentin, kasabanın, eyaletin veya genel bir bölgenin adını verebilirsiniz, örneğin, Chicago’da. Amerika’nın Doğu Kıyısında. Iowa’da gibi.

1. TRAFFIC NOISES, CAR DOOR SLAM

2. LIEUTENANT: Good afternoon, officer.

3. POLICEMAN: Good afternoon, Lieutenant.

4. LIEUTENANT: Who are these people?

5. POLICEMAN: I have names and addresses, Lieutenant.

6. LIEUTENANT: I want to ask some questions. Excuse me, where are you from?

7. ALEX: I'm from Chicago.

8. LIEUTENANT: What do you do?

9. ALEX: I'm a student.

10. LIEUTENANT: O.K. Who are you?

11. NANCY: I'm Nancy Kim.

12. LIEUTENANT: Where do you live?

13 NANCY: I live at sixteen Carter Street.

14. LIEUTENANT: You, please. Where are you from?

15. MARTIN: I'm from Baltimore.

16. SIREN STARTS, TRAFFIC NOISE

1. LIEUTENANT: O.K., O.K. Move along.

2. POLICEMAN: Look out. Step aside. Watch your step.

3. SIREN MOVES OFF

4. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 8, Part 1. In this lesson, you heard several people at an accident tell a policeman where they live.

5. MUSIC THEME

English USA - Lesson 8, Part 2
Writer: Maurice Imhoof
Producer: Frank Beardsley
Turkish: Hülya Polat

In the next English USA lesson you will learn how to tell someone your address and your place of work.

Bu derste karşınızdaki kişiye adresinizi ve çalıştığınız yeri söylemeyi öğreneceksiniz.

1. MUSIC THEME

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 8, Part 2.

3. In this lesson, you will learn to give your address and tell where you work. Listen to Martin ask the people at the accident where they live.

Bu derste adresinizi verme ve nerede çalıştığınızı söyleme pratiği yapacaksınız. Martin’in kaza yerinde karşılaştığı kişilere nerede oturduklarını nasıl sorduğunu dinleyin.

4. MUSIC

5. MARTIN: Hello. I'm Martin Learner. I'm a reporter. I want to ask you some questions.

6. ALEX: O.K.

7. MARTIN: You're a student.

8. ALEX: Yes, I'm a student. I'm Alexander Macrakis.

9. MARTIN: Alexander Macrakis. Please write it for me.

10. ALEX: O.K.

11. MARTIN: Where are you from?

12. ALEX: I'm from Chicago.

13. MARTIN: Hello. I'm Martin Learner. Who are you?

14. NANCY: Hi. I'm Nancy Kim.

15. MARTIN: Where do you live?

1. NANCY: I live at sixteen Carter Street. Where do you live?

2. MARTIN: I live in Baltimore. This is Alexander Macrakis.

3. NANCY: Hi. I'm Nancy. What do you do?

4. ALEX: Hi, Nancy. I'm a student. I'm from Chicago.

5. PAULA: Excuse me, where is a telephone?

6. MARTIN: Sorry. I don't know. I'm from Baltimore.

7. ALEX: I don't know. I'm from Chicago.

8. NANCY: Hi. I'm Nancy Kim.

9. PAULA: Hello. Where is a telephone?

10. NANCY: Go straight ahead. Turn left on Michigan Street. There is a telephone at the coffee shop.

11. PAULA: Thanks. By the way, I'm Paula Roberts.

12. NANCY: He's Martin.

13. MARTIN: Martin Learner.

14. PAULA: What do you do?

15. MARTIN: I'm a reporter. What do you do?

16. PAULA: I'm a lawyer.

17. MARTIN: Where are you from?

18. PAULA: Here. I live here.

19. NANCY: I live here too. He lives in Chicago. And he lives in Baltimore.

20. NANCY: Let's see. You're Alexander. You're Nancy. And you're Martin.

1. MARTIN: Wonderful.

2. PAULA: But the telephone. Where is the telephone?

3. NANCY: Go straight ahead. Turn left on Michigan Street. Then go to the coffee shop.

4. PAULA: Thank you very much. Goodbye.

5. ALL: Goodbye, bye, bye-bye.

6. MUSIC - TRANSITION - 5 SEC AND OUT

7. Let's listen to some questions and answers, then you try to answer the questions.

Şimdi bazı soru ve cevapları tekrar dinleyelim, sonra sorulara cevap vermeyi deneyin.

8. MARTIN: Where do you live?

9. NANCY: I live at sixteen Carter Street.

10. MARTIN: Where do you live?

11. ALEX: I live at nine-three-eight North Florida Street.

12. MARTIN: Where do you live?

13. PAULA: I live at fifty-five Georgia Street.

14. Now you try to answer.

Şimdi de cevap vermeye çalışın.

15. MARTIN: I live at fourteen-twenty-seven Grant Street. Where do you live?

16. MUSIC

17. PAULA: I live at fifty-five Georgia Street. Where do you live?

18. MUSIC

1.Let's listen to another part of the conversation.

Bu kez de konuşmanın başka bir bölümünü dinleyelim.

2. POLICEMAN: Who are you?

3. PAULA: I'm Paula Roberts.

4. POLICEMAN: Who are you?

5. MARTIN: I'm Martin Learner.

6. POLICEMAN: Who are you?

7. NANCY: I'm Nancy Kim.

8. POLICEMAN: Who are you?

9. ALEX: I'm Alexander Macrakis.

10. Can you answer the question?

Soruya cevap verebilir misiniz?

11. POLICEMAN: Who are you?

12. MUSIC

13. MARTIN: I'm Martin Learner. Who are you?

14. MUSIC

15. NANCY: I'm Nancy Kim. Who are you?

16. MUSIC

17. ALEX: I'm Alexander Macrakis. Who are you?

18. MUSIC

19. TRAFFIC NOISE

20. POLICEMAN: Thank you for your time.

21. That's all right. No trouble. Any time. Glad to help. Don't mention it.

1. MARTIN: Well, goodbye, Alexander. Goodbye, Nancy.

2. ALEX: Goodbye, Mr. Learner.

3. NANCY: Bye, Martin.

4. ALEX: PAUSE] Nancy.

5. NANCY: Yes.

6. ALEX: Please call me Alex.

7. NANCY: O.K., Alex.

8. ALEX: Where do you work, Nancy?

9. NANCY: I work at the Arizona Hotel.

10. ALEX: Where is the Arizona Hotel?

11. NANCY: Straight ahead. Do you see that tall, glass building? That's the Arizona Hotel.

12. ALEX: What do you do?

13. NANCY: I'm an accountant. What are you studying?

14. ALEX: I'm studying computers.

15. NANCY: That's wonderful. I like computers.

16. ALEX: Do you like coffee?

17. NANCY: Yes, I like coffee. I'm going to go to work. Let's have coffee together before I go back to the hotel.

18. TRAFFIC NOISES

1.MUSIC

2. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 8, Part 2. In this lesson you reviewed how to tell who you are, where you live, and what you do.

3. MUSIC

Writer: Maurice Imhoof

Producer: Frank Beardsley

Turkish: Hülya Polat

In the next English USA lesson you will learn to give information about where you live and work.

Bu derste nerede yaşadığınız ve çalıştığınız konusunda bilgi vermeyi öğreneceksiniz.

1.MUSIC THEME

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 8, Part 1.

3. Today Martin Learner sees an accident. He and others have to give their addresses to a policeman.

Bugün Martin Learner bir trafik kazasına tanık olacak. Martin ve kaza yerindekiler polise adreslerini verecekler.

4. MUSIC

5. CAR CRASH, TRAFFIC NOISE

6. Look out!

Did you see that? Stand back.

What happened? Is anyone hurt?

Where did he come from?

7. POLICEMAN: All right, all right. Stand back. Move. Stand back.

8. ALEX: Who are you?

9. POLICEMAN: I'm a policeman. Did you see the accident?

1. Yes. I did. Sure. I was standing right here. Well, I think so. It happened so fast.

2. POLICEMAN: I want your names and addresses. O.K. Who are you?

3. PAULA: I am Paula Roberts.

4. POLICEMAN: Where do you live?

5. PAULA: I live at fifty-five Georgia Street.

6. POLICEMAN: Where do you work?

7. PAULA: I work at Jenson's.

8. POLICEMAN: What is the address?

9. PAULA: Three-oh-seven California Street.

10. POLICEMAN: Thanks. O.K. Who are you?

11. MARTIN: I'm Martin Learner. I'm a reporter.

12. POLICEMAN: Where do you live?

13. MARTIN: I live in Baltimore.

14. POLICEMAN: Where do you live in Baltimore?

15. MARTIN: I live at fourteen-twenty-seven Grant Street.

16. POLICEMAN: O.K. Who are you?

17. NANCY: I'm Nancy Kim.

18. POLICEMAN: Where do you live?

19. NANCY: I live at sixteen Carter Street.

20. POLICEMAN: Where do you work?

21. NANCY: I work at the Arizona Hotel.

1. POLICEMAN: What is the address?

2. NANCY: The address is ten-eighty Arizona Street.

3. POLICEMAN: Good. Now. Who are you?

4. ALEX: I'm Alexander Macrakis.

5. POLICEMAN: Please spell it for me.

6. ALEX: M-A-C-R-A-K-I-S.

7. POLICEMAN: Where do you live?

8. ALEX: I live in Chicago.

9. SIREN GETTING CLOSER

10. POLICEMAN: Where do you live in Chicago?

11. ALEX: I live at nine-three-eight North Florida Street.

12. POLICEMAN: Where do you work?

13. ALEX: I'm a student.

14. POLICEMAN: Where are you a student?

15. ALEX: At the Mills Institute of Technology.

16. SIREN STOPS

17. MUSIC

18. Let's listen to part of this conversation again.

Bu konuşmanın bir bölümünü tekrar dinleyelim.

19. POLICEMAN: Where do you live?

20. PAULA: I live at fifty-five Georgia Street.

21. POLICEMAN: Where do you live?

22. MARTIN: I live at fourteen-twenty-seven Grant Street.

23. POLICEMAN: Where do you live?

1. NANCY: I live at sixteen Carter Street.

2. POLICEMAN: Where do you live?

3. ALEX: I live at nine-three-eight North Florida Street.

4. Now, can you say it? Try to answer the question. Give the number of your building and the street name, or your apartment number, or other address.

Şimdi de siz bunları söyleyebilir misiniz? Sorulara cevap vermeyi deneyin. Oturduğunuz binanın numarasını, sokak adını veya apartman numaranızı veya başka bir adres vermeye çalışın.

5. POLICEMAN: Where do you live?

6. MUSIC

7. PAULA: I live at fifty-five Georgia Street.

8. POLICEMAN: Where do you live?

9. MUSIC

10. MARTIN: I live at fourteen-twenty-seven Grant Street.

11. POLICEMAN: Where do you live?

12. MUSIC

13. NANCY: I live at sixteen Carter Street.

14. POLICEMAN: Where do you live?

15. MUSIC

16. ALEX: I live at nine-three-eight North Florida Street.

1.Questions asking "Where do you live" are usually answered with a specific address, for example At nine-three-eight North Florida Street. (or give the name of a city, town, state, or general area, for example,In Chicago. In New England. In Iowa.

“Where do you live?/Nerede oturuyorsunuz(yaşiyorsunuz?” sorusuna genel olarak “North Florida Caddesi 938 Numara’da” gibi belirli bir adresle cevap verilir. Ya da yaşadığınız kentin, kasabanın, eyaletin veya genel bir bölgenin adını verebilirsiniz, örneğin, Chicago’da. Amerika’nın Doğu Kıyısında. Iowa’da gibi.

2. TRAFFIC NOISES, CAR DOOR SLAM

3. LIEUTENANT: Good afternoon, officer.

4. POLICEMAN: Good afternoon, Lieutenant.

5. LIEUTENANT: Who are these people?

6. POLICEMAN: I have names and addresses, Lieutenant.

7. LIEUTENANT: I want to ask some questions. Excuse me, where are you from?

8. ALEX: I'm from Chicago.

9. LIEUTENANT: What do you do?

10. ALEX: I'm a student.

11. LIEUTENANT: O.K. Who are you?

12. NANCY: I'm Nancy Kim.

13. LIEUTENANT: Where do you live?

14. NANCY: I live at sixteen Carter Street.

15. LIEUTENANT: You, please. Where are you from?

16. MARTIN: I'm from Baltimore.

17. SIREN STARTS, TRAFFIC NOISE

1. LIEUTENANT: O.K., O.K. Move along.

2. POLICEMAN: Look out. Step aside. Watch your step.

3. SIREN MOVES OFF

4. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 8, Part 1. In this lesson, you heard several people at an accident tell a policeman where they live.

5. MUSIC THEME

English USA - Lesson 8, Part 2

Writer: Maurice Imhoof

Producer: Frank Beardsley

Turkish: Hülya Polat

In the next English USA lesson you will learn how to tell someone your address and your place of work.

Bu derste karşınızdaki kişiye adresinizi ve çalıştığınız yeri söylemeyi öğreneceksiniz.

1.MUSIC THEME

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 8, Part 2.

3. In this lesson, you will learn to give your address and tell where you work. Listen to Martin ask the people at the accident where they live.

Bu derste adresinizi verme ve nerede çalıştığınızı söyleme pratiği yapacaksınız. Martin’in kaza yerinde karşılaştığı kişilere nerede oturduklarını nasıl sorduğunu dinleyin.

4. MUSIC

5. MARTIN: Hello. I'm Martin Learner. I'm a reporter. I want to ask you some questions.

6. ALEX: O.K.

7. MARTIN: You're a student.

8. ALEX: Yes, I'm a student. I'm Alexander Macrakis.

9. MARTIN: Alexander Macrakis. Please write it for me.

10. ALEX: O.K.

11. MARTIN: Where are you from?

12. ALEX: I'm from Chicago.

13. MARTIN: Hello. I'm Martin Learner. Who are you?

14. NANCY: Hi. I'm Nancy Kim.

15. MARTIN: Where do you live?

1. NANCY: I live at sixteen Carter Street. Where do you live?

2. MARTIN: I live in Baltimore. This is Alexander Macrakis.

3. NANCY: Hi. I'm Nancy. What do you do?

4. ALEX: Hi, Nancy. I'm a student. I'm from Chicago.

5. PAULA: Excuse me, where is a telephone?

6. MARTIN: Sorry. I don't know. I'm from Baltimore.

7. ALEX: I don't know. I'm from Chicago.

8. NANCY: Hi. I'm Nancy Kim.

9. PAULA: Hello. Where is a telephone?

10. NANCY: Go straight ahead. Turn left on Michigan Street. There is a telephone at the coffee shop.

11. PAULA: Thanks. By the way, I'm Paula Roberts.

12. NANCY: He's Martin.

13. MARTIN: Martin Learner.

14. PAULA: What do you do?

15. MARTIN: I'm a reporter. What do you do?

16. PAULA: I'm a lawyer.

17. MARTIN: Where are you from?

18. PAULA: Here. I live here.

19. NANCY: I live here too. He lives in Chicago. And he lives in Baltimore.

20. NANCY: Let's see. You're Alexander. You're Nancy. And you're Martin.

1. MARTIN: Wonderful.

2. PAULA: But the telephone. Where is the telephone?

3. NANCY: Go straight ahead. Turn left on Michigan Street. Then go to the coffee shop.

4. PAULA: Thank you very much. Goodbye.

5. ALL: Goodbye, bye, bye-bye.

6. MUSIC - TRANSITION - 5 SEC AND OUT

7. Let's listen to some questions and answers, then you try to answer the questions.

Şimdi bazı soru ve cevapları tekrar dinleyelim, sonra sorulara cevap vermeyi deneyin.

8. MARTIN: Where do you live?

9. NANCY: I live at sixteen Carter Street.

10. MARTIN: Where do you live?

11. ALEX: I live at nine-three-eight North Florida Street.

12. MARTIN: Where do you live?

13. PAULA: I live at fifty-five Georgia Street.

14. Now you try to answer.

Şimdi de cevap vermeye çalışın.

15. MARTIN: I live at fourteen-twenty-seven Grant Street. Where do you live?

16. MUSIC

17. PAULA: I live at fifty-five Georgia Street. Where do you live?

18. MUSIC

1.Let's listen to another part of the conversation.

Bu kez de konuşmanın başka bir bölümünü dinleyelim.

2. POLICEMAN: Who are you?

3. PAULA: I'm Paula Roberts.

4. POLICEMAN: Who are you?

5. MARTIN: I'm Martin Learner.

6. POLICEMAN: Who are you?

7. NANCY: I'm Nancy Kim.

8. POLICEMAN: Who are you?

9. ALEX: I'm Alexander Macrakis.

10. Can you answer the question?

Soruya cevap verebilir misiniz?

11. POLICEMAN: Who are you?

12. MUSIC

13. MARTIN: I'm Martin Learner. Who are you?

14. MUSIC

15. NANCY: I'm Nancy Kim. Who are you?

16. MUSIC

17. ALEX: I'm Alexander Macrakis. Who are you?

18. MUSIC

19. TRAFFIC NOISE

20. POLICEMAN: Thank you for your time.

21. That's all right. No trouble. Any time. Glad to help. Don't mention it.

1. MARTIN: Well, goodbye, Alexander. Goodbye, Nancy.

2. ALEX: Goodbye, Mr. Learner.

3. NANCY: Bye, Martin.

4. ALEX: PAUSE] Nancy.

5. NANCY: Yes.

6. ALEX: Please call me Alex.

7. NANCY: O.K., Alex.

8. ALEX: Where do you work, Nancy?

9. NANCY: I work at the Arizona Hotel.

10. ALEX: Where is the Arizona Hotel?

11. NANCY: Straight ahead. Do you see that tall, glass building? That's the Arizona Hotel.

12. ALEX: What do you do?

13. NANCY: I'm an accountant. What are you studying?

14. ALEX: I'm studying computers.

15. NANCY: That's wonderful. I like computers.

16. ALEX: Do you like coffee?

17. NANCY: Yes, I like coffee. I'm going to go to work. Let's have coffee together before I go back to the hotel.

18. TRAFFIC NOISES

1.MUSIC

2. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 8, Part 2. In this lesson you reviewed how to tell who you are, where you live, and what you do.

3. MUSIC

İlgili bağlantılar

XS
SM
MD
LG