Erişilebilirlik

İngilizce Dersleri 3


English USA

English USA (Series 1), Lesson 3, Part 1
Writer: Maurice Imhoof
Producer: Frank Beardsley
Turkish: Hülya Polat

In the next VOA lesson you will learn how to ask another person, when you first meet, what he or she does for work. Martin Learner, the radio reporter, visits a tractor factory where me meets many of the workers.

Bu derste ilk kez karşılaştığınız bir kişiye ne iş yaptığını sorma pratiği yer alıyor. Amerika’nın Sesi muhabiri Martin Learner, bir traktör fabrikasını ziyaret edecek ve işçilerle tanışacak.


1. MUSIC -

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 3, Part 1.

3. In this lesson, you will review greetings and introductions and learn how to ask another person what he or she does for work. Martin Learner is visiting a tractor factory. He meets several of the workers and asks them what they do.

Bu derste karşılaşmalarda yapılan konuşmaları dinleyecek, karşınızdaki kişiye ne iş yaptığını sorma pratiği yapacaksınız. Martin Learner bir traktör fabrikasını geziyor, karşılaştığı işçilere ne iş yaptıklarını soruyor.

4. MUSIC

5. TRACTOR MOTOR

6. MELANIE: Good morning, Mr. Learner. We've met. I'm Melanie Montgomery.

7. MARTIN: Good morning, Mrs. Montgomery. How are you?

8. MELANIE: Fine thanks. How are you?

9. MARTIN: Fine thanks.

10. MELANIE: Come inside.

1. FACTORY NOISE

2. MELANIE: This is Tim Wang.

3. MARTIN: Hello. I'm Martin Learner. I'm a reporter.

4. TIM: Good morning. How are you?

5. MARTIN: Fine thanks.

6. MELANIE: Tim is a designer.

7. MARTIN: I'm happy to meet you.

8. TIM: Thanks.

9. MELANIE: And this is Dinah Cosby.

10. DINAH: Hello.

11. MARTIN: Good morning. I'm Martin Learner.

12. DINAH: How are you?

13. MARTIN: Fine thanks. How are you?

14. DINAH: Fine thanks.

15. MELANIE: Mr. Learner is a reporter for the Voice of America.

16. DINAH: Oh, good.

17. MARTIN: What do you do?

18. DINAH: I'm a supervisor.

19. MARTIN: I'm happy to meet you.

1. FACTORY NOISE

2. MELANIE: Good morning, Raj. This is Rajesh Sharma.

3. MARTIN: Hello.

4. MELANIE: This is Martin Learner. He's a reporter.

5. RAJESH: How are you?

6. MARTIN: Fine thanks. How are you?

7. RAJESH: Fine thanks.

8. MARTIN: Rajesh, what do you do?

9. RAJESH: Pardon?

10. MELANIE: He's a painter.

11. RAJESH: Oh, yes. I'm a painter.

12. MARTIN: I'm happy to meet you.

13. RAJESH: Thanks.

14. FACTORY NOISE

15. MELANIE: Hello, David.

16. DAVID: Pardon?

17. MELANIE: [LOUDER] Hello!

18. DAVID: Oh, good morning.

19. MELANIE: This is Martin Learner.

20. DAVID: Hello, I'm David Shaw. How are you?

21. MARTIN: Fine thanks. How are you?

22. DAVID: Fine thanks.

23. MELANIE: He's a reporter.

1. DAVID: I'm happy to meet you.

2. MARTIN: Thanks. [PAUSE] What do you do?

3. MELANIE: He's a mechanic.

4. MARTIN: Pardon?

5. DAVID: I'm a mechanic.

6. MUSIC - TRANSITION - 5 SEC AND OUT

7. You can ask what work people do simply in English by saying "What do you do?" This means what work do you do? One way to answer is by identifying yourself by the kind of work you do, for example, teacher, farmer, clerk, doctor, and so on. Listen.

Konuştuğunuz kişiye “What do you do?”/Ne iş yapıyorsunuz?” diye mesleğini sorabilirsiniz. “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna cevap vermenin bir yolu, yaptığınız işin adını söylemektir. Örneğin, öğretmenim, çiftçiyim, katibim, doktorum gibi. Dinleyin.

8. DAVIS: Hello, I'm David Shaw.

9. MARTIN: What do you do?

10. DAVID: I'm a mechanic.

11. DINAH: I'm Dinah Cosby.

12. MARTIN: What do you do?

13. DINAH: I'm a supervisor.

14. RAJESH: Hello, I'm Rajesh Sharma.

15. MARTIN: What do you do?

16. RAJESH: I'm a painter.

17. Ask each person "What do you do?" as Martin just did.

Martin’in yaptığı gibi siz de herkese “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusunu yöneltin.

1. DAVID: Hello, I'm David Shaw.

2. MUSIC - VERY SOFT RHYTHMIC - 6 SEC

3. DAVID: I'm a mechanic.

4. DINAH: Hello, I'm Dinah Cosby.

5. MUSIC - VERY SOFT RHYTHMIC - 6 SEC

6. DINAH: I'm a supervisor.

7. RAJESH: Hello, I'm Rajesh Sharma.

8. MUSIC - VERY SOFT RHYTHMIC - 6 SEC

9. RAJESH: I'm a painter.

10. FACTORY NOISES

11. MELANIE: This is Betsy Steele.

12. MARTIN: Hello, I'm Martin Learner. What do you do?

13. BETSY: I'm a welder. What do you do?

14. MARTIN: I'm a reporter.

15. BETSY: I'm happy to meet you.

16. MELANIE: * * This is George Turner.

17. MARTIN: Good morning. What do you do?

18. GEORGE: I'm a welder too. What do you do?

19. MARTIN: I'm a reporter. * *

20. MUSIC

21. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 3, Part 1. In this lesson you learned how to ask what work other people do. Coming up is Lesson 3, Part 2.

English USA’de 3’üncü dersin birinci bölümünü dinlediniz. Bu derste konuştuğunuz kişilere ne iş yaptıklarını sormayı öğrendiniz. Dersin ikinci bölümünde bu konuda tekrar yapma fırsatı bulacaksınız.

22. MUSIC

English USA (Series 1), Lesson 3, Part 2
Writer: Maurice Imhoof
Producer: Frank Beardsley
Turkish: Hülya Polat

In the next English USA lesson, you will learn to ask what other people do for work and to tell them what you do. Martin Learner, a reporter, meets several people at a tractor factory where they work.

Bu derste karşılaştığımız kişilere ne iş yaptıklarını soracak, onlara ne iş yaptığınızı söyleyeceksiniz. Amerika’nın Sesi muhabiri Martin Learner, traktör fabrikasında çalışanlarla konuşmaya devam edecek.

1. MUSIC

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 3, Part 2.

3. Martin Learner continues his visit to a tractor factory with Mrs. Melanie Montgomery, an engineer. In this lesson, you will learn to ask what work other people do and to answer the question when others ask you.

Martin Learner, mühendis Melanie Montgomery’yle birlikte traktör fabrikasını gezmeye devam ediyor. Bu derste konuştuğunuz kişilere ne iş yaptıklarını soracak, onlar sordukları zaman kendi mesleğinizi söyleyeceksiniz.

4. MUSIC

5. FACTORY NOISE

6. MELANIE: Good morning, Andy. This is Martin Learner.

7. ANDY: Hi, I'm Andy Hendricks. What do you do?

8. MARTIN: I'm a reporter. What do you do?

9. ANDY: I'm a machine operator.

1. MARTIN: Good. I'm happy to meet you.

2. ANDY: Thanks.

3. MELANIE: This is Amy Bergman.

4. MARTIN: Hello. I'm Martin Learner.

5. AMY: Hello. How are you?

6. MARTIN: Fine thanks. How are you?

7. AMY: Fine thanks. How are you, Melanie?

8. MELANIE: Fine thanks.

9. MARTIN: What do you do?

10. AMY: I'm a driver. What do you do?

11. MARTIN: I'm a reporter.

12. AMY: Oh. Good.

13. MUSIC

14. There are several ways to ask what work people do and to answer such a question. You should learn the easiest way in the beginning. Listen again.

Bir kişiye ne iş yaptığını sormanın ve böyle bir soruya cevap vermenin birkaç yolu vardır. Başlangıçta en kolay soruyu öğrenmekte yarar var. Tekrar dinleyin.

15. MARTIN: What do you do?

16. ANDY: I'm a machine operator. What do you do?

17. MARTIN: I'm a reporter.

18. Can you ask the question "What do you do?" First ask Martin, then ask Andy, then ask Amy. Ask Martin now.

Şimdi “What do you do?/Ne iş yapıyorsunuz?(Mesleğiniz nedir?) sorusunu sorabilir misiniz? Martin’e bu soruyu sormayı deneyin.

19. MUSIC

1. MARTIN: I'm a reporter.

2. MUSIC

3. ANDY: I'm a machine operator.

4. MUSIC

5. AMY: I'm a driver.

6. FACTORY NOISE

7. AMY: This is Jane Guinn. She's a driver too.

8. MARTIN: Hello, Jane. I'm happy to meet you.

9. AMY: And this is Dinah Cosby. She's a supervisor.

10. MARTIN: We've met.

11. AMY: This is Raj Sharma.

12. MARTIN: We've met too. Thanks.

13. FACTORY NOISE

14. MELANIE: Good morning, Bill. How are you?

15. BILL: Fine thanks. How are you?

16. MELANIE: Fine thanks. Bill, this is Martin Learner. He's a reporter.

17. BILL: Hello. I'm happy to meet you.

18. MARTIN: Good morning. I'm happy to meet you too. What do you do?

19. MELANIE: He's a grinder.

20. MARTIN: Pardon?

21. MELANIE: He's a grinder.

22. MUSIC

1. Can you answer the question "What do you do?" Listen again to some examples.

“What do you do?/Ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna cevap verebilir misiniz? Bazı örnekleri tekrar dinleyin.

2. MARTIN: Hello, I'm Martin Learner. What do you do?

3. BILL: I'm a grinder.

4. MARTIN: Hello, I'm Martin Learner. What do you do?

5. AMY: I'm a driver.

6. MARTIN: Hello, I'm Martin Learner. What do you do?

7. ANDY: I'm a machine operator.

8. MARTIN: Good morning. I'm Martin Learner. What do you do?

9. BETSY: I'm a welder.

10. Now you answer.

Şimdi sorulara siz cevap verin.

11. BILL: Hello, I'm Bill. What do you do?

12. MUSIC SEC

13. AMY: Hello, I'm Amy Bergman. What do you do?

14. MUSIC

15. ANDY: * * Hello, I'm Andy Hendricks. What do you do?

16. MUSIC

17. BETSY: Good morning. I'm Betsy Steele. What do you do?

18. MUSIC

1. Can you tell Martin Learner what the other people in the factory do? First, here is an example or two. Mrs. Montgomery gives the answer.

Fabrikadaki diğer kişilerin ne iş yaptıklarını Martin’e söyleyebilir misiniz? Önce birkaç örnek dinleyin. Melanie Montgomery soruları yanıtlıyor.

2. BETSY: Hello, I'm Betsy Steele.

3. MELANIE: She's a welder.

4. ANDY: Hello, I'm Andy Hendricks.

5. MELANIE: He's a machine operator.

6. Now you try to state what the person does.

Şimdi de siz bu kişilerin ne iş yaptığını söylemeyi deneyin.

7. AMY: Hello, I'm Amy Bergman.

8. MUSIC

9. DINAH: Hello, I'm Dinah Cosby.

10. MUSIC

11. DAVID: * * Hello, I'm David Shaw.

12. MUSIC

13. FACTORY NOISES

14. MELANIE: Come outside.

15. FACTORY

16. FX - TRACTOR -

17. MELANIE: [OVER TRACTOR] This is Joe.

18. MARTIN: Pardon?

19. MELANIE: * * [OVER TRACTOR] This is Joe.

20. MARTIN: Pardon? * *

21. FX - TRACTOR STOPS

1. MELANIE: [STILL SHOUTING AFTER TRACTOR STOPS] This is Joe!

2. MARTIN: [LAUGHS]

3. MUSIC UNDER

4. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 3, Part 2. In this lesson you learned to ask what work other people do and to tell what work people do.

English USA’nin 3’üncü dersinin 2’nci bölümünü dinlediniz. Bu derste başkalarına ne iş yaptıklarını sormayı ve kendi mesleğinizi söylemeyi öğrendiniz. Amerika’nın Sesi sitesini yeniden ziyaret edip dersin devamını dinleyebilirsiniz. İlginize teşekkür ederiz.

5. MUSIC -

İlgili bağlantılar

XS
SM
MD
LG