Erişilebilirlik

İngilizce Dersleri 26


ENGLISH USA LESSON 26, PART 1

WRITER: MAURICE IMHOOF

PRODUCER: FRANK BEARDSLEY

TURKISH: HULYA POLAT

In this English USA lesson, Martin Learner is making some applications related to the purchase of a new car. He applies for a new driver's license, a vehicle license, and insurance. You will learn to answer questions on an application form during an interview. You will review some of the basic English patterns you have studied.

English USA dizimizin bu bölümünde yeni bir otomobil satın alan Martin Learner, bununla ilgili işlemler yaptıracak. Yeni bir sürücü ehliyeti için başvuracak, aracına ruhsat alacak ve bunlarla ilgili formları doldururken sorulan soruları yanıtlayacak. Bu derste bugüne kadar öğrendiğiniz bazı cümle yapılarını tekrarlama fırsatı bulacaksınız.

lütfen bekleyin

No media source currently available

0:00 0:00:00 0:00
Linki indirmek için

1. MUSIC

2. This is English USA, on the Voice of America. Today, hear Lesson 26, Part 1.

3. In today's lesson, you will review many of the basic English patterns you have studied. Martin is making applications related to the purchase of a new car.

4. MUSIC

5. CLERK :Good morning. May I help you?

6. MARTIN: Good morning. I want to apply for a new driver's license.

7. CLERK : Do you have a driver's license?

8. MARTIN: No, I don't. I lost it.

9. CLERK : You don't want a new license. You want a replacement.

10. MARTIN: Pardon me.

11. CLERK : You want a replacement.

12. MARTIN: What's that?

13. CLERK: You had a license. You don't need a new license. You need a replacement.

14. MARTIN: OK. I need a replacement.

15. CLERK: Fine. What's your name?

16. MARTIN: Martin Learner.

17. CLERK: I can't find your name. Spell it for me.

18. MARTIN: M-A-R-T-I-N L-E-A-R-N-E-R

19. CLERK: Here it is. Where do you live?

20. MARTIN: I live at fourteen-twenty-seven Grant Street, Baltimore, Maryland.

21. CLERK: Good. Give me your phone number?

22. MARTIN: Four-oh-one, five-five-five, six-seven-two-nine.

23. CLERK: Is that a new number?

24. MARTIN: No, it's an old number.

25. CLERK: Thank you. Just a minute, please.

26. CLERK: Go to window number four. You need to have a picture.

27. MARTIN: Thank you.

28. CLERK: You're welcome.

29. PHOTOG: Next!

30. MARTIN: I'm next.

31. PHOTOG: May I have your license?

32. MARTIN: Here it is.

33. PHOTOG: Thanks. Stand over there. That's it. Hold it. OK. That's it.

34. MARTIN: That's it?

35. PHOTOG: Wait over there. I'm going to call you.

36. PHOTOG: Martin Learner!

37. MARTIN: I'm Martin Learner.

38. PHOTOG: Here it is.

39. MARTIN: Thank you.

40. PHOTOG: Go to window five. You need to pay.

41. MARTIN: OK. Thank you.

42. Can you answer the following questions?

Şimdi vereceğimiz soruları yanıtlayabilir misiniz?

43. MUSIC

44. CLERK: What is your name?

45. MUSIC

46. CLERK: Where do you live?

47. MUSIC

48. CLERK: Give me your telephone number.

49. MUSIC

50. GENERAL OFFICE NOISE

51. CLERK: May I help you?

52. MARTIN: Can I get a new vehicle license here?

53. CLERK: No, you can't. Go to window eight.

54. GENERAL OFFICE NOISE

55. MARTIN: Can I get a new vehicle license here?

56. 2ND CLERK: Car or truck?

57. MARTIN: Excuse me.

58. 2ND CLERK: Is it for a car?

59. MARTIN: Yes, it is.

60. 2ND CLERK: What's your name?

61. MARTIN: Martin Learner.

62. 2ND CLERK: Pardon me.

63. MARTIN: I'm going to write it for you.

64. 2ND CLERK: OK. Oh, I see.

65. COMPUTER

66. 2ND CLERK: Is it a new car?

67. MARTIN: Yes, it is.

68. 2ND CLERK: Do you have a second car?

69. MARTIN: No, I don't.

70. 2ND CLERK: Did you have an old car?

71. MARTIN: Yes, I did. I sold it.

72. 2ND CLERK: Where do you live?

73. MARTIN: Fourteen-twenty-seven, Grant Street.

74. COMPUTER TYPING

75. 2ND CLERK: In Baltimore?

76. MARTIN: Yes.

77. 2ND CLERK: Give me your phone number, please.

78. MARTIN: Four-oh-one, five-five-five, six-seven-two-nine.

79. MUSIC

80. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 26, Part 1. In Part 2, you will learn to answer more questions while making an application.

English USA’de 26’ncı dersin 1’nci bölümünü dinlediniz. Dersin ikinci bölümünde bir başvuruda bulunurken sorulan soruları nasıl yanıtlayabileceğinizi tekrar gözden geçireceğiz.

81. MUSIC

ENGLISH USA LESSON 26, PART 2

WRITER: MAURICE IMHOOF

PRODUCER: FRANK BEARDSLEY

TURKISH: HULYA POLAT

In the next English USA lesson, Martin Learner applies for insurance on his new car. You will learn to answer questions on an application during an interview. This lessons reviews many of the basic sentence patterns you have previously studied.

Bu derste Martin Learner yeni otomobilini sigorta ettirecek.Bu işlem sırasında sorular sorulara nasıl cevap verebileceğinizi göreceksiniz. Böylece dersin birinci bölümündeki konuşmaları tekrarlamış olacaksınız.

1. MUSIC

2. This is English USA, on the Voice of America. Now, Lesson 26, Part 2.

3. In today's lesson you will review sentence patterns from previous lessons. You will learn to answer questions on an application. Martin applies for insurance on his new car.

4. MUSIC

5. MARTIN: Excuse me.

6. CLERK: May I help you?

7. MARTIN: I need insurance on my new car.

8. CLERK: Yes, I can help you. Just a minute, please. Now. Tell me your name please.

9. MARTIN: My name is Martin Learner.

10. CLERK: Do you have insurance with us?

11. MARTIN: No, I don't.

12. CLERK: Please give me your address.

13. MARTIN: Fourteen-twenty-seven, Grant Street, Baltimore, Maryland.

14. CLERK: Do you have a telephone?

15. MARTIN: Yes, I do. The number is four-oh-one, five-five-five, six-seven-two-nine.

16. CLERK: Are you married?

17. MARTIN: Yes.

18. CLERK: What is your wife's name?

19. MARTIN: Eileen Learner.

20. CLERK: Do you have children?

21. MARTIN: I have two children.

22. CLERK: Do they drive?

23. MARTIN: My son drives.

24. CLERK: How old is your son?

25. MARTIN: He's seventeen years old.

26. CLERK: What do you do?

27. MARTIN: I'm a reporter.

28. CLERK: Where do you work?

29. MARTIN: I work at the Voice of America.

30. CLERK: Where is that?

31. MARTIN: It's in Washington, D.C.

32. CLERK: Does your wife work?

33. MARTIN: Yes, she does.

34. CLERK: Does she drive?

35. MARTIN: Yes, she does.

36. CLERK: How many cars do you have?

37. MARTIN: I have only one car.

38. CLERK: Is this a new car?

39. MARTIN: Yes, it is.

40. CLERK: What color is it?

41. MARTIN: It's blue.

42. CLERK: How many doors does it have?

43. MARTIN: It has four doors.

44. CLERK: Do you have a license for the car?

45. MARTIN: Yes, I do.

46. CLERK: What is the number?

47. MARTIN: A-B-C, fifteen-forty.

48. CLERK: Did you have an old car?

49. MARTIN: Yes, I did.

50. CLERK: Did you sell it?

51. MARTIN: Yes, I did.

52. CLERK: You have a driver's license.

53. MARTIN: Of course.

54. CLERK: Have you had any accidents?

55. MARTIN: No, I haven't.

56. MUSIC

57.One of the most useful skills in English is the ability ask and answer [SAY IN ENGLISH] "yes" or "no" questions. Can you answer the following? The first questions are in the present time.

İngilizce’de “yes”/evet veya “no”/hayır cevabı gerektiren sorulara cevap verebilmek çok yararlı bir bilgidir. Şimdi vereceğimiz soruları cevaplandırabilir misiniz? Soruların bazıları şimdiki zaman soruları, bazılarıysa geçmiş zaman sorularıdır. Buna dikkat ederek cevap vermeye çalışın.

58. MUSIC

59. MARTIN: Am I Martin Learner?

60. MUSIC

61. MARTIN: Am I a reporter?

62. MUSIC

63. MARTIN: Are you married?

64. MUSIC

65. MARTIN: Are you listening to the radio?

66. MUSIC

67. MARTIN: Is your radio new?

68. MUSIC

69. MARTIN: Is today Tuesday?

70. MUSIC

71. MARTIN: Do you have children?

72. MUSIC

73. MARTIN: Do they live with you?

74. MUSIC

75. MARTIN: Does your father work?

76. MUSIC

77. MARTIN: Does he have a car?

78. MUSIC

79. Now try some questions in the past.

80. MUSIC

81. MARTIN: Were you listening to the radio yesterday?

82. MUSIC

83. MARTIN: Were you working last year?

84. MUSIC

85. MARTIN: Was your school in town?

86. MUSIC

87. MARTIN: Was your family with you last month?

88. MUSIC

89. MARTIN: Did they travel last year?

90. MUSIC

91. MARTIN: Did you see your friends last week?

92. MUSIC

93. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 26, Part 2. Please join us for the next lesson.

English USA’de 26’ncı dersi de tamamladık. 27’nci derste yine birlikte olacağız.

94. MUSIC

İlgili bağlantılar

XS
SM
MD
LG