Erişilebilirlik

İngilizce Dersleri 11


ENGLISH USA LESSON 11, PART 1
WRITER: Maurice Imhoof
PRODUCER: Frank Beardsley
Turkish: Hülya Polat

In the next English USA, you will learn to tell what work people do.

Bu derste, kişilerin meslekleri hakkında konuşmayı öğreneceksiniz.


1. MUSIC

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 11, Part 1.

3. Today Martin Learner is visiting an elementary school where he talks with teachers and children. You will learn to tell what work people do by listening to Martin and the teachers.

Bugün Martin Learner bir ilkokulu ziyaret edecek, öğretmenler ve öğrencilerle konuşacak. Martin’le öğretmenler arasındaki konuşmaları dinleyerek kişilerin mesleklerini söyleme pratiği yapacaksınız.

4. MUSIC

5. CHILDREN AT SCHOOL

6. MARTIN: Excuse me. Where is the principal's office?

7. BOY: Go straight ahead, then turn left.

8. MARTIN: Thanks.

9. CHILDREN QUIETER

10. MARTIN: Good morning. I'm Martin Learner.

11. TINA: Oh, you're the reporter. I'm Tina Goodplace. I'm Mrs. Weaver's secretary.

12. MARTIN: How are you?

13. TINA: Fine thanks. Come with me. Mrs. Weaver is in the cafeteria.

14. CHILDREN UP LOUDER

15. TINA: Where are you from, Mr. Learner.

16. MARTIN: I live in Baltimore.

17. SCHOOL BELL

18. CHILDREN FADE OUT

19. TINA: Classes begin at 8:15. Here we are. Come in.

20. MARTIN: Thanks.

21. TINA: Mrs. Weaver. This is Martin Learner.

22. MARTIN: Good morning, Mrs. Weaver. I'm happy to meet you.

23. MRS. W: Thank you. How are you?

24. MARTIN: Fine thanks. How are you?

25. MRS. W: Fine thanks. Please. Sit down. Would you like coffee?

26. MARTIN: Yes, please.

27. TINA: Goodbye, Mr. Learner.

28. MARTIN: Goodbye. Thank you for your time.

29. MRS. W: Milk? Sugar?

30. MARTIN: No thanks.

31. MRS. W: You're a reporter?

32. MARTIN: Yes. I report news on the radio. I work at the Voice of America.

33. MRS. W: That's interesting. I'm the principal. I'm a teacher too. I teach art.

34. MARTIN: Wonderful!

35. MRS. W: Come see the children.

36. MARTIN: Thank you.

37. CHAIR BEING PUSHED BACK

38. HAL: Hello, Helen.

39. MRS. W: Good morning, Hal. Mr. Learner, this is Hal Marks.

40. MARTIN: Hello. Are you a teacher?

41. HAL: Yes. I teach the fifth grade. Are you a teacher?

42. MARTIN: No. I'm a reporter. I report news on the Voice of America.

43. HAL: Good. Come see my fifth grade.

44. MARTIN: Thanks.

45. MUSIC

46. Listen to these sentences.

Şimdi vereceğimiz cümleleri dinleyin.

47. MARTIN: I'm a reporter. I report the news.

48. MRS. W: I'm a teacher. I teach art.

49. HAL: I'm a teacher. I teach fifth grade.

Some occupations or work use a similar word for the name of the work and for the action of the work (or noun and verb). People say what they are and then what they do.

Bazı mesleklerde aynı fiilden üretilen ve o işi yapan kişiyi belirleyen özne kullanılır. Çoğu zaman kişiler önce ne olduklarını söyler, ardından ne iş yaptıklarını söylerler. Yani önce özne/isim kullanılır sonra fiil söylenir.

1. MARTIN: I'm a reporter. I report.

2. MRS. W: I'm a teacher. I teach.

3. HAL: I'm a teacher. I teach.

4. MARTIN: He's a teacher. He teaches.

5. MRS. W: He's a reporter. He reports.

6. HAL: She's a teacher. She teaches.

7. Listen again and then after each person tells what he or she is, you say what he or she does.

Tekrar dinleyin ve karşınızdaki kişi ne olduğunu söyledikten sonra tekrarlayın.

8. MARTIN: He's a teacher.

9. MUSIC

10. MRS. W: He's a reporter.

11. MUSIC

12. HAL: She's a teacher.

13. MUSIC

14. DOOR OPENS, CHILDREN'S NOISE

15. HAL: Here we are. Come in.

16. MARTIN: Hi. I'm Martin Learner.

17. ROBERTA: Hi.

18. MARTIN: Who are you?

19. ROBERTA: Roberta. What's that?

20. MARTIN: It's a tape recorder. Listen.

21. TAPE RECORDER, SWITCH ON

22. MARTIN: Tell me your name.

23. ROBERTA: Roberta Miller.

24. MARTIN: * * Where do you live?

25. ROBERTA: I live at 34 Harrison Street.

26. MARTIN: What's that, Roberta?

27. ROBERTA: It's a map. We're studying geography. It's a map of Europe. * *

28. MARTIN: Thank you. Let's listen to that.

29. SWITCH OFF - REWIND -

30. SWITCH ON

31. ROBERTA: Roberta Miller.

32. MARTIN: * * Where do you live?

33. ROBERTA: I live at 34 Harrison Street

34. MARTIN: What's that, Roberta?

35. ROBERTA: It's a map. We're studying geography. It's a map of Europe. * *

36. SWITCH OFF TAPE RECORDER

37. MUSIC

38. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 11, Part 1.

39. MUSIC

ENGLISH USA LESSON 11, PART 2
WRITER:
Maurice Imhoof
PRODUCER: Frank Beardsley
Turkish: Hülya Polat

In the next English USA broadcast you will learn to ask what the name of an unfamiliar object is in English. In this lesson Martin Learner is visiting an elementary school.

Bu derste gördüğünüz bir eşya veya nesnenin adını sormayı öğreneceksiniz. Martin Learner ilkokul ziyaretini sürdürüyor.

1. MUSIC

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 11, Part 2.

3. Today, Martin Learner is visiting with the children in an elementary school. They are looking at a map. You will learn to ask the names of objects.

Bugün Martin Learner ilkokulda öğrencilerle konuşmaya devam ediyor. Çocuklar bir haritayı inceliyor. Gördüğünüz şeylerin adını sormayı öğreneceksiniz.

4. MUSIC

5. MARTIN: Hello. Who are you?

6. JANE: I'm Jane. Who are you?

7. MARTIN: I'm Martin. I'm a reporter.

8. HAL: Mr. Learner reports the news on the radio.

9. MARTIN: I report the news on the Voice of America. What's that, Jane?

10. JANE: It's Europe.

11. MARTIN: What country is that?

12. JANE: It's - - It's Poland?

13. HAL: That's right. What's that?

14. JANE: It's Hungary.

15. HAL: Good. Can you spell Hungary?

16. JANE: H-u-n-g-a-r-y.

17. MARTIN: Thank you, Jane.

18. HAL: Martin, come see these students.

19. MARTIN: Hello.

20. BOY: Hi.

21.GIRL: Hi.

22. MARTIN: May I record you?

23. BOY: Sure.

24. GIRL: O.K.

25. BOY: What's that?

26. MARTIN: It's a tape recorder.

27. BOY: It's very big!

28. MARTIN: I'm a reporter. I report news on the radio. I need a good tape recorder.

29. BOY: Oh.

30. MARTIN: What's that you're studying?

31. GIRL: It's a globe.

32. MARTIN: What's a globe?

33. GIRL: It's a map shaped like the world.

34. MARTIN: What are you studying?

35. BOY: Geography.

36. GIRL: We're studying Europe.

37. MARTIN: I see. Show me Europe.

38. BOY: Here.

39. MARTIN: Please show me Germany.

40. GIRL: Here.

41. MARTIN: Please show me Italy.

42. BOY: Here.

43. MARTIN: Please show me Denmark.

44. BOY: Is it here?

45. MARTIN: Yes. Show me Russia.

46. GIRL: It's an old globe. It's here, I think.

47. BOY: It's here, I think.

48. MARTIN: Look here. It's - right - here.

49. MUSIC

A good way to learn new English vocabulary (words) is to ask the English name for things. Listen to some sentences.

İngilizce’de yeni kelime öğrenmenin en iyi yollarından biri, gördüğünüz şeylerin ne olduğunu sormaktır. Bazı cümleleri tekrar dinleyin.

1. MARTIN: What's that?

2. ROBERTA: It's a map.

3. BOY: What's that?

4. MARTIN: It's a tape recorder. What's that?

5. BOY: It's a globe.

When you ask the English name for something, write the word so that you can remember it. Do you remember these words from earlier lessons?

Bir kelimenin İngilizcesini öğrendiğiniz zaman hemen bir yere yazın, unuttuğunuz zaman tekrar bakarsınız. Daha önceki derste geçen sözcükleri hatırlıyor musunuz?

1. BOY: What's that?

2. MARTIN: It's a road.

3. GIRL: What's that?

4. MARTIN: It's a river.

5. BOY: What's that?

6. MARTIN: It's a building.

7. GIRL: What's that?

8. MARTIN: It's a school

9. BOY: What's that?

10. MARTIN: It's an airport?

11. Can you ask the question? Martin will answer with words you have studied. You begin.
Soruyu sorabilir misiniz? Martin daha önce öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak sorunuza cevap verecek. Soruyu sorarak başlayın.

12. MUSIC

13. MARTIN: It's a car.

14. MUSIC

15. MARTIN: It's a telephone.

16. MUSIC

17. MARTIN: It's a map.

18. MUSIC

19. MARTIN: It's a globe.

20. MUSIC

21. HAL: Mr. Learner, come here please. This is Robin and Melissa. They're making a picture book.

22. MARTIN: Show me your book please. Who is that?

23. ROBIN: He's a driver.

24. MELISSA: He drives a truck in Germany.

25. MARTIN: * * Who is that?

26. MELISSA: She's a teacher.

27. ROBIN: She teaches school in Greece.

28. MARTIN: Who is that?

29. ROBIN: She's a writer.

30. MELISSA: She writes stories.

31. MARTIN: What's that?

32. MELISSA: It's a school in Poland.

33. MARTIN: What's that?

34. ROBIN: It's a factory in Hungary. * *

35. MARTIN: Thank you. I like your book.

36. MUSIC

37. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 11, Part 2. Please join us for the next lesson.

38. MUSIC

1. MUSIC

2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 11, Part 1.

3. Today Martin Learner is visiting an elementary school where he talks with teachers and children. You will learn to tell what work people do by listening to Martin and the teachers.
Bugün Martin Learner bir ilkokulu ziyaret edecek, öğretmenler ve öğrencilerle konuşacak. Martin’le öğretmenler arasındaki konuşmaları dinleyerek kişilerin mesleklerini söyleme pratiği yapacaksınız.

4. MUSIC

5. CHILDREN AT SCHOOL

6. MARTIN: Excuse me. Where is the principal's office?

7. BOY: Go straight ahead, then turn left.

8. MARTIN: Thanks.

9. CHILDREN QUIETER

10. MARTIN: Good morning. I'm Martin Learner.

11. TINA: Oh, you're the reporter. I'm Tina Goodplace. I'm Mrs. Weaver's secretary.

12. MARTIN: How are you?

1. TINA: Fine thanks. Come with me. Mrs. Weaver is in the cafeteria.

2. CHILDREN UP LOUDER

3. TINA: Where are you from, Mr. Learner.

4. MARTIN: I live in Baltimore.

5. SCHOOL BELL

6. CHILDREN FADE OUT

7. TINA: Classes begin at 8:15. Here we are. Come in.

8. MARTIN: Thanks.

9. TINA: Mrs. Weaver. This is Martin Learner.

10. MARTIN: Good morning, Mrs. Weaver. I'm happy to meet you.

11. MRS. W: Thank you. How are you?

12. MARTIN: Fine thanks. How are you?

13. MRS. W: Fine thanks. Please. Sit down. Would you like coffee?

14. MARTIN: Yes, please.

15. TINA: Goodbye, Mr. Learner.

16. MARTIN: Goodbye. Thank you for your time.

17. MRS. W: Milk? Sugar?

18. MARTIN: No thanks.

19. MRS. W: You're a reporter?

20. MARTIN: Yes. I report news on the radio. I work at the Voice of America.

1. MRS. W: That's interesting. I'm the principal. I'm a teacher too. I teach art.

2. MARTIN: Wonderful!

3. MRS. W: Come see the children.

4. MARTIN: Thank you.

5. CHAIR BEING PUSHED BACK

6. HAL: Hello, Helen.

7. MRS. W: Good morning, Hal. Mr. Learner, this is Hal Marks.

8. MARTIN: Hello. Are you a teacher?

9. HAL: Yes. I teach the fifth grade. Are you a teacher?

10. MARTIN: No. I'm a reporter. I report news on the Voice of America.

11. HAL: Good. Come see my fifth grade.

12. MARTIN: Thanks.

13. MUSIC

14. Listen to these sentences.
Şimdi vereceğimiz cümleleri dinleyin.

15. MARTIN: I'm a reporter. I report the news.

16. MRS. W: I'm a teacher. I teach art.

17. HAL: I'm a teacher. I teach fifth grade.

18. Some occupations or work use a similar word for the name of the work and for the action of the work (or noun and verb). People say what they are and then what they do.
Bazı mesleklerde aynı fiilden üretilen ve o işi yapan kişiyi belirleyen özne kullanılır. Çoğu zaman kişiler önce ne olduklarını söyler, ardından ne iş yaptıklarını söylerler. Yani önce özne/isim kullanılır sonra fiil söylenir.

1. MARTIN: I'm a reporter. I report.

2. MRS. W: I'm a teacher. I teach.

3. HAL: I'm a teacher. I teach.

4. MARTIN: He's a teacher. He teaches.

5. MRS. W: He's a reporter. He reports.

6. HAL: She's a teacher. She teaches.

7. Listen again and then after each person tells what he or she is, you say what he or she does.
Tekrar dinleyin ve karşınızdaki kişi ne olduğunu söyledikten sonra tekrarlayın.

8. MARTIN: He's a teacher.

9. MUSIC

10. MRS. W: He's a reporter.

11. MUSIC

12. HAL: She's a teacher.

13. MUSIC

14. DOOR OPENS, CHILDREN'S NOISE

15. HAL: Here we are. Come in.

16. MARTIN: Hi. I'm Martin Learner.

17. ROBERTA: Hi.

18. MARTIN: Who are you?

19. ROBERTA: Roberta. What's that?

20. MARTIN: It's a tape recorder. Listen.

21. TAPE RECORDER, SWITCH ON

22. MARTIN: Tell me your name.

23. ROBERTA: Roberta Miller.

24. MARTIN: * * Where do you live?

1. ROBERTA: I live at 34 Harrison Street.

2. MARTIN: What's that, Roberta?

3. ROBERTA: It's a map. We're studying geography. It's a map of Europe. * *

4. MARTIN: Thank you. Let's listen to that.

5. SWITCH OFF - REWIND -

6. SWITCH ON

7. ROBERTA: Roberta Miller.

8. MARTIN: * * Where do you live?

9. ROBERTA: I live at 34 Harrison Street

10. MARTIN: What's that, Roberta?

11. ROBERTA: It's a map. We're studying geography. It's a map of Europe. * *

12. SWITCH OFF TAPE RECORDER

13. MUSIC

14. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 11, Part 1.

15. MUSIC

ENGLISH USA LESSON 11, PART 2
WRITER: Maurice Imhoof
PRODUCER: Frank Beardsley
Turkish: Hülya Polat

In the next English USA broadcast you will learn to ask what the name of an unfamiliar object is in English. In this lesson Martin Learner is visiting an elementary school.
Bu derste gördüğünüz bir eşya veya nesnenin adını sormayı öğreneceksiniz. Martin Learner ilkokul ziyaretini sürdürüyor.


1. MUSIC


2. This is English USA, on VOA. Now, Lesson 11, Part 2.

3. Today, Martin Learner is visiting with the children in an elementary school. They are looking at a map. You will learn to ask the names of objects.
Bugün Martin Learner ilkokulda öğrencilerle konuşmaya devam ediyor. Çocuklar bir haritayı inceliyor. Gördüğünüz şeylerin adını sormayı öğreneceksiniz.

4. MUSIC

5. MARTIN: Hello. Who are you?

6. JANE: I'm Jane. Who are you?

7. MARTIN: I'm Martin. I'm a reporter.

8. HAL: Mr. Learner reports the news on the radio.

9. MARTIN: I report the news on the Voice of America. What's that, Jane?

10. JANE: It's Europe.

11. MARTIN: What country is that?

1. JANE: It's - - It's Poland?

2. HAL: That's right. What's that?

3. JANE: It's Hungary.

4. HAL: Good. Can you spell Hungary?

5. JANE: H-u-n-g-a-r-y.

6. MARTIN: Thank you, Jane.

7. HAL: Martin, come see these students.

8. MARTIN: Hello.

9. BOY: Hi.

10. GIRL: Hi.

11. MARTIN: May I record you?

12. BOY: Sure.

13. GIRL: O.K.

14. BOY: What's that?

15. MARTIN: It's a tape recorder.

16. BOY: It's very big!

17. MARTIN: I'm a reporter. I report news on the radio. I need a good tape recorder.

18. BOY: Oh.

19. MARTIN: What's that you're studying?

20. GIRL: It's a globe.

21. MARTIN: What's a globe?


1. GIRL: It's a map shaped like the world.

2. MARTIN: What are you studying?

3. BOY: Geography.

4. GIRL: We're studying Europe.

5. MARTIN: I see. Show me Europe.

6. BOY: Here.

7. MARTIN: Please show me Germany.

8. GIRL: Here.

9. MARTIN: Please show me Italy.

10. BOY: Here.

11. MARTIN: Please show me Denmark.

12. BOY: Is it here?

13. MARTIN: Yes. Show me Russia.

14. GIRL: It's an old globe. It's here, I think.

15. BOY: It's here, I think.

16. MARTIN: Look here. It's - right - here.

17. MUSIC

18. A good way to learn new English vocabulary (words) is to ask the English name for things. Listen to some sentences.
İngilizce’de yeni kelime öğrenmenin en iyi yollarından biri, gördüğünüz şeylerin ne olduğunu sormaktır. Bazı cümleleri tekrar dinleyin.

19. MARTIN: What's that?

20. ROBERTA: It's a map.

21. BOY: What's that?

22. MARTIN: It's a tape recorder. What's that?

1. BOY: It's a globe.

2. When you ask the English name for something, write the word so that you can remember it. Do you remember these words from earlier lessons?
Bir kelimenin İngilizce’sini öğrendiğiniz zaman hemen bir yere yazın, unuttuğunuz zaman tekrar bakarsınız. Daha önceki derste geçen sözcükleri hatırlıyor musunuz?

3. BOY: What's that?

4. MARTIN: It's a road.

5. GIRL: What's that?

6. MARTIN: It's a river.

7. BOY: What's that?

8. MARTIN: It's a building.

9. GIRL: What's that?

10. MARTIN: It's a school

11. BOY: What's that?

12. MARTIN: It's an airport?

13. Can you ask the question? Martin will answer with words you have studied. You begin.
Soruyu sorabilir misiniz? Martin daha önce öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak sorunuza cevap verecek. Soruyu sorarak başlayın.

14. MUSIC

15. MARTIN: It's a car.

16. MUSIC

17. MARTIN: It's a telephone.

18. MUSIC

19. MARTIN: It's a map.

20. MUSIC

21. MARTIN: It's a globe.

1.MUSIC
2. HAL: Mr. Learner, come here please. This is Robin and Melissa. They're making a picture book.

3. MARTIN: Show me your book please. Who is that?

4. ROBIN: He's a driver.

5. MELISSA: He drives a truck in Germany.

6. MARTIN: * * Who is that?

7. MELISSA: She's a teacher.

8. ROBIN: She teaches school in Greece.

9. MARTIN: Who is that?

10. ROBIN: She's a writer.

11. MELISSA: She writes stories.

12. MARTIN: What's that?

13. MELISSA: It's a school in Poland.

14. MARTIN: What's that?

15. ROBIN: It's a factory in Hungary. * *

16. MARTIN: Thank you. I like your book.

17. MUSIC

18. You have been listening to VOA's English USA, Lesson 11, Part 2. Please join us for the next lesson.

19. MUSIC

İlgili bağlantılar

XS
SM
MD
LG