Erişilebilirlik

‘2030’a Kadar Doğal Gaz Kömürü Sollayacak’


Uluslararası Enerji Dairesi (IEA) dünyada enerji gidişatı ve görünümünü değerlendirdiği yıllık raporunu açıkladı. Rapora göre, doğal gaz 2030 yılına kadar dünyanın en büyük ikinci enerji kaynağı olarak kömürü sollayacak. Bunda hava kirliliğinin azaltılması çabaları ve sıvılaştırılmış doğal gaz kullanımındaki artış etkili olacak.

Merkezi Paris’te bulunan IEA, “2018 Dünya Enerji Görünümü” adlı raporunda dünyada enerji talebinin 2017 ve 2040 yılları arasında yüzde 25’ten fazla artış göstereceğini belirtti. 2040’a kadar her yıl dünyada doğal gaz talebinin yüzde 1,6 oranında artması bekleniyor. Bu oranlar göz önünde bulundurulduğunda 2040 yılında dünya çapında doğal gaz talebinin bugüne kıyasla yüzde 45 artması öngörülüyor.

IEA raporunu, emisyonların azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda mevcut yasaları ve politikaları da göz önünde bulundurarak hazırladı. Rapora göre, kullanımı en hızla büyüyen yakıt olan doğal gaz 2030 yılına kadar petrolden sonra en büyük ikinci enerji kaynağı olacak.

Rapor, dünyanın en büyük petrol ve kömür ithal eden ülkesi konumundaki Çin’in de en büyük doğal gaz ithalatçısı konumuna geleceği ve net ithalatın 2040 yılına kadar Avrupa Birliği seviyesine yaklaşacağı öngörüsünde bulunuyor.

Çin Amerika ve Rusya’dan sonra dünyanın üçüncü en büyük doğalgaz kullanıcısı olmasına rağmen, yerel üretim yetişemediği için doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ını ithal etmek zorunda kalıyor.

Rapora göre, dünya çapında doğal gaz talebinin yarısının Asya’nın gelişmekte olan ekonomilerinden gelmesi bekleniyor. Bu ülkelerin sıvılaştırılmış doğal gaz yani LNG ithalatının 2040 yılına kadar iki katına çıkarak yüzde 60’ı bulması bekleniyor.

Raporda, “Petrol piyasasına benzer bir küresel doğal gaz piyasasından söz etmek için henüz erken olsa da, LNG ticareti 2010 yılından bu yana hacim olarak büyük ölçüde büyüdü ve daha önce izole olan pazarlara da ulaşmaya başladı” tespitine yer verildi.

Rapora göre, dünyada elektrik talebi de yılda yüzde 2,1 oranında artış gösterecek. Bunun sebebi de büyük ölçüde gelişmekte olan ekonomilerde elektrik kullanımının artacak olması.

“Kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının piyasadaki konumu değişecek”

Uluslararası Enerji Dairesi, kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji piyasasındaki konumlarının değişeceği öngörüsünde bulunuyor. Kömürün bugün enerji piyasasındaki payı yüzde 40 oranında. 2040 yılına kadar bu oranın yüzde 25'e düşmesi bekleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payının da yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkması öngörülüyor.

Ancak dünyadaki kömür santralları günümüzde enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarının içte birini oluşturuyor. Bunların çoğu da kömür santrallarının ortalama 11 yaşında olduğu Asya’da yer alıyor. Amerika ve Avrupa’daki santralların yaşıysa ortalama 40.

Rapora göre, enerji bağlantılı karbondioksit emisyonları 2040’a kadar nispeten yavaş ama istikrarlı bir hızda büyümeye devam edecek. Karbondioksit emisyonlarının 2040 yılında yüzde 10 artması bekleniyor. Buna sebep olarak da büyük ölçüde petrol ve doğal gazdaki büyüme gösteriliyor.

IEA'ya göre, önümüzdeki dönem için öngörülen bu gidişat, bilimsel verilerin iklim değişikliğiyle mücadele için atılması gerektiğini söylediği adımların dışına çıkıyor.

XS
SM
MD
LG