Erişilebilirlik

İfade Özgürlüğüne AB Standardı


Adalet Bakanı Sadullah Ergin AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'yle (solda)

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu’nun 67. toplantısına katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, son dönemde yargı alanında atılan adımları Avrupalı parlamenterlerle paylaştı.

Türkiye’nin insan hakları alanındaki uygulamalarını geliştirme konusunda yoğun çaba harcadığının altını çizen Ergin, ülkenin özel koşullarının göz ardı edilmemesi gerektiği mesajını verdi: “Avrupa Birliği’ndeki dostlarımızdan en büyük isteğimiz Türkiye’yi değerlendirirken terör konusunu ve askeri darbelerle yaralanmış demokrasi tarihimizi dikkate almalarıdır.”

Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yöneltilen eleştirilerin ifade ve basın özgürlüğü alanlarında yoğunlaştığı bir dönemde Brüksel’de konuşan Ergin, bu alanlardaki sıkıntıların aşılması için çalışma yürüttüklerini açıkladı: “Son dönemde bir ifade özgürlüğü strateji belgesi hazırlamaktayız. Bu süreçte ifade özgürlüğü alanında ilgili kesimlerden gelen eleştiri ve öneriler yeniden değerlendirmeye alınmış, değişik ülke uygulamalarıyla karşılaştırmalı çalışma yapmak amacıyla İsveç, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere’ye uzman ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve bu ülkelerin basın ve ifade özgürlüğü konusundaki ilgili kurumlarıyla ilgili görüşmeler yapılmıştır.”

Adalet Bakanı, bu ülkelere yapılan ziyaretlerden elde edilen verileri dikkatle inceleyerek iyi uygulamaları iç hukuk sistemine yansıtmayı düşündüklerini söyledi. Ergin, atılacak adımları şöyle sıraladı: “Öncelikli olarak mevzuat değişikliği gerçekleştirilecektir. Sonrasında ifade ve basın özgürlüğünü sağlamak için uygulayıcıların yani insan kaynaklarımızın geliştirilmesi çalışmaları planlanmış durumdadır. Bu amaçla önümüzdeki aralık ayında 40 ve gelecek yıl 200 hakim ve savcımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.”

Ergin, bakanlık bünyesinde yeni bir birim kurulacağını da ifade etti: “İnsan hakları konusunda veri toplamak, bu verileri analiz etmek ve sonuçlar üretmek amacıyla bir birim kurulması sağlanacaktır.”

Türkiye’nin en sıcak tartışma konularından birini oluşturan yeni anayasa tartışmasına da değinen Ergin, bu alanda benimsenecek yaklaşımı da şöyle özetledi: “Anayasaya bazı yeni haklar eklemek, mevcut hakların anayasal güvencelerini güçlendirmek, bazı hakların ise alanını genişletmek suretiyle temel hak ve özgürlükleri daha ileri götürmeyi hedefliyoruz.”

Türkiye’de yargıyla ilgili en temel sorunun yargılama sürelerinin uzunluğu olduğunu belirten Ergin, bunda uzun temyiz süreçlerinin etkili olduğuna işaret etti.

XS
SM
MD
LG