Erişilebilirlik

Dünyanın Yarısından Fazlası Sağlık Hizmetlerinden Mahrum


Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni bir raporuna göre sosyal koruma alanında birçok ülkede ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen hedeflenen iyileşme yakalanamadı. 114 ülkede yapılan araştırmaların sonucuna dayanan ve uzmanların önerilerinin de yer aldığı raporda, dünya nüfusunun yarısından fazlasının sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişiminin olmadığı belirtildi.

ILO’nun yayınladığı ‘İnsan Onuru, Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Evrensel Sosyal Koruma’ başlıklı rapor, kurumun 202 sayılı Sosyal Koruma Tabanlarına İlişkin Tavsiye Kararları çerçevesinde hazırlandı. Sözkonusu tavsiye kararları uyarınca ILO üyesi ülkelerde çalışanların temel ücret güvencesinin sağlanması ve kişilerin çocukluktan yaşlılığa kadar tüm hayatları boyunca temel sağlık hizmetlerine erişiminin garanti altına alınması gerekiyor. İyileşme sürecininse mümkün olduğunca hızlandırılması da ILO’nun tavsiyeleri arasında.

‘Bu bir insan hakkı'

ILO Uluslararası Standartlar Bölümü’nden hukuk uzmanı Emmanuelle St-Pierre Guilbault, sosyal güvencenin bir insan hakkı olduğunu hatırlatıyor: “Sosyal korumanın toplumlar ve ekonomiler için faydalı olduğu kanıtlanmış birşey. Bu insan hakkı, dünya çapında birçok ülkede çalışanlar ve işverenler tarafından destekleniyor. Bu, bugün karşılaştığımız artan eşitsizliğin üstesinden gelip istikrarı sağlamamız açısından yapmak zorunda olduğumuz birşey. ”
Rapora göre, birçok orta ve yüksek gelirli ülkede evrensel sağlık hizmeti programları yürürlükte. Ancak diğer ülkelerdeyse sağlık kurumları ve çalışanlarının eksikliği, yetersiz bütçe desteği ve kişilere çıkarılan yüksek maliyet gibi nedenlerden dolayı insanlar sağlık hizmetine erişimde ciddi zorluklar yaşıyor.

Uzmanlar raporda bu sorunların giderilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğinin altını çizdi ve sağlık çalışanlarının arttırılması, bütçenin genişletilmesi ve yasayla uygulama arasındaki farklılıkların giderilmesi yönünde tavsiyelerde bulundu.

Emeklilik yaşındakilerin üçte biri maaşsız

Sosyal güvence alanında da birçok ülkede eksiklikler devam ediyor. Raporda belirtildiğine göre, dünya genelinde çalışanların sadece yüzde 29’u kapsamlı bir sosyal güvence programı altında çalışıyor. Küresel ölçekte emeklikik yaşındaki insanların ortalama olarak yüzde 68’i emeklilik maaşı alıyorken, bu oran az gelişmiş ülkelerde yüzde 20’lere kadar düşüyor.

Sosyal koruma ve sosyal güvence programları, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılması açısından da kilit önem taşıyor. Bu bağlamda, 2020 Uluslararası Çalışma Konferansı’nda da bu konunun öncelikli olarak gündeme getirilmesi bekleniyor.

XS
SM
MD
LG