Erişilebilirlik

Dünya Su Günü’nde Su Sıkıntısı Yaygın


Dünyanın birçok bölgesinde su azlığı yüzünden istikrarsızlık yaşanacak, devletler başarısızlığa düşecek, bölgesel gerginlikler artacak, birçok ülkenin Amerika’yla önemli konularda işbirliği yapması zorlaşacak

Amerika’nın yeni bir istihbarat raporuna göre, önümüzdeki on yıl içinde siyasi istikrarı arttıracak derecede büyük su sıkıntısı yaşanacak

Dünyanın birçok bölgesinde su azlığı yüzünden istikrarsızlık yaşanacak, devletler başarısızlığa düşecek, bölgesel gerginlikler artacak, birçok ülkenin Amerika’yla önemli konularda işbirliği yapması zorlaşacak.

İstihbarat Toplumu Değerlendirme Raporu bugün açıklandı. Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan raporda geçen yıl yapılan istihbarat değerlendirmelerine dayanılarak tahminlerde bulunuluyor. Raporun amacı, önümüzdeki 30 yıl içinde dünyada yaşanması kaçınılmaz olan küresel su sorunlarının Amerika’nın güvenlik çıkarları üzerindeki olası etkilerini incelemekti.

Rapora göre, su sıkıntısından en çok etkilenecek bölgeler KuzeyAfrika, Ortadoğu ve Güney Asya. Amerika’nın Sesi’ne konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, sadece su sorunlarının devletlerin başarısızlığında en büyük rolü oynamayacağını söyledi. Yetkiliye göre, örneğin Ortadoğu bölgesindeki karışık durumun bölgedeki su güvenliğini etkilemesini beklemek için henüz çok erken. Su sorunlarının çok ciddi etkiler yapması için yoksulluk, sosyal gerginlikler, çevre kirliliği gibi sorunlarla biraraya gelmesi gerekiyor. Ayrıca zayıf hükümetlerin bu sorunları gidermekte başarısız kalması da devletlerin başarısızlığıyla sonuçlanma riski taşıyor.


Raporda önümüzdeki on yıl içinde su yüzünden bir çatışma çıkması beklenmediği belirtiliyor. Ancak su sıkıntısı artarsa ve su paylaşmada ciddi sorunlar yaşanırsa, o zaman çatışma çıkması ve su kaynaklarının teröristlerin hedefi haline bile gelmesi mümkün.

Su kaynaklarının iyi kullanılması ve yönetilmesi gerektiği vurgulanan raporda, tarım gibi suyla doğrudan ilgili sektörlere daha çok yatırım yapılmasının olası sorunları azalatacağı görüşüne yer veriliyor. Tarımın dünyadaki taze su kaynaklarının yüzde 70’ini kullandığına dikkat çekilen rapora göre, tarımda su kullanımını azaltacak teknolojilere yönelmenin gereğinin de altı çiziliyor.

XS
SM
MD
LG