Erişilebilirlik

Diyarbakır Barosu: “Çocuklara Yönelik Suçlar Artıyor”


Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamada, çocuklara yönelik suçların son yıllarda artış gösterdiği belirtildi. Özellikle cinsel istismar vakalarının 10 yılda yüzde 700 arttığına dikkat çeken Baro, çocuk işçiliğinin kangren halini aldığını vurguladı.

20 Kasım Çocuk Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Diyarbakır Barosu yönetimi, Türkiye ve bölgedeki çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Av. Ümit Asye Demir tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini 1995 yılında kabul etmesine rağmen, bazı çekinceler koyması nedeniyle, sözleşmenin çocukların eğitim, ifade özgürlüğü, kendi kültürünü yaşatma ve kendi dilini özgürce kullanma haklarını içermediğini söyledi.

Çocuklara yönelik suçlara dikkat çeken Demir, cinsel istismarın son 10 yılda Yüzde 700 arttığını söyledi. Demir, “Çocuklara yönelen cinsel istismar vakaları son on yılda yüzde 700'lük bir oranla artış göstermiştir. Sadece 2016 yılı içerisinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 15.051 dava açılmıştır. Gerçekleşen cinsel istismar vakalarının %15 ile 20 sinin adli makamlara yansıdığı göz önüne alındığında tablonun ne denli vahim olduğu açık olarak görülmektedir. Bu vahamet arz edici tablonun yanı sıra bizleri asıl kaygılandıran kayıtlara geçmeyen istismar vakalarının birçoğunun çocukların devlet koruması veya devlet çatısı altında iken uğramış oldukları istismarın yine kamu otoritesi eliyle kapatılıyor olması gerçeğidir. 2016 yılında evlenen her yüz kişiden 18'i maalesef yine çocuktu. Son on yılda evlendirilen kız çocuğu sayısı ise 482.908’a ulaşmıştır. Yine 15-17 yaş arası 17.789, 15 yaş altı 244 kız çocuğu doğum yapmıştır” dedi.

Çocuk işçiliğinin Türkiye’de kangren halini aldığını belirten Demir, “Çocuk emeğinin ucuz olması, işverenlerin yasal yükümlülüklerden kaçınması, çocuk işçiliğini daha da cazip hale getirmiştir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile çocuk işçisinin ismi çırak olarak değiştirilmiş ve çocuk emeğinin sömürülmesi meşru bir zemine oturtulmuştur. SGK verilerine göre 1milyon 170 bin çocuk işçi, çırak adı altında devlet eliyle çalıştırılmaktadır.2016 yılında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk işçi sayısı 708.000’e ulaşmıştır. Çocuk işçiliği, çocuk iş cinayetlerini de beraberinde getirmiştir. Sadece 2016 yılında 56 çocuk iş kazalarında sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de uzun yıllardır süregelen çocuk işçiliği sorunu, savaşın yarattığı krizden kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerle daha da büyümüştür. 1.358,904 çocuğun mülteci olarak giriş yaptığı ülkemizdeki çocukların eğitim olanaklarından yararlanamadığı düşünüldüğünde en az yarısının kayıt dışı sektörde çalıştığı bilinen bir gerçektir” diye konuştu.

Devletin çocukları cezaevlerindeki kötü koşullara maruz bıraktığını da savunan Demir, ”Resmi rakamlara göre 2016 yılında 2.106 çocuk özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Adli sisteme bir şekilde dahil olmuş çocukları, yeniden topluma kazandırması gereken devlet onları cezaevlerinde ki kötü koşullara maruz bırakarak bir daha suça işlemeye sürüklenmelerine zemin sunmaktadır. Birçok cezaevinde kamuoyuna yansıdığı üzere çocuklar Ceza infaz kurumlarında kapalı kapılar ardında işkenceye, kötü muameleye maruz kalmakta ve hatta kamu çalışanları veya akranları tarafından istismara uğramaktadırlar” dedi.

Demir, tablonun değişmesi için devletin her kurumu ve toplumun tüm bireylerini, çocukların sahip olduğu temel haklarına saygı duyması gerektiğini sözlerine ekledi.

XS
SM
MD
LG