Erişilebilirlik

DİSK: ‘65 Yaş Üstü Yoksullukla Boğuşuyor’


Corona virüsüyle mücadele sürecinde durumları sık sık gündeme gelen 65 yaş ve üstü kesimle ilgili bir rapor hazırlandı. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası tarafından yayınlanan ‘‘Türkiye’de 65 Yaş ve Üstü Nüfusun Durumu’’ raporunda, bu yaş grubunun yoksullukla boğuştuğu vurgulandı. Raporda, Salgınla mücadele kapsamında hükümetin açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin 65 yaş üstü kesim için çare olmadığı belirtildi.

‘Yaşlı nüfus artıyor’

Raporda önce bu yaş grubuyla ilgili rakamlara yer verildi. Türkiye’de 65 yaş ve üstü nüfusun yıldan yıla arttığına dikkat çekilen raporda bu yaş grubunun sayısının 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişiyken son beş yılda yüzde 21,9 artarak, 2019’da 7 milyon 550 bin 727’ye yükseldiğine dikkat çekildi. Rapora göre bu rakam toplam nüfus içinde yüzde 9’a denk geliyor.

‘Her 5 yaşlıdan biri yalnız yaşıyor’

Türkiye’de her 5 yaşlıdan birinin yalnız yaşadığına dikkat çekilen rapora göre, Türkiye’de en az bir yaşlı fert bulunan hane sayısı 5 milyon 629 bin 421. Tek başına yaşayan yaşlı fertlerden oluşan hane sayısı 1 milyon 373 bin 521. Raporda şu noktaya dikkat çekildi: “Toplam yaşlı sayısının 7,5 milyon olduğu dikkate alındığında Türkiye’deki yaşlıların yüzde 18,2’si evde tek başına yaşamaktadır. Covid-19 nedeniyle dışarı çıkma yasağı olan ve tek başına yaşayan 65 yaş ve üzeri nüfusa, sağlık sorunu yaşadığında ya da temel ihtiyaçlara gereksinim duyduğunda nasıl yardımcı olunacağı ve önlem alınacağı belirsizdir.”

Rapora göre Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun yoksulluk oranı yüzde 17’dir. Bu oran, Covid-19’un en çok etkilediği ülkelerin başlarında olan İtalya’da yüzde 9,7, Fransa’da yüzde 3,6, İspanya’da ise yüzde 10,2. Türkiye’ye en yakın oran İngiltere’de yüzde 15,3 iken en fazla yaşlı yoksulluğu yüzde 23 oranıyla Amerika’da. Raporda yer alan diğer bir veriye göreyse bu yaş grubundakiler son 5 yılda daha fazla yoksullaştı. 65 yaş üstü nüfus içinde çalışanların oranı 2014 yılında yüzde 11,2 iken, 2019 yılında bu oran yüzde 11,6’ya yükseldi. İşsizlik oranıysa 2014’te yüzde 2,1 iken 2019 yılında yüzde 3’e yükseldi. Çalışanların yüzde 92’sinin kayıt dışı çalıştığı vurgulanırken, 65 yaş üstü nüfusun işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik ve toplumdan dışlanma ihtimalleriyle karşı karşıya kalmalarının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

‘Yaşlıların Covid-19’a Karşı Evde Kalmaları Zor’

Bu kesimin yoksullukla boğuştuğuna dikkat çekilen raporda, şu görüşlere yer verildi: “Diğer yaş gruplarına göre daha fazla sağlık sorunlarının olması, bu yaş grubunun toplumsal hayata katılımını da engellemektedir. Salgınla mücadele kapsamında Covid-19’a karşı mücadele için iktidarın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi başta işçiler olmak üzere 65 yaş üstü kesim için kalkan olmaktan uzaktır, sermayeye destek niteliğindedir. Hükümetin sermayeye değil halka ve işçilere kalkan olması beklenirken yine korunan işveren kesimi olmuştur. Covid-19 virüsü nedeniyle evde kalması gereken bu yaş grubu ek bir gelir güvenceleri olmadığı için daha büyük sorunlarla ile karşı karşıyadır. Toplumsal eşitsizliğin daha fazla derinleşmemesi için başta evde kalmak zorunda olan 65 yaş üstü ve diğer tüm yaş grupları için acil koruyucu ve düzenleyici önlemler alınması gerekmektedir. Salgın, halk sağlığı ve insan yaşamı açısından daha vahim sonuçlar yaratmadan iktidarın, Covid-19’a karşı kapsamlı bir sosyal paket hazırlaması gerekir. Anayasa’nın sosyal devlet ilkesine uygun biçimde devlet, halkın sağlığını, işini ve gelirini korumak için gereken her şeyi yapmalıdır.”

Sendikanın raporda yer alan bazı talepleri ise şöyle;

-Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma durdurulmalı.

-Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı.

-Çalışanlara ücretli izin verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmeli.

-Hükümet çalışamayan ve gelir kaybına uğrayanların geçimini sağlamalı.

-En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmeli.

Bu arada Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya platformunda yayınladığı mesajda, sosyal paket açılması çağrısı yaptı.

XS
SM
MD
LG