Erişilebilirlik

Çin Merkez Komitesi Ekonomide Reforma Gidiyor


Çinli liderler açıkladıkları reform planında 2020 yılına kadar ülkede, serbest pazarın belirleyici bir rol oynar hale geleceğini söyledi

Çin 2020 yılına kadar açıklanan reformların uygulanmasında kesin sonuçlar elde etmeyi umuyor. Reform planı, Komünist Parti’nin 205 Merkez Komitesi üyesinin katıldığı dört günlük toplantının sonunda yolladıkları bildirinin, devlet medyası tarafından kamuya duyurulmasıyla açıklığa kavuştu.

Reform planları Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Kepiang’ın daha önceki hükümetlere göre, ekonomik reform konusunda daha kararlı adımlar atacak olmaları olarak yorumlandı.

Çin’in 30 yıldır son derece hızlı bir şekilde büyüyen ekonomisinde son yıllarda çeşitli sıkıntılar ortaya çıktı. Sanayinin aşırı kapasiteye sahip olması, birikmiş borçlar ve azalan rekabet gücü bunların başında geliyor.

Merkezi Hong Kong’da bulunan The Reorient Group’tan ekonomist Steve Wang tarihe bakıldığında Deng Xiaoping’in de benzer bir metotla reform hareketini başlattığını ve güçlü bir çalışma grubu yarattığını söylüyor.

Wang’a göre yapılan toplantıya katılanlar göz önüne alındığında hükümetin işleri hızlandırmak ve verimliliği artırmak konusunda ciddi olduğunun düşünülebileceğini de ekliyor.

Liderler aynı zamanda yeni bir devlet komisyonu kurarak ülkede artan toplumsal huzursuzluğa karşı önlem alma ve içerden ve dışardan gelecek tehditlere karşı dağınık çalışan güvenlik kurumlarını birleştirme kararı aldı.

Açıklanan kararlarda devlet girişimlerinin ekonomide büyük pay sahibi olmaya devam edeceği ancak serbest girişimin ekonomideki rolünün artacağı ve daha fazla sayıda sektörün özel teşebbüse açılacağı belirtildi.

Üzerinde durulan konulardan biri de mali reform ve vergi reformuydu. Kararda kent ve kırsal arazi pazarlarının birleştirileceği, çiftçilerin mülkiyet haklarının arttırılacağı ve sürdürebilir bir sosyal güvenlik sistemi kurulacağı da bildirildi.
Çin’de artan kentli nüfusu ekonomik dönüşümü desteklemeye devam ederken ülkedeki sıkı ikamet kuralları tüketimi kısıtlıyor. Sistem kişilerin kamu hizmetlerine erişimini, emeklilik haklarını, sağlık sigortasını ve ücretsiz eğitim hakkını kayıtlı oldukları köy ve kasabalara göre düzenliyor.

Bu da Pekin’in kentlere kalıcı olarak yerleştirmek istediği göçmen işçilerin bu kentlere yerleşmesini ve tüketiciye dönüşmesini zorlaştırıyor.

Çiftçilerin arazi satışlarına gelen sınırlamalar da bu işçileri kent ve köy arasında sıkıştırıyor.

Çin’in bunun dışında ülkeye giren ve çıkan sermayeyi serbest bırakması da bekleniyor.

Ancak açıklamalardaki ayrıntı eksikliği ülkede sosyal medyada hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca pek çok kişi reformların ne düzeye kadar gerçekleştirileceği konusunda şüphelerini ifade etti. Hükümetin eylemlerinin mevcut yapılardan yarar sağlayanlar tarafından baltalanabileceği konuşuluyor. Bunlar arasında büyük devlet şirketlerini yöneten yetkililer, bunlardan yarar sağlayan yerel yöneticiler ve toprak satışı konusundaki sınırlamalardan ve altyapı yatırımlarından yarar sağlayanlar var.

Ekonomistler ekonomide devlet şirketlerinin payı azalmadığı sürece ekonomik reformların başarılı olamayacağını belirtiyor. Reform planına göre devlet özel ve yabancı yatırıma açılmayı farklı statüde kurulacak serbest ticaret bölgelerinde deneyerek gerçekleştirecek.
XS
SM
MD
LG