Erişilebilirlik

BM Herkes İçin Daha İyi Bir Dünya Yaratabilecek mi?


2015 yılında yapılan 70’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmalarında 193 üye ülkenin imzasıyla kabul edilenBM’nin ‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ gerçekleşebilecek mi?

BM’nin 2000 yılında başlattığı ‘Milenyum Hedeflerinin’ devamı olarak kabul edilen 2030 hedefleri, uluslararası toplum ve ulusal hükümetlerin 2030 yılına kadar insanlığın ortak refahının sağlanması için belirlenen eylem planı olarak sunulmuştu.

‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ BM’ye üye 193 ülke tarafından kabul edilmiş, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi belirlenmişti.

BM’nin tarihinde gerçekleştirdiği en kapsamlı ve vizyonlu proje olarak açıklanan ‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ daha eşit paylaşan bir dünya için umut yaratmıştı.

Son raporlara göre kendi içerisinde defalarca reform kararı almasına rağmen bir türlü gerekli değişimi gerçekleştiremeyen BM’nin herkes için daha iyi bir dünya yaratılmasına yönelik dev projesini gerçekleştirmesi oldukça zor görünüyor.

Hedefleri yakalamak zor görünüyor

Birleşmiş Milletler tarafından ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ konusunda son yayınlanan rapora göre, herkes için daha iyi bir dünya yaratılmasına yönelik küresel çabalarda önemli başarılar elde edilmiş olmasına rağmen hedefleri yakalamak kolay görünmüyor.

Raporda, 2030 hedeflerine ulaşmanın önündebazı ciddi engeller olduğu belirtildi. Hızlı kentleşmenin yanı sıra yoksulluk ve açlığın daha adil ve eşitlikçi bir dünya yaratılması çabalarına engel teşkil ettiği ifade edildi.

“Durum acil”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, belirlenen hedeflerleon üç yılda küresel seviyede elde edilen ilerleme konusunda açıklanan raporda yer alan mesajında, “2030 yılında kadar önümüzde 12 yıl kaldı. Zihinlere durumun acil olduğu duygusunu yerleştirmeliyiz” dedi.

BM’nin 2018 raporunda öne çıkanlar

BM tarafından yayınlanan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2018’ raporunda artan açlık ve insanların yerlerinden edilmesinin ana nedeninin çatışmalar ve iklim değişikliği olduğunu vurgulandı.

On yılı aşkın bir süredir ilk defa yeterli gıdaya ulaşamayan insan sayısında gözle görülür bir artış olduğu kaydedildi.

Rapora göre tahminen 38 milyon kişi daha dünyada açlık çeken insanlar sayısına eklendi. 2015 yılında aç insan sayısı 777 milyon kişi iken bu sayının 2016 yılında 815 milyon kişiye çıktığı belirtildi.

Günümüzde yaklaşık 20 ülkede çatışmalar nedeniyle insanların yeterince beslenemediği, çatışmaların yaşandığı bu ülkelerde gıdanın insanlara ulaşımıyla ilgili güvenlik sorunu yaşandığı ifade edildi.

Raporda, kısıtlı da olsa bazı olumlu gelişmelere de yer verildi. Günde bir dolarlarının altında bir gelirle yaşamak zorunda kalan insan sayısında ciddi bir azalma meydana geldiği belirtildi.

Dünya nüfusunun yüzde 26,9’u 2000 yılında günde bir ABD Doları veya altı bir gelirle yaşamak zorunda iken bu oranın 2017 yılında yüzde 9,2’ye gerilediği vurgulandı.

En az gelişmiş ülkelerde beş yaş ve altı çocuk ölüm oranlarında yüzde 50’lik düşüş yaşandığı ifade edildi.

Raporda, dünya genelinde 2,3 milyardan fazla insan temel sıhhi koşullardan uzak yaşadığı 890 milyon insanın evinde tuvalet bulunmadığı açıklandı.

Raporun sonuç bölümünde 2020 hedeflerine ulaşmak için hala çözülmesi gereken önemli sorununve engellerin bulunduğuna işaret edildi.

BM’nin 2030 hedefleri nelerdi?

BM’nin 193 ülkenin imzasıyla kabul ettiği ‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ çerçevesinde ortaya koyduğu 17 maddelik eylem planında hedefleri: “

1. Yoksulluğu, dünyanın her neresinde olursa olsun sona erdirmek

2. Açlığı bitirmek. Gıda güvenliğini sağlamak. Beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, bebek ölümlerini azaltmak

4. Kız ve erkek çocuklara eşit ve kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak

5. Cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadın şiddetine son vermek ve kadın ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek

6. Hijyenik ve sağlıklı suya ulaşımı sağlamak.

7. Güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak

8. Ekonomik kalkınmayı sağlamak, bunun üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır bir şekilde yapılmasını güvence altına almak

9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek

10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak

11. Kentlerde halka kaliteli ucuz toplu ulaşım ve konut sağlamak

12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak, gıda israfına son vermek

13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak

14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak

15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak

16. Sürdürülebilir kalkınma, barışçı ve herkesi kucaklayan çözümler için toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek

17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

XS
SM
MD
LG