Erişilebilirlik

BM’de Tarihi Karar


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dün başlayan üç günlük zirvenin ilk gününde, BM’ye üye 193 ülkenin oybirliği ile 2030 yılına kadar yoksulluğun yok edilmesini, eşitsizliklerle mücadeleyi ve çevrenin korunmasını amaçlayan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ resmen kabul edildi.

17 temel hedeften oluşan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 193 üye ülke tarafından oy birliğiyle kabulü, BM Genel Kurulu’nda aralarında 150’den fazla ülke devlet ve hükümet başkanının da bulunduğu üye ülkelerin delegasyonları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. BM Genel kurul salonunu dolduran delegeler kararı alkışlar ve sevinç çığlıklarıyla kutladı. Birçok delegenin bu tarihi anı görüntülemek için cep telefonlarıyla video çektikleri görüldü.

Yoksulluğu sona erdirmeyi hedefliyor

BM’ye üye ülkelerin daha önce uzlaştığı ve dün resmen yürürlüğe giren tarihi karar kapsamında, 2030 yılına kadar dünyada geniş tabanlı, evrensel, sürdürülebilir kalkınma gündemi ile yoksulluğun yok edilmesi, eşitsizliklerle mücadele ve çevrenin korunması hedefleniyor.

Kalıcı çözümler üretilecek

Ülkeler ve uluslararası toplum için yeni bir dönem olarak kabul edilen 2030 hedefleri çerçevesinde, her ülke yoksulluğun ana nedenlerini ortadan kaldırmak, ekonomik büyümeyi ve refahı desteklemek ve halk sağlığı, eğitim ve sosyal ihtiyaçları karşılamak için adımlar atarken, çevrenin korunması için de kalıcı çözümler üretecek önlemler alacak.

17 temel madde

BM Genel Kurulu tarafından resmen kabul edilen 17 temel madde kapsamında, 2030 yılına kadar aşırı yoksulluk sona erdirilecek. Açlık ortadan kaldırılacak. Bebek ölümleri azalacak. Erkek ve kız çocukların eşit, özgür ve kaliteli eğitim alması sağlanacak. Kadına ve genç kızlara karşı cinsiyet ayrımcılığı sona erecek. İnsanlara temiz içme suyu ulaştırılacak. İnsanların güvenilir ve kullanılabilir enerjiye ulaşım imkanı arttırılacak. Gelişmiş ülkelerde en az yıllık yüzde 7’lik ekonomik büyüme sağlanacak. En az gelir elde eden ülkelerde büyüme hızı arttırılıp, gelir eşitliği sağlanacak. Az gelişmiş ülkelerde ekonomiler canlandırılacak, bu ülkelere daha fazla kaynak sağlanacak. Kentlerde yaşayanların insanların toplu taşıma ve konuta ihtiyaçları makul maliyetlerle güvenli ve çağdaş standartlarda sağlanacak. Üretim ve tüketim dengelenecek, gıda israfı önlenecek. Doğal kaynaklar daha verimli bir şekilde kullanılacak. İklim değişikliği ile mücadele hızlandırılıp acil eylem planına geçilecek. Okyanus, deniz ve su kaynakları, ormanlar, toprak ve ekolojik denge korunacak. Hukuk sistemine güven arttırılacak.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon

‘Liderlerin tüm insanlara verdiği söz’

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon Genel Kurul’un 2030 hedeflerini üye ülkelerin tamamının oy birliğiyle kabul etmesini ardından, “Bu yeni hedefler tüm liderlerin tüm insanlar için verdiği bir sözdür. Bu hedefler, daha iyi bir dünya yaratılmasına içindir” dedi.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yoksulluğun her yönüyle ortadan kaldırılmasının amaçlandığını vurgulayan BM Genel Sekreteri Ban, “Refahın paylaşımı, barış, iklim değişikliğiyle mücadele, insan haklarına ve kadın erkek eşitliğine saygı gösterilmesi konularında başarıya ulaşılması için daha fazla ortak iradenin ortaya konulmasının sağlanacak. İnsanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Yeni kalkınma hedefleri liderler tarafından tüm insanlara verilmiş bir söz."

‘Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerek’

BM Genel Kurulu Başkanı Mogens Lykketoft, 2030 hedeflerinin başta yoksulluk ve ayrımcılığın yarattığı haksızlıklarla güçlü bir şekilde mücadele edilmesine imkan sağlayacağını söyledi. Başkan Lykketoft “Eşitsizliklerin azaltılması için dünyamızın geleceğinin korunması için bazı tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Siyasi bölünmeler, yolsuzluklar, ülkelerde meydana gelen çatışmaları kışkırtan ve ülkelerin kalkınmasını engelleyen sorumsuz davranışlara çözüm yollarının bulunmasının gerekliliğini de her geçen gün daha fazla algılıyoruz” diye konuştu.

XS
SM
MD
LG