Erişilebilirlik

BM 2020 Bütçesi Genel Kurul'da Kabul Edildi


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Genel Kurul’a sunduğu 3 milyar 73 milyon 830 bin dolarlık bütçe, kabul edildi.

BM’nin 2020 bütçesinin Genel Sekreter’in talep ettiği miktardan 8 milyon dolar daha fazla olduğu kaydedildi.

1973 yılından günümüzü her iki yılda bir Genel Kurul’a sunulan ve iki yıl için belirlenen BM bütçesi, bu yıl tarihinde ilk kez 2020 için bir yıllık olarak belirlendi.

BM 2020 bütçesi, idari ve bütçesel konuları kapsayan Genel Kurul Beşinci Komisyonu’nda tartışıldıktan sonra oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, BM 2020 bütçesinin kabul edilmesi sonrasında teşekkür etti.

Başkan Bande, komisyonu çalışmalarını başarılı bir şekilde sonuçlandırdığı için kutladığını belirterek, “bütçe kabulünün ve diğer önemli kararlarının BM'nin iyi işleyişi için kritik bir önem taşıdığını” söyledi.

BM Genel Kurul Başkanı Bande "BM Sekreterliğine çeşitli görevlerini yerine getirmesi için gerekli kaynakları sağlayan 2020 için önerilen program bütçesi bu yıl son on yılına girdiğimiz ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmamız için son derece önemli bir faktör. Bilindiği gibi bazı gecikmelerin yaşandığı 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için son on yıla girdik’’ dedi.

Temel hedef on yıllık eylem planını harekete geçirmek

BM’nin bütçesinde önemli bir miktarının harcanacağı ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ doğrultusunda belirlenen on yıllık eylem planı içinde, tüm üye devletlerinin önümüzdeki yıl boyunca, çevreyi ve doğal hayatı korurken aynı zamanda insanlar için daha iyi bir dünya tasarlanması hedeflerine yönelik çabalarını hızlandırması bekleniyor.

Belirlenen 17 hedef, yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için acil önlem alma gibi temel sorunların 2030 yılına kadar büyük bir ölçüde çözülmesini hedefliyor.

XS
SM
MD
LG