Erişilebilirlik

Birleşmiş Milletler 75 Yaşında


UN General Assembly-Struggling to Be Heard

Birleşmiş Milletler 75 yaşında. 1945 yılında kurulan küresel örgütün 75’inci yaşı, 24 Ekim Dünya BM Günü çerçevesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl dönümüyle ilgili yayınladığı mesajında, Birleşmiş Milletler'in 75. yıl dönümü, küresel bir salgının ortasında kutlanıyor olmasının kuruluş misyonunu her zamankinden daha fazla bir kritik bir önem yüklediğini ifade etti.

Genel Sekreter Guterres, salgın hastalığın başlangıcında küresel bir ateşkes çağrısı yaptığını belirterek, "Bugün dünyamızda ortak bir düşmanımız var o da COVID-19. Herkes için güvenli, uygun fiyatlı ve erişilebilirliği olan bir COVID-19 aşısı için dikkate değer bir küresel iş birliği yapılıyor” dedi.

Dünyanın iklim değişikliği yüzünden tehdit altında yaşadığını, birçok ayrı konuda sorunlar yaşadığını ifade eden Genel Sekreter, "İklim değişikliği için seferber olmalıyız. Dünyanın her yerinde yaşayan insanların yoksulluk, eşitsizlik, açlık ve nefretten dolayı yaşadıklarını sona erdirmeliyiz. Irk, din, din, cinsiyet ayrımcılığınla mücadele vermeliyiz. İnsan onurunu geliştirmek için insan haklarını geliştirip, insan haklarını koruyup savaşlardan kurtarmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mart ayından beri 154 farklı ülke ve yardım kuruluşlarına destek verdik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı kutlama mesajında, “Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı’nın 75’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Türkiye, kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM’nin temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi ve savunucusudur. BM açısından tarihi bir önem taşıyan bu dönemde eski AB Bakanı, Baş müzakereci ve İstanbul Milletvekili Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır, BM Genel Kurul Başkanlığı görevini yürütmektedir. BM üyesi 193 ülkenin eşit şekilde temsil edildiği ve uluslararası toplumun ortak iradesini ve vicdanını yansıtan BM Genel Kurulu’na ilk kez bir Türk vatandaşının başkanlık etmesi uluslararası toplumun ülkemize yönelik desteğinin ve itimadının bir tezahürüdür. Ülkemiz, BM’nin barışı koruma operasyonlarına Kore Savaşı’ndan bu yana personel katkısı sağlamakta, BM bünyesinde Medeniyetler İttifakı ve Barış için Arabuluculuk gibi iki önemli girişimin liderliğini sürdürmektedir.BM siyasetimizin bir diğer boyutu ise 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin hayata geçirilmesidir. Bu anlayışla, En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) Dostları Grubu'nun eş-başkanlığını yürütüyor, Yoksullukla Mücadele İttifakı’nda sorumluluk üstleniyor, EAGÜ Teknoloji Bankası’na ev sahipliği yapıyoruz. EAGÜ’lerin, mültecilerin ve diğer savunmasız grupların Covid-19 salgınıyla mücadelesine en büyük katkıyı sağlayan ülkelerden biriyiz. Mart ayından bu yana din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, dünya genelinde 154 farklı ülkenin ve sekiz uluslararası kuruluşun destek çağrısına olumlu cevap verdik” dedi.

“Türkiye öncü rol oynuyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ayrıca, çevre sorunları, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelede öncü bir rol oynadığını kaydederek,” Bu anlayışla, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 16’ncı Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapacağız. Sera gazı emisyonlarında tarihi sorumluluğu yok denecek kadar az olan bir ülke olarak, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında hak ettiğimiz konuma ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, güçlü ekonomik göstergelerinin neticesi olarak, BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 15 üye devlet arasındadır. BM’nin 25 farklı temsilcilik ve ofisi, beş ayrı ilimizde faaliyet göstermektedir. BM siyasetimizin önemli bir veçhesi kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası olan İstanbul’u bir BM merkezi haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. İnsani diplomasi ülkemizin BM’de önem ve öncelik atfettiği konuların başında geliyor. 2016 yılında ilk Dünya İnsani Zirvesine ev sahipliği yapan Türkiye, insani yardımlarının milli gelirine oranı itibarıyla dünyanın en cömert ülkesidir. Sınırlarımız içinde geçici koruma sağladığımız dört milyona yakın insana ilaveten, kriz bölgelerinde hayatta kalma mücadelesi veren sivillere yönelik de insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan, BM teşkilatının daha temsili, demokratik, hesap verebilir, etkin, şeffaf, adil ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulması, Kovid-19 salgınının da teyit ettiği üzere, mecburiyet arz etmektedir. Bu doğrultuda, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere, BM sisteminin reformuna yönelik çabalara “Dünya Beşten Büyüktür” şiarıyla katkıda bulunuyoruz. BM’nin uluslararası barış, istikrar, kalkınma ve adalete katkıda bulunmaya devam edeceği inancıyla, 24 Ekim ‘Birleşmiş Milletler Günü’nü içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Birleşmiş Milletler’in 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kurucu üyesi olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri sonrasında savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Örgütünün 75. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

XS
SM
MD
LG