Erişilebilirlik

Birden Fazla Dil Bilmek Yaşlılıkta Beyni Koruyor


Yeni bir araştırmaya göre, birden fazla dil bilmek beynin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Çocukluklarından beri iki dil konuşan yaşlıların beyni, tek dil bilen yaşıtlarına oranla çok daha iyi çalışıyor, unutkanlık, bunama gibi sorunlar daha az görülüyor.

Bu konuda daha önce yapılan araştırmalar da birden fazla dil bilenlerin zihin faaliyetlerinin çok daha aktif olduğunu ortaya koymuştu. Ancak bu araştırmalar gençler üzerinde yapılmıştı. Oysa yeni araştırma yaşlıları konu aldı. Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesi nörologlarından Brian Gold, araştırma ekibinin başkanı. Doktor Gold’a göre, birden fazla dil bilen yaşlılar, Alzheimer’s gibi beyin hücrelerinin ölmesinin yolaçatığı sağlık sorunlarıyla daha az karşılaşıyor.

Nörolog Gold şu soruları sormak gerektiğini söylüyor: Bunun avantajı nereden kaynaklanıyor? Çok dil bilmek beynin kullanmadığımız bölümlerini de harekete geçirerek, daha çok ve daha iyi mi çalışmasını sağlıyor? Ya da bu kişiler beyinlerini daha etkin bir şekilde kullandıkları için mi yaşlandıkları zaman da beyinleri daha iyi çalışıyor?

Araştırmaya katılan yaşlılardan zihinsel bazı testleri yapmaları, renkleri ve şekilleri gruplara ayırmaları istenmiş. Doktor Brian Gold ve ekibi, denekeleri üç gruba ayırmış. Birinci grupta birden fazla dil bilen yaşlılar, ikincide sadece anadillerini konuşan yaşlılar, üçüncü gruptaysa genç yetişkinler incelenmiş. Ekip, deneklerin beyin faaliyetlerini incelemek için beyin görüntülemeyönteminden yararlanmış. Sonunda, her gruptaki kişilerin, deney sırasında beyinlerinin ön tarafındaki faaliyetlerin nasıl geliştiği ortaya çıkmış.

Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesi nörologlarından Brian Gold, birden fazla dil bilen yaşlıların beyinlerinin neredeyse genç yetişkinler kadar iyi çalıştığını gördüklerini söylüyor. Çok fazla çaba harcamadan, genç yetişkinlerin hızına yakın oranda beyinlerinin çalıştığı ortaya çıkmış. Yabancı dil bilmeyen yaşlılar bu açıdan dil bilenlerin çok gerisinde kalmış.

Nörolog Brian Gold, genç yetişkin grubun, her iki yaşlı gruptan da daha iyi beyin faaliyeti gösterdiğini kabul ediyor. Ancak Gold’a göre, yabancı dil bilen yaşlılar, dil bilmeyenlere göre çok daha iyi durumda ve yaşam boyu depoladıkları bilgiler zihinsel faaliyetlerini daha iyi yapmalarını, beyinlerinin daha organize çalıymasını sağlıyor.

Kentucky Üniversitesi’nin araştırması, Alzheimer’s hastaları üzerinde geçenlerde yapılan bir araştırmayı da doğrular nitelikte.

Özetle, yabancı dil bilen yaşlılar, daha azla daha çok şey yapmayı biliyor, beyinlerini daha iyi kullanıyor ve zihinsel faaliyetlerini aktif tutabiliyorlar.

Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesi nörologlarından araştırmacı Brian Gold, son araştırmaların, birden fazla yabancı dil bilmenin, yaşlılıkta beyni koruduğunu, zihinsel faaliyetlerin daha iyi sürdürülmesini sağladığını vurguluyor. Gold’un bundan sonraki hedefi, çocukluktan beri yabancı dil konuşmanın yanısıra, yetişkinlikte dil öğrenmenin beyni daha iyi çalıştırıp çalışıtırmadığını araştırmak. Nörolog Gold ayrıca, başka bir ülkeye yetişkinlikte göç ederek başka bir dil konuşmaya başlayan kişilerin zihinsel faaliyetlerini de incelemek istiyor.

Kentucky Üniversitesi’nden nörolog doktor Brian Gold ve ekibinin araştırması Neuroscience dergisinde yayınlandı.

http://www.jneurosci.org/content/current
http://www.jneurosci.org/content/33/2/387.abstract

Yorumları oku (1)

Bu forum kapatıldı.
XS
SM
MD
LG