Erişilebilirlik

Azınlık Haklarını Koruyan Örgüt Çalışmalarını Sürdürüyor


Azınlık Haklarını Koruyan Örgüt Çalışmalarını Sürdürüyor

Binlerce siyah, Amerika’nın en eski ve en büyük medeni haklar örgütünün yıllık kongresi için Kansas City kentinde toplandı. Siyahların sesini duyuran en önemli kuruluşların başında gelen örgüt, gençleri bilinçlendirmyi ve azınlıkların daha iyi eğitim ve iş imkanlarına sahip olmasını amaçlıyor.Siyahların hem cezalandırmak hem de korkutmak için linç edildiği dönem, Amerikan tarihinin 20‘inci yüzyıla dek uzanan en karanlık ve utanç dolu dönemlerinden biri. Siyah haklarını savunan örgütün 1909’da kurulma amacı, Amerika’da ırk ayrımcılığını sona erdirmek ve linç vahşetini ortadan kaldırmaktı.

NAACP’nin başkanı, Benjamin Todd Jealous. Jealous, 2008 yılında, 35 yaşında Amerika’nın en eski ve en büyük medeni haklar örgütüne seçilen en genç başkan oldu. ”Amerika’da ırk ayrımcılığının yasaklanması için Anayasa Mahkemesi’nde dava açtık,” diyen Jealous şöyle devam ediyor: “1954 yılında ‘Brown Davası’ olarak bilinen davayla Anayasa Mahkemesi, devlet okullarında ırk ayrımcılığına son verilmesine karar verdi. Böylece NAACP en büyük zaferini kazanırken 60 yıllık ‘ayrı ama eşit’ doktrini de yıkılmış oldu.”

NAACP, seçim sandığından dersliklere, siyah Amerikalılar’ın sesi olma ve sosyal adaleti teşvik etme açısından büyük yol katetti. Üye toplamak için kiliselerde faaliyet gösteren örgüt, 1964 Medeni Haklar Yasası için büyük destek gördü. Medeni Haklar Yasası, ırk ayrımcılığı uygulamasını tamamen sona erdirdi. Bundan 46 yıl sonra, NAACP, siyah yeteneklerin tanınması için çalışmalar yürütüyor ve tüm azınlıklara yardım eli uzatıyor.

NAACP’nin Yönetim Kurulu Başkanı 36 yaşındaki Roslyn Brock, bu göreve gelen ilk kadın ve en genç yetkili. Brock, amaçlarından birinin, insan hakları ve medeni haklar savunucusu olacak gençleri örgüt bünyesinde toplamak olduğunu söylüyor. Brock, ”İçinde yaşadığımız küresel köyün rengi giderek koyulaşıyor. Amerika’da her 10 kişiden 3’ü siyah ya da göçmen. Bunların yüzde 85’i kadın, azınlık ya da göçmen. NAACP’nin gelecekte de önemli bir rol üstleneceği kesin,” diye konuşuyor.

Amerika’da ırkçılığın kökü kazınmasa da Barack Obama’nın ülkenin ilk siyah başkanı seçilmesi üzerine, bazı çevreler, NAACP’ye hala ihtiyaç olup olmadığını sorgulamaya başladı. Örgüt başkanına göre, çalışmaları şimdi daha da önem kazandı. Başkan Jealous, ”Amacımız, sadece tek bir siyah ya da tek bir azınlığın durumunu iyileştirmek değil. Biz herkes için çalışıyoruz. Her çocuğun iyi bir okula gidebileceği, her işçinin iyi bir işi olabileceği bir ülke için çabalıyoruz. Amacımız belli,” diyor.

NAACP, ikinci yüzyılı için ‘Tek Ülke, Tek Hayal’ sloganını seçti. Örgüt, hangi ırktan olursa olsun herkesin eşit muamele gördüğü, tüm fırsatlardan yararlandığı bir Amerika hayaline ulaşmak için çalışıyor.

XS
SM
MD
LG