Erişilebilirlik

6 Temmuz Amerikan Basınından Özetler


New York Times Türkiye’nin yıllarca ekonomik gerekçelerle Avrupa Birliği kapısında bekletildiğini hatırlatıyorNew York Times Türkiye’nin yıllarca ekonomik gerekçelerle Avrupa Birliği kapısında bekletildiğini hatırlatıyor. Ancak gazete, bugün Türkiye’nin bir çok Avrupa ülkesinden daha güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu yazıyor;

“Giderek yaşlanan ve borç endişesinin öne çıktığı Avrupa’da % 1 oranında büyüyen ülkeler kendilerini şanslı sayarken, yılın ilk çeyreğinde % 11.4 oranında büyüyen Türkiye’nin bu ekonomik rönesansı tamamen yeni bir soruyu da gündeme getiriyor; Türkiye’nin mi Avrupa’ya daha çok ihtiyacı var, yoksa Avrupa’nın mı Türkiye’ye daha çok ihtiyacı var? Daha on yıl öncesine kadar gayrisafi milli hasılasının % 16’sı kadar bütçe açığına sahip olan ve enflasyonun % 72’yi bulduğu Türkiye, şaşırtıcı bir dönüşüm yaşadı. Toplumsal muhafazakarlık ile mali açıdan ihtiyatlı bir ekonomik politikayı birleştiren AKP’nin, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana en güçlü siyasi hareket olmasının ve Başbakan Erdoğan’ın iktidara gelmesinin temel nedenlerinden biri de bu dönüşümdür.”

Washington Post yeni bir mali krizin önlenmesi için bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Gazete, mali reform paketinde bu konudaki belirsizliklerin sorun yaratabileceğini belirtiyor;

“Mali reform yasasına göre, bankaların sermaye yapılarını güçlendirmesi gerekiyor. Ancak yasa, bu konudaki ayrıntıların denetleme kurumlarınca belirlenmesini öngörüyor. Amerika’daki denetim mekanzimaları ise, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi’nin yürüttüğü tartışmaların sonuçlanmasını bekliyor. Oysa bu komite, bankaların sermaye yapılarına ilişkin standartları belirlerken, bankaların gerçekçilikten uzak risk hesaplamalarını veri kabul ederek, krizin çıkmasına neden olmakla suçlanmıştı. Şu anda yürütülen tartışmalarla, bu hesaplama yönteminin düzeltilmesi amaçlanıyor. Maliye bakanı Geithner, Kongre’den bu tartışmaların sonuçlanmasını beklemesini istiyor. Mart ayında bankaların en önemli sorununun sermaye yapısı olduğunu söyleyen Geithner, bu sözlerini hatırlamalı ve buna uygun davranmalıdır.”

USA Today siyasi reklamların mali kaynaklarının mutlaka şeffaflaştırılması gerektiğini savunuyor. Gazete, bu konuda bazı örgütlere muafiyet tanınmasını iki yüzlülük olarak tanımlıyor;

“Anayasa Mahkemesi, Ocak ayında şirketlerin, sendikaların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların seçimlerde adaylar lehine veya aleyhine özgürce harcama yapabileceğine karar verdi. Bu kararın ardından, siyasi reklamların parasını kimin ödediğnin bilinmesi daha da önemli hale geldi. Bu konuda hazırlanan tasarıya karşı çıkanlar, bu tasarının ifade özgürlüğünü engelleyeceği gibi tamamen yanlış bir gerekçeye dayanıyorlar. Yapılan siyasi reklamların parasının nereden geldiğini açıklamanın ifade özgürlüğünü sınırlamakla ne ilgisi olabilir? Seçmenlerin doğru bilgilendirilmesi için bütün siyasi reklamlar şeffaflaştırılmalıdır.”

Los Angeles Times Gıda ve İlaç Dairesi’nin besi hayvanlarına verilen antibiyotiklerin insanlara zarar verdiğini sonunda kabul ettiğini yazıyor. Gazete, bakterilerin ilaçlara karşı direnç kazanması nedeniyle her yıl 70 bin insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor;

“Avrupa Birliği, hastalıkla mücadele dışında besi hayvanlarında antibiyotik kullanımını yasakladı. Ancak Amerika’daki benzer girişimler, Kongre tarafından engellendi. Sorun sadece tüketicilerin protein alırken antibiyotik de alması değildir. Asıl önemli olan, hayvanlarda aşırı antibiyotik kullanımının insanların kullandığı önemli ilaçların etkisini azaltmasıdır. Antibiyotiklerin önleyici olarak veya hayvanların büyümesini sağlamak amacıyla kullanılması kamu sağlığı açısından zararlıdır. Bunun sonuçları ortadadır ve bilim de bunu söylüyor. Artık hayvancılıkta antibiyotik kullanımının sınırlandırılmasının gerekli olup olmadığı değil, bunun en doğru biçimde nasıl yapılacağı tartışılmalıdır.”

XS
SM
MD
LG