Erişilebilirlik

Amerika'da Bağımsızlık Bayramı


Amerikan hükümetinin görüşünü yansıtan yorum

Kendi –kendini yönetme, Amerikan değerlerinin özüdür. Bu, bir halkın kendisini kontrol etmeyen yüksek bir otoritenin müdahelesi olmaksızın iktidarın tüm gerekli işlevlerini yürütmesidir. Bu, aynı zamanda 240 yıl önce imzalanan ve bugün kutlanan Bağımsızlık Bildirisi'nin de kalbidir.

Bildiriyi kaleme alan Thomas Jefferson, kendi-kendini yönetmenin bir halkın “doğa ve tanrının yasaları altında hak kazandığı ayrı ve eşit bir oluşum” olduğunu yazdı. Amerikan tarihinin ilk dönemlerine cumhuriyet hükümetini bir tehdit olarak gören diğer ülkelerle çatışma ve Amerikalıların kendi aralarında hükümetin şekli konusunda çıkan tartışmalar damgasını vurdu. Ama Bağımsızlık Bildirisi, ayakta kalan ve gelişen, dünyaya benzer bağımsızlık hareketleri için esin kaynağı olan bir ülkenin temelini attı.

İngiltere ile Kuzey Amerika kolonileri arasında ilk savaş patlak verdiğinde çok az kişi, bırakın desteklemeyi yeni bir ülkenin kuruluşunu hayal edebilmişti. Tarihçiler, savaş şiddetlendiğinde bile koloni halkının gelecek konusunda derin görüşayrılıklarına düştüklerini vurguluyor. Halkın yaklaşık üçtebiri tam bağımsızlığı savunurken, üçtebiri İngiltere krallığına bağlı kalmayı, kalan üçte biri de sadece işlerini sürdürmeleri ve ailelerini yetiştirmelerinde serbest olmayı istiyordu.

4 Temmuz 1776’da Bildiriyi imzalayan 56 kişi, bağımsızlık için ilk oyu kullandı. Koloni halkı da bu kararı onayladı ve o zamanlar için radikal bir görüş olan hükümetin, yönetilenlerin rızasına bağlı olması gerektiği ilkesi kabul edildi.

Bugün Amerika’da kutlamalara neden olan bu olay Amerikalılara özgü bir olay değil. Birçok ülkenin anayasasında yeralıyor ve herkesin kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde yeralıyor. Bağımsızlık Günü, esas olarak, artık insanlığın ortak kutlamasıdır.

XS
SM
MD
LG