Erişilebilirlik

'Almanya’da Azalan İşgücünün Çözümü Göçmenler'


Yaşlanan nüfus ve beraberinde getirdiği demografik değişim Almanya’nın en önemli sorunlarından biri. Yapılan tüm atılımlara rağmen doğum oranını yükseltemeyen ve aynı zamanda emekli oranı giderek artan yerini ülkenin 2060 yılına kadar 10 milyon 400 bin kalifiye işgücüne ihtiyacı olduğu açıklandı.

Ülkenin tanınan araştırma kurumlarından Bertelsmann Vakfı'nın konuyla ilgili son raporu, Almanya'nın 2060 yılına kadar her yıl, en az 260 bin ek kalifiye iş gücüne ihtiyacı olacağını ortaya koydu. Araştırmada, bu açığın en fazla yarısının Avrupa Birliği ülkelerinden gelecek göçle giderilebileceği, diğer yarısının ise ancak birlik dışından gelecek göçmenlerle kapanabileceği vurgulandı.

Açığın kapanması AB dışı göçe bağlı

Doğum artış oranlarındaki azalma nedeniyle, iş piyasasında boşalan yerleri dolduracak yeterli sayıda eleman olmayacağını belirleyen araştırma, emeklilik yaşının 70’e çıkarılması ve çalışan kadın sayının artması gibi senaryoların gerçekleşmesi halinde bile açığın kapanamayacağını ileri sürüyor. Almanya'nın yıllık işgücü ihtiyacının en iyi koşullarda 114 bininin AB ülkelerinden temin edilebileceğini ortaya koyan araştırmaya göre, Almanya’nın üçüncü ülkelerden iş gücü almasına alternatif yok. İş piyasası uzmanları da, ekonomik büyümeyi güvence altına almak ve sosyal sistemleri istikrarlı hale getirmek için göçmen işçilere ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Bertelsmann Vakfı yöneticisi Jörg Dräger, Almanya'ya AB üyesi olmayan ülkelerden gelen göçün iş piyasasının ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığını belirterek hükümet tarafından onaylanan göç yasasının en hızlı şekilde yürürlüğe girmesini talep etti. Federal hükümet, Noel tatili öncesinde kalifiye iş gücü açığını kapatmak için hazırlanan göç yasası taslağını onaylamıştı. Tasarının meclis sürecinden geçmesinin ve yasalaşmasının yaz aylarını bulacağı ifade edilmişti. AB dışından ülkelerden nitelikli insanlar için yeni olanaklar sunan tasarı, hemşirelik, hasta ve yaşlı bakıcı, inşaat, metal, bilgi teknolojileri gibi toplam 61 branşta meslek diploması bulunanlara, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da çalışmak veya iş aramak için belirli bir süreliğine Almanya’ya gelebilme olanağını sunuyor.

Türkiye’de diploması olan akademisyenler ve tüm alanlarda meslek eğitimi diplomasına sahip kişiler de söz konusu uygulamadan yararlanabilmek için başvurabilecekler. Tasarıya göre, Almanya’ya gelmeden önce bir iş sözleşmesi imzalanması durumunda, vasıflı eleman Almanya’ya gelip hemen çalışabilecek. Vasıflı elemanlar ve söz konusu branşlarda eğitimli akademisyenler somut bir iş teklifi olmadan da, iş aramak için Almanya’ya gelip 6 aya kadar kalabilecek. Ancak bu kişilerin meslek diplomasının denkleştirme yoluyla Almanya’da tanıtmış olması gerekiyor.

XS
SM
MD
LG