Erişilebilirlik

ABD’de Tıbbi Hata Sonucu Ölüm Oranı Hala Çok Yüksek


Yapılan yeni bir araştırmaya göre, tıbbi hatalar, Amerika’da ölüme yol açan en büyük üçüncü neden.

BMJ isimli tıp dergisinde, Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilim insanlarının yayınladığı makaleye göre, Amerika’da tıbbi hatalar nedeniyle her yıl 250 binin üzerinde ölüm vakası yaşanıyor.

Bu rakamlara göre, tıbbı hatalar sonucu olan ölümler, solunum yolu hastalıkları nedeniyle yaşanan ölüm oranlarını geçmiş durumda.

Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, ölüm nedenlerinin resmi istatistiğini tutuyor. Ancak Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacılarına göre, Merkez, tıbbı hatalar sonucu yaşanan ölüm bilgilerini toplama konusunda başarılı değil.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahlarından Dr. Martin Makary, “Tıbbi hataların yol açtığı ölüm oranlarını belirleme konusunda, ulusal istatistiklerde hiçbir standart yöntem bulunmuyor” diye konuştu. Amerika’da sağlık reformu konusundaki çalışmalar konusunda saygın bir uzman olan Makary, Amerika’daki sağlık sisteminin, ulusal bir veri tabanı oluşturmaktansa doktorları hastalarını olabildiğince para ödemeye teşvik etmeye odaklı olduğunu belirtti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi araştırmacıları da, 1949 yılından beri uygulanan bilgi toplama yöntemlerinin, tıbbı hataları da kapsaması için değişmesi gerektiğini bildirdi.

Dr. Makary, “1949 yılında, tıbbi hataların ölüme yol açabileceği konusu pek önem taşımıyordu ve bu yüzden de tıbbi hatalar, istemeden de olsa, ulusal sağlık istatistikleri içinde yer almadı,” diye konuştu.

Araştırmacılar, 2000 ve 2008 yılları arasındaki ölüm oranlarına ve 2013 yılındaki hastaneye yatma oranlarına baktılar. Bu bilgileri kullanarak da, hastaneye yatan 35 milyon 400 kişiden 500 bininden fazlasının tıbbi hata nedeniyle öldüğü sonucuna vardılar.

Araştırmacılara göre Amerika’da her yıl yaşanan ölümlerin yüzde 9,5’i tıbbi hatalar sonucu oluyor.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin 2013’te yayınladığı istatistiklere göre Amerika’da ölümlerin en büyük nedeni kalp hastalıkları. Bunu da, kanser ve solunum yolu hastalıkları sonucu yaşanan ölümler takip ediyor.

Dr. Makary, bu istatistik sonuçlarının, Amerika’da hangi hastalıkların tedavisine önem ve kaynak verildiğinin de göstergesi olduğunu belirtiyor. Bu da tıbbi hata probleminin yeteri kadar maddi kaynak toplayamadığını ve gereken önemi çekemediğine işaret ediyor.

Ancak araştırmacılar, tıbbi hataların, doktorların kötü olduğu kanısına yol açmaması gerektiğini savunuyor. Tıbbi hataları, sistemsel sorunlar, hastane çalışanları arasındaki iletişimsizlik, sigorta şirketlerinden kaynaklanan sorunlar ve ek olarak, doktorların hesap verme sorumluluğu olmadan uyguladığı tedavi yöntemleri oluşturuyor.

XS
SM
MD
LG