Erişilebilirlik

8 Ekim 2004 - 2004-10-08


Avrupa Komisyonunun Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlanması yönündeki tavsiyesinin yankıları, bütün dünyada olduğu gibi Amerikan basınında da sürüyor. New York Times, Türkiye’nin 45 yıllık bekleme sürecinin artık neredeyse bittiğini belirterek, şimdi bütün dikkatlerin Aralık ayında Avrupalı liderlerin vereceği karara çevrildiğini yazıyor. Gazete, Avrupalı liderlerin Türkiye’nin önünde engel olması halinde tarihi bir fırsatı kaçıracakları uyarısında bulunuyor. Soğuk savaş döneminde Türkiye’nin Avrupa için önemli bir kalkan olduğunu hatırlatan New York Times, Türkiye’nin uluslararası terör çağında da büyük bir önem taşıdığını vurguluyor:

'Laik bir demokrasiye sahip Müslüman bir ülke olarak Türkiye, bu tehdide karşı koyabilecek benzersiz özellikler taşıyor. Asya ile Avrupa arasında bir köprü olan Türkiye, doğudan gelecek tehditlere karşı koyabilecek bir askeri tecrübeye, Doğu ile Batı arasında köprü olabilecek bir diplomatik birikime, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya ile dini ve etnik bağlara sahip. En önemlisi Türkiye, İslamiyet ile demokrasinin birlikte varolabileceğinin bir kanıtı.'

Irak'ın sahip olduğu iddia edilen kitle imha silahlarını aramakla görevli Irak Gözlem Grubu’nun Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olmadığı yönündeki raporunun yankıları da devam ediyor. Christian Science Monitor, raporda Saddam Hüseyin yönetimine uygulanan yaptırımların pratikte işlemediği tespitine yer verildiğini hatırlatarak bundan ders çıkarılması gerektiğini savunuyor. Gazete, çıkarılacak derslerin özellikle Kuzey Kore ve İran’a uygulanabilecek yaptırımların etkinliği açısından önemini vurguluyor:

Irak deneyiminden çıkartılması gereken ders, yaptırımların işlemesi için büyük ülkelerin çoğunun yaptırımlara uyması gerektiğidir. Libya ve Güney Afrika örneğinde yaptırımlar işe yaramıştı. Çıkartılacak bir başka ders de, küresel Pazar ekonomisini yükselişiyle birlikte yaptırımların uygulanmasının zorlaştığı gerçeğidir. Amerika, dost ve müttefik ülkelerden Kuzey Kore’ye ve İran’a daha fazla ekonomik baskı uygulamasını isterken bu dersleri göz önünde tutmalıdır.'

New York Post ise Heritage Vakfından Peter Brookes’un yarın yapılacak olan Afganistan devlet başkanlığı seçimiyle ilgili bir makalesine yer veriyor. 25 yıldır çatışmalara sahne olan Afganistan’ın tarihinde ilk kez bir devlet başkanı seçeceğini kaydeden Brookes, bu seçimin 11 Eylül sonrasındaki en önemli olaylardan biri olduğunu iddia ediyor. Brookes, seçimin Afganistan açısından olduğu kadar bütün dünya açısından da büyük önem taşıdığı görüşünü ifade ediyor:

'Hiç şüphesiz bu tarihi bir adımdır. Özgürlük ve refaha giden uzun yoldaki ilk adımdır. Seçim asgari düzeyde bile başarılı olsa, demokrasi ile İslamiyet’in birbiriyle uyumlu olduğunu bir kez daha kanıtlayacaktır. Ancak daha da önemlisi İslam dünyasında özgürlük için can atan diğer insanlara da umut ışığı olacaktır. Afganistan’da yarın yaşanacak olaylar bu ülkenin dağlarının ve çöllerinin çok ötesinde yankı bulacak. İran, Pakistan ve Orta Asya ülkeleri gibi yerlerde demokrasiyi teşvik edeceğinden bahsetmek bile gereksiz. Ama Afganistan seçiminin belki de en önemli sonucu Irak halkına da kendi demokratik seçimlerini yapabilecekleri umudunu vermesi olacaktır.'

Washington Times ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılması düşünülen reformu mercek altına alıyor. Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisine sahip beş daimi üyesinin İkinci Dünya Savaşı sonrası güç dengesine göre belirlendiğini hatırlatan gazete, daimi üye sayısının artırılması gerektiği düşüncesine katılıyor ancak bunun yeni küresel düzenin gerçeklerine uygun bir biçimde yapılması gerektiğini savunuyor:

'Birleşmiş Milletler'in önemli görevlerine, örgütün operasyonlarını finanse eden, adam gönderen ve işler kötüye gidince bundan zarar gören ülkelerin temsilcilerinin atanmasının zamanı geldi. Böyle bir gelişme, Birleşmiş Milletlerin uygulayacağı projelerde daha gerçekçi adımlar atmasına yarayabilir. Örgütün daha az faydalı işlerle uğraşmasına son verip, kurucularının 1945 yılında San Francisco’da ilan ettiği büyük umutların bazılarını yeniden canlandırmasına yardımcı olabilir.'

XS
SM
MD
LG