Erişilebilirlik

KPK Eş Başkanı da 'Ayrıcalıklı Ortaklık' Diyor - 2004-09-23


"AB ile müzakereler başlatmış bir Türkiye laik sistemi ile ülke bütünlüğünden vazgeçmek zorunda kalacaktır." Başbakan Erdoğan’ın, Avrupa Komisyonu’nda temaslarına başladığı bir sırada Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nun Avrupa eş başkanı, Fransız parlamenter Jacques Toubon, Türkiye’nin bağımsız ve egemen bir ülke olarak kalabilmesi için yolun ayrıcalıklı ortaklıktan geçtiği görüşünü bu sözlerle savundu. Toubon’a göre AB ile ilişkilerin üyelik zemininde geliştirilmesi Türkiye’nin iç ve dış sorunlarına çözüm getirmez.

Jacques Toubon, Fransa’da Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasına karşı çıkan politikacılar arasında yer alıyor. Dün yapılan toplantıda Karma Parlamento Komisyonu’nun eş başkanı seçildi. Toubon’un Avrupa Parlamentosu’ndaki basın toplantısı Başbakan Erdoğan’ın Verheugen ile görüşmesiyle aynı zamana rastladı. Toubon aynı zamanda üyesi olduğu Hıristiyan Demokrat ve Muhafazakârlardan oluşan Avrupa Halk Partisi’nde hakim olan havayı da yansıttı.

Fransız parlamentere göre Türkiye bölünmek istemiyor, laik Atatürkçü sistemini muhafaza etmek istiyorsa, Avrupa Birliği üyeliğinden vazgeçer. Zira, üyelik süreci Türkiye’nin siyasi bağımsızlığını elinden alacak, sorunlarını çözmeyecek daha da arttıracak. KPK eş başkanı, Avrupa’nın da Türk üyeliği ile güçlenmeyeceğini tam tersine zayıflayacağını söyledi.

Türkiye’nin içeride olduğu bir Avrupa Birliği ne siyasi projesini gerçekleştirebilir ne de Dünya sahnesinde güç olarak saygınlığını pekiştirir. Toubon 1963 yılında Türkiye’ye verilen sözün yerine getirildiği inancında. Zira Avrupa o yıllarda ekonomik bir topluluktu bugün siyasi projesi olan bir birliktelik. "Dün dündür, bugün bugün..." demeye getiren Fransız parlamenter son noktanın gümrük birliği tesisi ile konulduğunu söyledi ve ortak ticaret kararlarında yer almayan Türkiye’nin gümrük birliğinden zarara uğradığına dikkat çekti.

"Türkiye, üye olursa Avrupa Birliği ile Asya, Orta Doğu, Kafkaslar arasında köprü görevi yapacak" diyenleri de doğruyu söylememekle itham eden Toubon’a göre çatışmalar bölgesinde bulunan Ankara’nın dış politikası ile Brüksel’inki uyuşmuyor. Ayrıcalıklı ortaklık ne anlama geliyor? Toubon bu önerinin yeni olmadığını dört yıl önce gündeme getirdiklerini söyledikten sonra sıraladı: aleyhte işleyen gümrük birliğin lehe çevirmek. Diğer deyişle ortak kararlara Türkiye’nin katılımını sağlamak. Kıbrıs, Ermeni soykırımının tanınması gibi duyarlı konularda baskının azalması. Zaten NATO çerçevesinde koruma altına alınan hudutlarının AB ile de oluşturulabilecek ortak bir mekanizmayla pekiştirilmesi.

Önerilerinin son derece dürüst ve net olduğunu söyleyen Toubon öğleden sonra yapılacak başkanlar konferansına da katılacağını ve aynı görüşleri başbakan Erdoğan’a da ileteceğini belirtti.

XS
SM
MD
LG