Erişilebilirlik

8 Haziran 2004 - 2004-06-08


Washington Post, Bush yönetiminin bazı Avrupa ülkeleriyle yaşadığı sorunların, Irak konusunda bir uluslararası uzlaşma sağlanması çabalarını sekteye uğrattığını yazıyor. Gazeteye göre Amerika, bu nedenle, Irak’la ilgili olarak Birleşmiş Milletler’den çıkacak karar tasarısında taviz vermek zorunda kaldı. Amerika’nın, kısa vadede, bu yamalı ittifak politikasını sürdürmek dışında bir seçeneği olmadığını belirten Washington Post, İslamcı teröre karşı uzun vadede daha geniş ve daha güçlü bir ittifakın şart olduğunu savunuyor. Gazete, Sekizler Grubu zirvesinde Ortadoğu’nun masaya yatırılacak olmasının, bu açıdan büyük önem taşıdığı görüşünde:

'Ortaya atılan önerilerin Ortadoğu’da bir gecede demokratik bir devrime yol açmasını, kimse beklemiyor. Ancak bu önerilerin uygulamaya konması ve Arap ülkelerindeki reformların somut eylemlerle desteklenmesi, Ortadoğu için transatlantik bir gündem oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Zirvede, Amerika ve Avrupalı liderlerin birlikte hareket edebilecekleri bir zemin oluşturulması mümkün. Tabii Irak konusundaki kırgınlıklarını giderebilirlerse.'

Christian Science Monitor gazetesi, teröre karşı savaşta Avrupa ve Arap ülkelerinden destek arayan Bush için, G-8 zirvesinin büyük önem taşıdığını kaydediyor. Bush’un Şubat ayında açıkladığı Ortadoğu planına çeşitli eleştiriler yöneltildiğini hatırlatan gazete, yine de G-8 zirvesinden çıkacak sonuç konusunda iyimser bir beklenti içinde:

Amerika, Ortadoğu’da değişimi dikte eden bir politika izledi. Avrupalı liderler de, İsrail Filistin sorununun çözümüne ve kendi geliştirdikleri bölgesel reform planlarına daha fazla ağırlık verilmesini istedi. Amerikan askerlerini Iraklı tutuklulara işkence yaparken gösteren fotoğraflar da sürece zarar verdi. Tüm bunlara rağmen, zirve, muhtemelen, demokratik reformlarla ilgili bazı programların başlamasını sağlayacak. Bu kadarı bile, El Kaide’nin radikal Müslüman ülkeler idealine karşı, Bush’un “ideolojik zafer” dediği sürecin başlangıcı olabilir.'

Amerikan ordusundaki yeniden yapılanma çalışmaları da yorum ve köşe yazılarına konu oluyor. New York Times, Irak ve Afganistan’daki askerlerin görev süresinin uzatılmasını Savunma Bakanlığının yanlış planlama yapmasına bağlıyor ve asker sayısında artışa gitmenin tek başına yeterli olmayacağını ileri sürüyor:

'Ordunun personel sıkıntısına en uygun çözüm, asker sayısında derhal ve sınırlı bir artışa gitmektir. Ayrıca, Başkan Bush’un göreve gelmesiyle tehlikeli ölçüde yıpranan askeri ittifakların canlandırılması için uzun vadeli planlar yapılmalıdır. Bush, bu ay Batılı liderlerle yapacağı görüşmeleri, başta NATO olmak üzere, Amerika’nın belli başlı müttefikleriyle ilişkilerin düzeltilmesi için de kullanabilir.

Heritage Vakfı uzmanlarından Peter Brookes da, New York Times’da yayımlanan makalesinde, aynı konuya değiniyor. Brookes, Almanya, İngiltere ve Güney Kore’deki Amerikan askerlerinin sayısının azalacağını, Doğu Avrupa’dakilerin sayısında ise artış olacağını yazıyor. Brookes, Türkiye’deki Amerikan askerlerinin sayısının artırılması konusunda ise Washington’un önünde ciddi siyasi engeller bulunduğu görüşünde:

'Başta terörizm olmak üzere uluslararası güvenliği tehdit eden yeni tehlikelerle başa çıkabilmek için denizaşırı ülkelerdeki Amerikan askerlerinin yapısında değişikliğe gitmek gerekiyor. Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, orduyu daha çabuk, daha vurucu ve daha esnek bir hale getirmeye çalışmakla çok yerinde bir iş yapıyor.

XS
SM
MD
LG