Erişilebilirlik

Iraklılar Ne Düşünüyor? - 2004-03-16


Irak savaşının birinci yıldönümüne girilirken, ülkede yapılan bir kamuoyu araştırması Iraklıların gelecekten umutlu olduklarını ortaya koydu. Ancak, araştırmanın sonuçlarına göre, Irak halkı yaklaşık 12 aydır süren işgalden hoşnut değil. Amerikan ABC televizyonu ve diğer medya kuruluşlarınca yaptırılan araştırma Irak’ta şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı kamuoyu yoklaması.

Araştırma, son bir yılda yaşanan değişiklikler ve ülkenin nereye doğru gittiği konusunda Irak halkının ne düşündüğünü ortaya koyması açısından önem taşıyor. Geçen ay ülke çapında 2700 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırma, Kürtçe ve Arapça yapılmış. Her iki dilde anket sorularını yanıtlayan Iraklılardan yüzde 56’sı, ülkede her gün karşı karşıya kalınan sorunlara rağmen, yaşamlarının savaş öncesine göre daha iyi olduğu görüşünde. Kamuoyu araştırmasını gerçekleştiren Oxford Araştırma Merkezi’nden Christoph Sahm, çalışmayla ilgili olarak şunları söylüyor:

"Bu geçiş döneminde olan ülkelerde görülen bir durum: İnsanlar her zaman şu anki yaşamlarının öncekinden daha iyi olduğunu düşünürler. Ve gelecek için de hep iyi şeyler olacağını umut ederler. Ancak, Irak’ta bu durum, genelde bu tip ülkelerde gördüğümüzden daha belirgin olarak ortaya çıktı. Umarım, ülkede hakim olan bu iyimser hava, hayal kırıklığıyla son bulmaz." Christoph Sahm, ülkenin geleceği konusunda büyük bir çoğunluğun, toprak bütünlüğünün korunması ve merkezi bir yönetim istediğini belirtiyor ve şöyle diyor:

"Ankete katılanlardan onda sekizi, Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasını ve Bağdat’ta merkezi bir yönetim kurulmasını istiyor. Yüzde 15’i federasyon seçeneğinden yana oy kullanırken, halkın sadece yüzde 4’ü ülkenin bölünmesinden yana."

Araştırmaya katılanların yüzde 48’i Amerika’nın işgalinin haklı olduğuna inandığını söylerken, yüzde 39’u haksız olduğunu düşünüyor. İşgalin kendilerini küçük düşürdüğünü düşünen Iraklılarla, bunun kendilerine özgürlük getirdiği görüşünü paylaşanlar neredeyse aynı oranda. Araştırmaya katılan Iraklılardan, yüzde 39’u koalisyon askerlerinin Irak’ta kalmasına olumlu bakıyor, yüzde 51’i ise, yabancı birliklerin ülkede kalmasına karşı. Ancak, anket sorularını yanıtlayanların üçte biri, Irak’ta bir hükümet oluşturuluncaya kadar koalisyon askerlerinin kalması gerektiğine inanıyor.

Katılımcıların yüzde 18’i, askerlerin güvenlik sağlanıncaya kadar kalmasının doğru olacağını savunurken, yüzde 15’i, ülkeden hemen ayrılmalarını istiyor. Irak’ta güvenliğin hemen sağlanması gerektiğini düşünenler anketteki en büyük çoğunluğu oluşturuyor. Anket sonuçlarında, Irak’ın yeniden yapılanması, seçimler ya da ekonomi gibi konuların güvenlikten çok daha sonra gelmesi dikkati çekiyor. Siyasi konulardaki sorulara verilen yanıtlar da ilginç. Katılımcıların yüzde 47’si seçimle gelsin ya da gelmesin ülkenin güçlü ve tek bir lidere ihtiyacı olduğu görüşünde. Yarısına yakını ise, demokratik bir yönetim kurulmasını istiyor.

2700 Iraklıya sorulan bir başka soru da, ülkede güven duydukları kurumlar. Katılımcılardan yüzde 70’i dini liderlere güvendiklerini belirtirken, yüzde 68’i polise güven duyuyor. Amerikan yönetimince atanan Geçici Hükümet Konseyi’ne güven duyanların oranıysa yüzde 39. Araştırmayı yapan uzmanlara göre, Iraklılar arasındaki siyasi görüş farkları seçimlerin erken yapılması konusunda bazı soruların oluşmasına yol açıyor.

XS
SM
MD
LG