Erişilebilirlik

Dini Sembolleri Yasaklayan Yasaya Onay - 2004-02-11


Fransa Milli Meclisi devlet okullarında türban ve diğer sembolleri yasaklayan yasa tasarısını büyük bir çoğunlukla onayladı. Meclis’in ardından Senato’da da görüşülecek olan tasarının onaylanarak yasalaşması bekleniyor.

Öğleden sonra yapılan oylamanın sonucu beklendiği gibiydi. Millet meclisindeki 577 milletvekilinden 494’ü Fransa’daki devlet okullarında Müslümanların taktığı türbanı, Yahudilerin takkesi ve Hıristiyanların haçları gibi dikkat çekici dini sembollerin yasaklanmasını öngören tasarının lehinde oy kullandı.

Tasarıya, sadece Fransız Komünist Partisi ile Cumhuriyetçi Parti üyeleri karşı çıktı. İktidardaki Halk Hareketi Birliği içinde yer alan ve tasarıyı benimsemeyen milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

Muhalefetteki Sosyalist Parti ile son dakikada varılan uzlaşma tasarının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesinin yolunu açtı.

Sosyalistler, sadece dikkat çekici dini sembollerin değil görünebilir bütün sembollerin yasaklanmasını sağlayacak bir değişikliğe gidilmesini istiyordu. Bu talep kabul edilseydi, öğrencilerin küçük haçlar takması, Müslümanların kullandığı Hazreti Fatma’nın eli ve daha az dikkat çeken diğer küçük dini semboller de yasak kapsamına alınacaktı. Ancak sosyalistler, gelecek yıl yasanın etkinliğinin yeniden gözden geçirilmesi konusunda uzlaşmayı kabul ederek küçük bir tavizle yetindiler.

Tasarının Fransız Senatosu’nda da gelecek ay oylanması bekleniyor.

Dini sembollerin yasaklanması Fransa Cumhurbaşkanı Jak Şirak ve merkez sağ hükümet tarafından destekleniyor. Ve Meclis’te olduğu gibi Senato’da da Şirak’ın liderliğindeki Halk Hareketi birliği çoğunluğa sahip olduğu için tasarının Senato tarafından da onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece, Eylül ayında başlayacak olan yeni öğretim yılıyla birlikte devlet okullarındaki öğrenciler için yasağın uygulamaya geçmesi bekleniyor. Söz konusu yasaklama özel okullardaki veya üniversitelerdeki öğrencilere uygulanmayacak.

Dini sembollerin yasaklanmasına Fransız Parlamentosunun verdiği desteğe rağmen, sert eleştiriler de yöneltiliyor. Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan liderler, yasağı din ve ifade özgürlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Türbanı kendi kimliklerinin vazgeçilmez bir parçası olan Fransa’daki küçük Sih topluluğu da bu düşünceleri paylaşıyor. Aralarında Amerika’nın da bulunduğu bir çok ülke, yasaktan duydukları kaygıyı dile getirdi.

Getirilen bir başka eleştiri de, yasağın Fransa’daki nüfusun önemli bir kısmını oluşturan göçmen ve azınlıkların karşılaştığı ayrımcılık ve marjinalleşme sorunlarını örtmeye yönelik olduğu yolunda.

Yasağı destekleyenler ise, laikliğin Fransa’nın ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunuyor ve öğrencileri dini sembolleri okul dışında bırakmaya zorlamanın azınlık ve göçmen grupların Fransız toplumuyla entegrasyonuna yardımcı olacağını öne sürüyor.

XS
SM
MD
LG