Erişilebilirlik

'Türkiye Öteki Ülkelere Örnek Teşkil Edebilir' - 2004-01-30


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Amerika’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Heritage Vakfında yaptığı konuşmada AK Parti’nin kendisine siyasi çizgi olarak belirlediği demokratik muhafazakarlık kavramını anlattı.

Erdoğan bunun medeniyetler uyumu simgelediğini savunarak bu çizginin, öteki ülkeler için bir model değil, ama örnek teşkil edebileceğini söyledi. Başbakan Türkiye’nin bu konuda Amerika’ya yardımcı olabileceğini vurguladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında demokrasi olarak adlandırılan insan hakları, hukukun üstünlüğü, iyi yönetim ilkeleriyle desteklenen evrensel değerlerin farklı medeniyetler tarafından yüzyıllar boyunca geliştirildiğini anlattı.

Başbakan Yahudilik, Hırıstiyanlık ve İslamiyet’in bu ortak değerlerin oluşmasına katkıda bulunduğunu, oysa günümüzde bu üç dinin doğduğu coğrafyada istikrarsızlık ve ihtilafların hakim olduğuna işaret etti.

Başbakan büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’nin, evrensel değerlerin bölgede yaygınlaşmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtirken şöyle dedi:

“Demokratik yapısı, zengin tarihi mirası ve kimliği, ekonomik potansiyeli ve batı kurumlarına üyeliği Türkiye’ye böyle bir sorumluluk yüklemekte ve ulusal çıkarımızı da bu yönde şekillendirmektedir.”

Başbakan Erdoğan muhafazakarlık temelinde bir kitle partisi olan AK Parti’nin gücünü toplumsal merkezden aldığını, merkez sağda Türkiye’nin en büyük partisi haline geldiğini, kapsamlı ve katılımcı bir reform süreci başlattığını anlattı.

Başbakan partisinin ortaya koyduğu muhafazakar demokrasiyi de şöyle tanımladı:

"Biz statükoculuk üzerine bina edilen muhafazakarlık yerine, yeniliğe açık modern bir muhafazakarlıktan yanayız. Evrimci, tedrici ve doğal sürecinde işleyen, toplumsal dönüşüme dayalı bir değişimi savunarak, mevcut kurum ve ilişkilerin korunması değil, değer ve kazanımların korunmasının önemini vurguluyoruz. Başka bir ifadeyle, modern kazanımları reddeden bir gelenekçilik gütmeden, yeni bir senteze varılması gerektiğini düşünüyoruz.

Başbakan Türkiye’nin tecrübesinin tüm Müslüman ülkeler için aynen uygulanır bir model değil, sadece bir ilham kaynağı olabileceğini belirtirken de şunları söyledi:

"Müslüman toplumlar kendi sorunlarını kendi çözümlerini bulmak durumundadır. Ne yapılması gerektiğini, bunun hız ve yöntemini belirleyecek olan her ülkenin kendisidir. Ancak karar vermek zamanı gelmiştir. Müslüman toplumlar, yaşadıkları sorunların kaynağı olarak dış güçleri göstermekle bu sorunları çözemezler."

Başbakan, Washington’daki Heritage Vakfı’nda yaptığı konuşmada, İslamiyet’e daha objektif bakılmasını ve İslam adına şiddete baş vuranların İslam’ı temsil etmediklerinin görülmesini de istedi.

Başbakan küresel güç olan Amerika’nın, gelişmiş dünyanın gelişmekte olan dünya tarafından anlaşılmasına yardımcı olmasını isterken, Türkiye’nin Amerika’ya yardıma hazır olduğunu belirtti.

XS
SM
MD
LG