Erişilebilirlik

5 Ocak 2004 - 2004-01-05


New York Times gazetesi, Bush yönetiminin Kuzey Irak’taki özerk Kürt yapılanmasına şimdilik dokunmayı düşünmediğini yazıyor. Irak’ta yönetimin Haziran sonunda Iraklılara devredileceğini hatırlatan gazete, Washington yönetiminin bu kadar ısa bir süre içinde mevcut durumu değiştirme çabasına girmeyi göze alamadığını belirtiyor. Ancak New York Times, bu kararın Bush yönetiminin Kuzey Irak’ta etnik temelli bir özerk yapılanmayı desteklediği anlamına gelmediğini de belirtiyor ve Amerika’nın Irak’ta etnik temelli bir bölünmeye karşı baskısını sürdüreceğini vurguluyor:

"Amerikalı ve Iraklı yetkililerin açıklamalarına göre, Bush yönetimi Irak’ın komşularından ve bir çok Iraklıdan, ülkenin etnik temellere göre bölünmemesi yönünde gelen uyarılara rağmen, Kürt bölgesinin yeni kurulacak egemen Irak’ın yarı özerk bir bölgesi olarak kalmasına karar verdi. Yetkililer Kürt bölgesiyle ilgili bu kararın alınmasında, Iraklı liderlerle 15 Kasım’da varılan anlaşma gereğince, Irak’ta yönetimin 30 Haziran’da devredilecek olmasının etkili olduğunu belirtiyor. Amerikalı yetkililer, belirlenen takvim gereğince, sadece ülkenin federal yapısı konusunda değil, aynı zamanda İslam hukukunun rolü konusunda da kurulacak yeni hükümeti etkilemeye çalışmanın daha kolay olacağını düşünüyor."

Christian Science Monitor, Fransa’daki türban yasağını değerlendirdiği bir makalede, Cumhurbaşkanı Jak Şirak’ın Müslüman din adamları tarafından eleştirilmesine rağmen, sayıları giderek artan bir grup Müslüman’ın da türbana karşı olduğunu yazıyor. Gazeteye göre, türban bir özgürlük sembolü değil, kadınlar üzerinde bir baskı aracı:

"Kadınların nasıl giyineceğini belirleyen en katı yasalara sahip Suudi Arabistan’da bile, Müslüman kadınlar ve onları destekleyenler, bu konuda katı yasalar getirmenin sadece İslamiyet dışı olmakla kalmayıp İslam karşıtı olduğunu savunuyor. İlginç bir şekilde, Fransa’nın yeni laik kıyafet yasası İslam toplumunun kendi dini metinlerini bir kez daha gözden geçirerek ileriye doğru bir adım atmasını sağlayabilir. Böylece Müslümanlar, İslami kuralların muhafazakarların aşırıların taleplerini aksine, kadınlara aslında hiçbir kısıtlama getirmediğini kavrayacaktır."

Washington Times ise, Suriye devlet başkanı Beşşar Esad’ın Amerika ve İsrail’e gönderdiği yumuşama mesajlarını mercek altına alıyor. Gazete, Esad’ın tavır değişikliğinde Afganistan ve Irak savaşlarının belirleyici bir rol oynadığını vurguluyor. Gazete, Şam yönetimine güvenilmemesi gerektiği görüşüne yer vermekle birlikte, diplomasiye de şans tanınması gerektiğini savunuyor:

"Şam’daki haydut rejimin, kendisinden kaynaklanan dışlanmışlığına son vermek için İsrail’le ciddi görüşmelere hazır olduğu, veya aynı nedenden dolayı Amerika’nın hedeflerinden biri olan kitle imha silahları programına son vermek istediği ihtimalini göz ardı etmek bir hata olur. Ancak, bu yıl yapılacak seçimler de göz önüne alındığında, Esad gibi yöneticilerin tavırlarında gözle görünür değişiklikler sağlayacak somut anlaşmalardan daha azına razı olması da beklenmemeli."

New York Post ise Afganistan’da yeni Anayasa’nın kabul edilmesini ülkedeki farklı etnik ve dini gruplar arasında varılan büyük bir uzlaşma olarak tanımlıyor. Gazete, varılan bu uzlaşmanın bundan sonra da devam edip etmeyeceğinin, yeni yönetimin atacağı adımlara bağlı olduğunu vurguluyor:

"Bu başarının sürmesi, tamamen yeni hükümetin, ülkenin çıkarlarından önce kendi çıkarlarını gözeten etnik grupların farklı kaygılarına cevap verme becerisine bağlı olacak. Afgan halkı, kendi farklılıklarını yıllardır, ölüm ve yıkım getiren kabile savaşlarıyla gündeme getiriyor. Ama belki bu kez, gereken dersi almışlardır."

XS
SM
MD
LG