Erişilebilirlik

'Gelecek 300 Yılda Dünya Nüfusu 9 Milyar' - 2003-12-17


Birleşmiş Milletler’in en son yayınladığı nüfus raporunda, gelecek 300 yılda dünya nüfusunün 3 milyar artarak, yaklaşık 9 milyara yükseleceği açıklandı. Aslında açıklanan bu rakamlar daha önceki tahminlerin çok altında kaldı. Az gelişmiş ülkelerde doğurganlığın hızla düşmesi sayesinde dünya nüfusu artık korkulduğu kadar artmıyor.

Yeni çalışmanın sonuçları açıklanırken, Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümünün başkanı Joseph Chamie, geleceği kimsenin bilmediğini kaydederek, göç, ölüm ve doğumlardaki küçük değişikliklerle bile, nüfus artışının yeniden hızlanma tehlikesine dikkat çekti.

Ancak demograflar yüzlerce yıl sonra dünya nüfus durumunda neler olacağını, şimdiden, gerçeğe en yakın ve en iyi şekilde tahmin etmek istiyor.

Chamie ve ekibi, dünya nüfusunu tahmin çalışmalarında 3 senaryo üzerinde duruyor. Bunlar yüksek, ortalama ve en düşük nüfus artışı modellerine dayanıyor.

En yüksek dünya nüfusu senaryosuna göre, dünya nüfusu, 300 yıl sonra 36 milyar olacak. En düşük sayı modeline göre ise, eğer doğum oranları düşerse, dünya nüfusu 2 milyar civarında olacak.

Chamie, ortalama artış senaryosuna göre ise, dünya nüfusu küçük oranlarda düzenli bir artış gösterecek:

"Bu projelerdeki nüfus artışı, önceki çalışmalarımıza göre nüfusun daha düşük olabileceğine dayanan verilerle sonuçlandı. ortalama model senaryosuna göre, ki bu her ailenin 2 çocuğu olmasını var sayıyor, 2300 yılında, dünya nüfusu 10 milyardan az olacaktır."

Chamie, çalışmalarındaki en ilginç bulgunun Avrupa’daki nüfus artışının hızlı bir şekilde düştüğünü gösteren veriler olduğunu söylüyor..Elli yıl önce, Avrupa dünya nüfusunun yüzde 25’ini oluşturuyordu. Bugün ise Avrupa nüfusu bu oranın yarısına düşmüş durumda.

Charmie, verilerin, gelecekte bu düşüşün devam edeceğini gösterdiğini, ve bunun da Avrupalı liderleri endişelendirdiğini söylüyor; şöyle devam ediyor:

"Birçok sanayileşmiş ülkede, doğum ve nüfus artışı, diğerlerine göre daha düşük kalıyor. Japonya, İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler, yaşlanan nüfus ve nüfus artışının düşük olmasından kaygı duyuyor."

Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümünün başkanı Joseph Chamie, Çin’in, ailelerin sahip olduğu çocuk sayısını altıdan ikiye düşürmesini sağlayan, ‘her aileye bir çocuk’ politikasından vaz geçmek durumunda kalacağını belirtiyor. Birleşmiş Milletler yetkilisi sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Sanırım Çin, 'bir çocuk sahibi ol' politikasında esnek davranmaya başlıyor. Eğer Çin yüzde 1.8 seviyesinde olan bugünkü doğum oranını korursa, yaklaşık 1 milyar 3 yüz milyon olan nüfusunu 400 milyon kadar geriletebilecek. Eğer Çin, 1.8’lik doğum oranını gelecekte de devam ettirirse, 300 yıl sonra Çin’in nüfusu bugünkü nüfusunun yarısından da az bir nüfusa sahip olacaktır."

Oysa, yelpazenin diğer ucundaki ülkelerden, Nijerya, Yemen, Pakistan gibi ülkelerde nüfus artışı çok büyük boyutlara ulaşıyor. Hızlı nüfus artışının olduğu bir çok ülke İslam ülkesi var. Bu artış, Müslüman nüfusunda patlama olur mu sorusunun sorulmasına neden oluyor. Ancak, Chamia ekonomik refah düzeyinin bir, kontrol mekanizması olacağını ve bir denge kuracağını belirtiyor:

"Müslüman ülkelerdeki yüksek doğum oranlarının, nedeni onların Müslüman olmalarından kaynaklanmıyor. İran ve Tunus’da ailelerin çocuk sayısı ortalama ikidir. Tüm dünya çapında Müslüman ülkelerde, dünyaya paralel olarak nüfus artışının düşmesine tanık oluyoruz. Hırıstiyan, Hindu, Museviler arasında doğum oranlarını düşüren faktörlerin aynısı Müslümanlar arasında da geçerlidir."

Birleşmiş Milletler Nüfus Dairesi şefi Chamie, çalışmalarının diğer bazı ilginç durumları ortaya çıkarttığını da söylüyor. Örneğin bugün dünya nüfusunun yaş ortalaması 26, ancak rapor, 300 yıl sonra yaş ortalamasının 48 olacağını gösteriyor.

1900’li yıllarda 76 milyon olan Amerika nüfusu, bugün 300 milyona yaklaştı. Chamie’in tahminine göre, Amerikan nüfusu 2300 yılında 520 milyon civarına ulaşacak.

XS
SM
MD
LG