Erişilebilirlik

12 Aralık 2003 - 2003-12-12


Irak savaşına destek vermeyen ülkelerin, 18 milyar dolarlık Irak ihalelerine katılmasını önleyen kararla ilgili gelişmeler ve yorumlar, 12 Aralık tarihli Amerikan gazetelerinde geniş yer tutuyor. Yorumunda kararı sert bir dille eleştiren Washington Post, bu gelişmenin sadece Amerika ile müttefikleri arasındaki sorunları çözme girişimlerine zarar vermekle kalmayacağını belirtiyor. Gazete, bu kararın Irak’ın yeniden inşası çabalarını da baltalayacağı görüşüne yer veriyor:

"Bush ve onun Pentagon’daki şahinleri, Irak’taki savaşa karşı çıkan ülkeleri cezalandırdıklarını düşünüyor olabilirler. Ancak bu kararın Almanya, Fransa, Rusya ve Kanada’ya vereceği zarar çok az olacak. Bu kararın gerçek faturası, Iraklılara ve onlara yardım etmeye çalışan Amerikalı askerlerle sivillere çıkacak. Çünkü bu insanlar, Irak’ın yeniden yapılandırılması ve istikrarın sağlanması çabalarını, dünyanın en zengin ve güçlü ülkelerinin bir çoğunun desteği olmadan sürdürmek zorunda kalacak."

New York Times ise Fransa’daki türban tartışmalarını mercek altına alıyor. Gazete, hükümetin oluşturduğu komisyon tarafından hazırlanan ve okullarda türban takılmasının yasaklanması yönünde bir öneriyi de içeren 67 sayfalık raporu, laiklik ilkesini değişen koşullara uyarlama çabası olarak değerlendiriyor:

"Müslüman nüfusun hızla arttığı ve yeni bir Yahudi karşıtlığı dalgasının yükseldiği koşullarda, Fransa’da din ve devlet işlerinin ayrılması ilkesinin nasıl koruncağına ilişkin değerlendirmenin en çarpıcı bölümünü devlet okullarında haç, türban ve takke yasağı uygulanması önerisi oluşturuyor. Bugünün Fransa’sında, hiçbir toplumsal konu türban kadar büyük tartışmalara ve siyasi bölünmelere yol açmıyor. Bu rapor da, diğer bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İslamiyet’in giderek daha fazla gündeme geldiği Fransa’nın bu gelişme karşısında yaşadığı sorunları yansıtıyor."

USA Today gazetesi de, Müslüman ülkelerdeki kadınların konumuyla ilgili bir yoruma yer veriyor. Bir çok Müslüman ülkede kadınların temel haklardan mahrum olduğunu yazan gazete, yeni hazırlanan Afganistan Anayasası’nda kadınlara eşit siyasi haklar ve eğitim fırsatı verilmesinin diğer ülkelere de örnek olabileceği yorumunda bulunuyor:

"Afganistan’da kadınlara kanun karşısında eşit haklar tanınması bir dönüm noktası olabilir. Böyle bir gelişme, komşu ülkelerdeki kadınlar için bir Nobel ödülünden daha güçlü bir motivasyon yaratabilir. Afganistan’daki sosyal dönüşüm, kısa vadede, hükümet konseyinin gelecek yıl bir anayasa taslağı hazırlamayı planladığı Irak’ta da benzer reformların önünü açabilir."

Washington Times ise İsrail ve Filistin arasında bir barış sağlanması için gündeme getirilen Cenevre Anlaşması’nı farklı bir açıdan ele alıyor. Gazete, bu gayrı resmi anlaşmanın, diplomatik girişimlerin hep hükümetler arasında yürütülmesi anlayışının dışında kaldığını vurguluyor ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde sivil toplum girişimlerinin öneminin giderek arttığını belirtiyor:

"Şimdiye kadar yapılan barış anlaşmaları, vatandaşlar arasında değil hükümetler arasında yapıldığı için sonuçsuz kaldı ve geniş halk desteği sağlanmazsa, bundan sonra da bu durum değişmeyecek. Cenevre sözleşmesi de, Yol Haritası da eğer bu anlaşmalara karşı çıkan halk kesimlerinin bir araya gelmesini sağlayacak somut yöntemler bulunamazsa, daha öncekilerle aynı kaderi paylaşacak. Bu tür planlar, ancak geleceğin temsilcilerine yapıcı bir rol oynama yetkisi verilir ve uygulamada yer almaları sağlanırsa başarıya ulaşabilir. Eğer geleceğin liderleri arasında etkili olması isteniyorsa, Cenevre ruhundan çıkarılması gereken ders de, bu anlayışın İsrail ve Filistin hakları arasında, özellikle de gençler arasında yaygınlaştırılması olmalıdır."

XS
SM
MD
LG