Erişilebilirlik

Kıta Afrikası'nda Kadınlar Doğumda Ölüyor - 2003-10-21


Birleşmiş Milletler’in yaptığı bir araştırmaya göre, Kıta Afrika’sında yaşayan kadınların doğum sırasında ölme olasılığı gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında tam 175 kat daha fazla.

Araştırma sonuçlarına göre, Kıta Afrika’sında her 16 kadından biri hamilelik veya doğum sırasında ölürken, bu oran gelişmiş ülkelerde 28 binde bir.

Birleşmiş Milletler’e bağlı üç kuruluş, Dünya Sağlık Örgütü, Çocuk Fonu ve Nüfus Fonu 2000 yılındaki hamilelik ve doğum sırasındaki ölümleri içeren bir araştırma yaptı.

Birleşmiş milletler Nüfus Fonu’na bağlı olarak çalışan araştırmacı Stan Bernstein’a göre, dünya çapında yarım milyonu aşan bu ölümlerin yarısından fazlası, aslında önlenebilir nitelikte.

Bernstein, bunun için hamilelik sırasında yetenekli bir sağlık görevlisinin yardımına ihtiyaç olduğunu, acil tıbbi bakım imkanı sağlanması gerektiğini ve gönüllü doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi verilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı:

“Kadınların hayatını kurtarmak için, hem uluslar arası düzeyde hem de tek tek ülkelerin mutlaka yapması gereken, öncelik vermesi gereken belli konular var. İyi eğitilmiş doğum uzmanları sağlanması bunların başında geliyor. Böylece kadınlar, komplikasyonlar yaşandığında acil bakım imkanı bulabilir ve iki doğum arasındaki süreyi kendileri saptayabilirler.”

Bersntein’ın açıklamasına göre, yapılan araştırma, komplikasyonların belirlenmesindeki gecikme, tıbbi olanaklardan mahrum olma ve nitelikli bakım imkanından yoksunluk gibi faktörlerin ölüm oranlarının artmasına neden olduğunu ortaya koyuyor.

Hamilelik ve doğum sırasında yaşanan dünya çapındaki ölümlerin yüzde 70’i 13 gelişmekte olan ülkede meydana geliyor.

136 bin kadının öldüğü Hindistan, sayısal olarak ölüm sıralamasında birinci durumda. Ancak nüfusa oranla bakıldığında Nijerya, Etiyopya, Kongo ve Angola gibi Afrika ülkeleri başı çekiyor.

Nüfus Fonu uzmanı Stan Bernstein, hamilelik ve doğum sırasındaki ölüm oranlarının yüksek olmasının toplumsal boyutuna da dikkat çekiyor.

Bernstein şunları diyor:

“Ölüm oranlarına bağlı olarak öksüzlerin sayısı da artıyor, çocukların yaşam süresi azalıyor. Cinsel eşitliğin sağlanmasındaki ilerlemeyi engelliyor. Aslında, kadınların hayatına bu kadar ilgisiz kalınması, bir yatırım önceliği olarak görülmemesi cinsel eşitlik konusunda geri kalmışlığın da bir göstergesi.”

2000 yılında dünya liderleri, Birleşmiş Milletler Milenyum Kalkınma Hedefleri çerçevesinde 2015 yılına kadar hamilelik ve doğum sırasındaki ölümleri dörtte üç oranında azaltma kararı almışlardı.

XS
SM
MD
LG