Erişilebilirlik

Ortadoğu'ya Ticaret ve Taahhüt Yasası - 2003-09-30


Yeni ticaret politikaları Amerika’nın Müslüman dünyasıyla ilişkilerini yeniden şekillendirebilir mi? Progressive Policy Institute, bugün Kongre’de düzenlediği konferansta bu soruya yanıt aradı. Amerikan Kongresi de bu arada, Ortadoğu’da barış ve istikrar çabalarına yeni bir boyut eklemek için çalışıyor. Konferansta konuşan Senatör John McCain, Senatör Max Baucus; Temsilciler Meclisi üyeleri Cal Dooley ve Adam Smith, bölgeyle ticaretin arttırılmasını öngören önemli bir yasa tasarısını Kongre’ye getiriyor.

Senato’nun Dirksen binasında gerçekleşen toplantıya, Senatör John McCain, Senatör Max Baucus; Temsilciler Meclisi üyeleri Cal Dooley, Adam Smith; Büyükelçi Ed Gabriel, TÜSİAD Washington temsilcisi Abdullah Akyüz’le Progressive Policy İnstitute’den Ticaret ve Küresel Pazarlar Sorumlusu Ed Gresser’in yanı sıra milletvekili danışmanları, uzmanlar, gazeteciler ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Senatör McCain, Amerika’da işsizliğin sorun olduğu bir dönemde bu tür bir yasa tasarısını hazırlamanın güçlüğüne değindi ve iş olanaklarının Amerika dışına taşınmasından dolayı eleştiriler bulunduğunu söyledi.

Ancak Senatör, korumacılığın uzun vadede yalnızca Amerikan ekonomisine değil, Amerika’nın başka ülkelerle ilişkilerine de zarar vereceğini vurguladı. “Ortadoğu Ticaret ve Taahhüt” yasa tasarısının bölge için yeni imkanlar yaratacağını belirten Senatör McCain, demokrasi ve istikrara da katkı sağlayacağını kaydetti.

Senatör John McCain, petrolün Ortadoğu için hem bir şans hem de şanssızlık olduğunu söyledi. Senatöre göre, petrolden sağlanan yüksek gelir, hükümetlerin alması gereken önemli ve zor kararları geciktiriyor, bu da başta demokrasi ve ticaret alanlarında olmak üzere bölgede önemli sorunları beraberinde getiriyor.

Cumhuriyetçi Senatör McCain, Ortadoğu’da hızlı nüfus artışına karşılık yeterli iş olanağı bulunmamasının istikrarsızlığı körüklediğini; işsiz genç nüfusun terör başta olmak üzere birçok olumsuz faktörün hedefi haline geldiğini belirtti.

Senatör, başta Türkiye ve Pakistan’ın Amerika’yla ilişkiler açısından son derece önemli olduklarını ve buralarda üretilen malların Amerikan piyasalarına kolaylıkla ulaşabilmesi için adımlar atıldığını hatırlattı.

Senatör Max Baucus da ticaretin son derece önemli stratejik bir silah olduğunu vurguladı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’nın Avrupa’ya yardım ettiğini ve bundan en çok Amerika’nın yararlandığını anımsatan Baucus, yeni yasa tasarısını, Ortadoğu’yu batı dünyasına ve Amerika’ya bağlayan bir İpek Yolu gibi düşünmek gerektiğini kaydetti.

Baucus, bu arada bölge ülkelerinin de üzerlerine düşen görevler bulunduğunu belirtti. Ticaret duvarlarının indirilmesi ve yabancı yatırımların önünün açılması gibi çalışmaları bu ödevler arasında sıralayan senatör, tasarının yasalaşması halinde kısa ve orta vadede bölgede yeni iş olanakları doğmasıyla sonuçlanacak sürecin başlayacağını savundu. Senatör Baucus, bundan da en çok yararlanacak kesimin gençler olduğunu vurguladı:

Baucus, “İşsiz gençler her yerde olduğu gibi Ortadoğu’da da istikrarsızlığa neden oluyor. Bu yalnız Amerika’nın değil bütün ülkelerin kaygı duyması gereken bir durum olmalıdır.” dedi.

Senatör, tasarıyı bir sıçrama tahtası olarak algılamak gerektiğini, bunu bölgede siyasi ve ekonomik reformların izleyebileceğini belirtti.

Toplantının Türk konuşmacısı, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği Washington Temsilcisi Abdullah Akyüz de Türkiye’nin Amerika’yla ilişkilerine son derece önem verdiğini söyledi, ancak geçmişten gelen güvenlik işbirliğinin bundan böyle ve ağırlıklı olarak ticari ortaklığa dönüşmesinin yararını vurguladı.

Abdullah Akyüz, Türkiye’nin Amerika’yı stratejik bir ortak olarak görmeye devam ettiğini ancak son zamanlarda yaşanan gerginliklerin, batı ve Amerika yanlısı Türk kamuoyunun bu duygularını değiştirdiğini söyledi.

TÜSİAD Temsilcisi, Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde başlayan, Amerika’yla parasal yardım yerine ticaret ilişkisi talebinin bugün de devam ettiğini kaydetti. Ticaret ilişkisinin ekonomide yarattığı etkinin yardım olarak alınan paranın yaptığı etkiden çok daha büyük olduğunu belirten Akyüz, benzer durumun bölgenin diğer ülkeleri için de söz konusu olduğunu vurguladı.

Abdullah Akyüz, milli geliri düşük, ekonomik kalkınmasını tamamlamamış ülkelerin demokrasi açısından da ilerlemesinin olanaksızlığına değindi ve hazırlanan “Ortadoğu Ticaret ve Taahhüt” yasa tasarısının Amerika’nın hem bölgeyle iyi ilişkiler geliştirmesine hem de terörle mücadele çabalarına büyük hizmet edeceğini söyledi.

XS
SM
MD
LG