Erişilebilirlik

Müslümanlar Başkan'a Güvenmiyor - 2003-06-04


Yeni bir kamuoyu araştırmasına göre, Irak savaşı, Amerika’nın Müslüman ülkelerdeki desteğini daha da azalttı. Türkiye'de, Irak savaşı sırasında ABD hakkında olumlu değerlendirme yapanların oranı %12'ye kadar düşmüşken bugün %15.

Amerika'daki Pew Araştırma Merkezi tarafından 21 ülkede, son aylarda yapılan araştırma, dünyada, Başkan Bush’a ve İngiltere Başbakanı Tony Blair’e çok az güven duyulduğunu ortaya koydu. Güven ve değer kaybına uğrayanlar arasında Amerikan dış politikasıyla Birleşmiş Milletler de bulunuyor.

Türkiye’den ankete yanıt verenlerden yüzde 35’i Amerika’nın bir silahlı müdahalesinden büyük kaygı duyduğunu, yüzde 36’sı ise tedirginlik hissettiğini belirtti. Araştırmaya göre, Türkiye'de, 2002 yılında ABD liderliğinde teröre karşı girişilen savaşa halkın %30'u destek verirken bu oran 2003'de %22'ye düşmüş. İsrail'de terörle savaşı destekleyenlerin oranı ise %85. Terörle savaşa destek genel olarak Batı ülkelerinde, Müslüman nüfuslu ülkelere kıyasla daha yüksek.

Yine araştırmaya göre, Ortadoğu barışı için Türk kamuoyunun en çok güven duyduğu isimler, sırasıyla, Filistin Lideri Yasser Arafat, Ürdün Kralı Abdullah ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan.

Araştırma, Türklerin önemli bir bölümünün, Irak ordusunun Amerikan ve İngiliz kuvvetlerine direnmemesinden hayal kırıklığına uğradığını da gösteriyor.

Araştırma sırasında bireylere, ABD'nin, Irak savaşı sırasında siviller arasında kayıpları önlemek için yeterli çabayı gösterip göstermediği de sorulmuş. Buna Türklerin %88'i "hayır," %9'u "evet" diyor. Amerikalılar arasında ise bu oranlar %4: Hayır, %82: Evet. Araştırma, Türkiye'de, Amerika'yı olumlu olarak görenlerin oranının 2000 yılında %52 iken, 2002'de %30'a, Irak savaşı sırasında %12'ye düştüğünü, bugün ise %15 olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu ilginç sonuçlardan biri de Almanya'da görüşü sorulanların %47'sinin Türklerin varlığını Almanya için iyi, %41'inin ise kötü diye değerlendirmesi. Almanların %12'si bu konuda görüş belirtmeyi reddetmiş.

Türkiye'de halkın %49'u SARS hastalığından ciddi kaygı duyduğunu belirtirken %27'si bir ölçüde kaygılı olduğunu belirtiyor. Bu oranlar ABD'de %9 ve %28.

XS
SM
MD
LG